Jak se vyhnout nástrahám podkroví

Podkroví ve starších bytových i rodinných domech přestávají zahálet a proměňují se v atraktivní byty. Aby se sen o romantickém bydlení nezměnil v noční můru, je potřeba při rekonstrukci respektovat určitá specifika tohoto prostoru.

Každý obytný prostor přímo pod střechou je vystaven jiným podmínkám než ostatní místnosti v domě. Střecha je nejvíce vystavena rozmarům počasí, opírá se do ní slunce, teplo v domě stoupá vzhůru do podkroví, a to i se vzdušnou vlhkostí… Projekt nového domu je těmto specifikům uzpůsoben, ale podkroví ve starších domech počítají s tím, že tudy volně proudí vzduch, netopí se tu, nevytváří se vlhkost, často nejsou připravena na větší hmotnostní zátěž.

FAKRO_obyvaci pokoj s kuchyni_Okna drevena

Okno PTP-V bile plastove kyvne

Promyšlenou kombinací střešních oken podkroví získá nejen dostatek světla, ale i výhled. FAKRO

Sonda do podkroví

Než se rozhodnete koupit půdní prostor, nebo rekonstruovat podkroví ve vlastním domě, je třeba zjistit, zda je pro zamýšlené úpravy vhodný a způsobilý. Vhodný z hlediska využitelnosti prostoru, tedy zda střešní konstrukce a sklon střechy umožňují vytvořit obytné místnosti. Někdy je spleť trámoví příliš složitá a není možné vybudovat dostatek průchodných prostor. U složitějších prostorů je navíc obtížnější také zateplení, a tedy i finančně náročnější. Vyplatí se proto pomocí prostorové studie prověřit adekvátnost vložených nákladů na zateplení a další nezbytné úpravy vůči získané obytné ploše.
Z hlediska způsobilosti by měl podkroví posoudit především statik, který prověří únosnost podlahy a nosných prvků. Pak je třeba prověřit i stav střešní konstrukce, jestli nejsou trámy napadené dřevokazným hmyzem nebo zasaženy hnilobou. Všechny odhalené nedostatky je třeba napravit ještě před zahájením samotné rekonstrukce.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

21 priecka

Pórobeton je svou nízkou hmotností předurčen ke zdění příček v podkroví. Výhodou je především pevnost, odolnost proti požáru, či možnost materiál snadno tvarovat. Při tenkovrstvém zdění se obejdete bez míchačky, takže i v podkroví je zdění snadné. YTONG

Izolovat proti horku!

Teplotní diskomfort je častým neduhem zrekonstruovaných půdních prostor. Kvalitě zateplení a jeho realizaci musíme věnovat obzvláštní pozornost. Zateplení nechrání jen před chladem, ale i před letním přehříváním. Druhý úkol je na kvalitu izolace dokonce náročnější, při výpočtech potřebných parametrů izolace je proto nutné vycházet právě z letních podmínek. Správný návrh zateplení by měl zajistit příjemné klima i za horkých dnů bez použití klimatizace.
Pokud současně se zateplením podkroví nevyměňujeme i střešní krytinu, nemáme jinou možnost než vkládat tepelnou izolaci mezi krokve. Její tloušťka je limitována jejich výškou. Obvyklých 16 cm však nestačí ke splnění současných požadavků na zateplení budov, tloušťka tepelné izolace se proto zvyšuje jejím přidáním pod krokve. Tím se zároveň odstraní i tepelné mosty, které jinak vytváří nezateplené dřevo. Nevýhodou je, že izolace pod krokvemi snižuje výšku i šířku místnosti.
Při rekonstrukci střechy včetně výměny střešní krytiny se nabízí další možnost, a to uložit izolaci shora, nad krokve. To s sebou nese úžasnou možnost nechat odhalenou střešní konstrukci a učinit ji tak ozdobou interiéru. Výhodou je i to, že obalí střechu velkoplošnou izolací bez tepelných mostů.

_A9B6605

Tepelná izolace KNAUF INSULATION Unifit z minerálních skelných vláken díky své pružnosti dokonale vyplní prostor mezi krokvemi. Ekologickým bonusem skelné vlny s Ecose Technology je, že je vyrobena až z 80 % z recyklovaného skla a pojivo bez formaldehydů je z rychle obnovitelných zdrojů.

Pozor na vlhkost

Jednou z velkých nástrah po vytvoření obytného prostoru v podkroví je vlhkost, která nezbytně začne jeho užíváním vznikat: vaříme, pereme, sprchujeme se, dýcháme – zkrátka produkujeme obrovské množství vodních par. Ty mají tendenci spolu se vzduchem prostupovat do chladnějších vrstev konstrukce, kde mohou zkondenzovat. Trvalá vlhkost pak ohrožuje krovy, tepelnou izolaci i střešní krytinu. Nezbytnou součástí zateplení je tedy i ochrana střešní konstrukce před touto vlhkostí pomocí speciálních folií. Při dodatečném zateplení podkroví se nejčastěji používá parozábrana, tedy fólie, která, jak název napovídá, brání tomu, aby vodní páry pronikaly z interiéru do střešního pláště. Ale opatrně – musí být instalována precizně a nesmí se během realizace ani později poškodit. I malá netěsnost, třeba kolem potrubních prostupů či kolem okna, může způsobit, že se zde hromadí vlhkost bez možnosti vyschnout a postupně se tak rozvíjejí destruktivní procesy.

Podkrovi standardni . protipo__rni

Technologie Activ_Air

Všechny stavební a konstrukční desky RIGIPS mohou být doplněny technologií Activ‘Air, která zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší tím, že trvale rozkládá a neutralizuje těkavé organické látky uvolňované z formaldehydů.

Nástraha střešních oken

Střešní okna jsou spolehlivým dodavatelem světla do podkroví, musíme ale pamatovat i na to, aby se kvůli nim místnosti nepřehřívaly, nebo aby jimi v zimě zbytečně neunikalo teplo. První zásadou je zvolit okna s dobrými tepelně izolačními parametry odpovídajícími kvalitě zateplení střechy. Tepelně izolační vlastnosti okna popisuje součinitel prostupu tepla Uw, který zohledňuje vlastnosti jak skla, tak rámu. Kvalitní prosklení je však vzhledem ke své velikosti rozhodující, neváhejme proto sáhnout po tepelně izolačních trojsklech či dokonce čtyřsklech. Musíme však počítat s tím, že taková okna propustí o něco méně světla. Zato chrání nejen před chladem, ale i před horkými slunečními paprsky.
I přesto se vyplatí střešní okna také zastínit.

Markýza? Ano!

Účinnou a přitom jednoduchou ochranu před slunečními paprsky nabízejí venkovní markýzy, jejichž velkou výhodou je, že nebrání výhledu a dovolují zároveň větrat. Předokenní roleta je ještě účinnější, navíc pomůže i v zimě snížit úniky tepla. Riziko přehřívání interiéru můžeme zmenšit i vhodným rozmístěním oken a orientací ke světovým stranám. Větší potíže s přehříváním mají okna směrovaná k jihu, zatímco okna orientovaná k severu zajistí dostatek světla, ale nebudou ohrožovat interiér přímými slunečními paprsky. Svůj význam mají i vnitřní stínicí prvky. Ochrání před přímými slunečními paprsky, zajistí soukromí a jsou i interiérovou dekorací.

ip polna IMG_1217

Ani nezateplené podkroví nemusí sloužit jako odkladiště, ale můžeme ho snadno proměnit v dětskou hernu, prosvětlený ateliér, letní místnost pro hosty, posilovnu či domácí relaxační centrum – rychle a levně. SWEET LOFT, se kterým přišla společnost IP POLNÁ, takové řešení nabízí. Základem je vytvoření hladké podlahy zateplené foukanou minerální izolací MAGMARELAX® ECO. Šikminy stropu se pak nastříkají třeba veselými barvami. Příjemným bonusem je, že se tato investice nejpozději do pěti let zaplatí tím, co uspoříme za vytápění díky zateplenému stropu nad obytnými místnostmi. IP IZOLACE POLNÁ

Povolení?

Pokud se z neobytného prostoru stává obytný, je potřeba v každém případě ohlásit změnu užívání stavby. Pokud se bude při vestavbě zasahovat do nosné konstrukce či se bude měnit vzhled střechy, je potřeba stavební povolení.
Pokud se jedná o půdu v domě s více majiteli, ve společenství vlastníků, je potřeba stavebnímu úřadu kromě projektu pro stavební povolení předložit i smlouvu o výstavbě. Musí ji uzavřít všichni dosavadní vlastníci bytů s budoucími vlastníky budované bytové jednotky. Proto si tuto smlouvu zajistěte ještě před koupí takového prostoru.

Světlo?

Nezbytnou součástí rekonstrukce je i zajištění dostatku denního světla. Pokud jsou k dispozici svislá štítová okna, je to výhoda, ale většinou na zajištění dostatečného množství světla sama nestačí. Ke slovu musejí přijít i střešní okna, vikýře či světlovody.
Výhodou vikýře je, že zvětší využitelný prostor, střešní okno však poskytuje mnohem víc světla a přivede ho hlouběji do interiéru. Pokud je prioritou světlo, pak dejme přednost střešnímu oknu, respektive kombinaci střešních oken. Čím výše umístěné okno, tím lépe prosvětlí místnost, nízká poskytnou i výhled.
Pokud potřebujeme zvětšit prostor pomocí vikýře, pak je výhodnější jeden dlouhý vikýř s několika okny než několik samostatných úzkých vikýřů. Ty přinesou méně světla, a získaný prostor není příliš smysluplný. Navíc s sebou přinášejí mnoho konstrukčních problémů a rizik.
Světlovody pak dokáží přivést světlo i do míst, která přímo nesousedí se střechou či fasádou.

SAINTGOBAIN_8521

SAINTGOBAIN_13193

Parobrzda VARIO Xtra Safe je schopná pružně reagovat na podmínky okolního prostředí, měnit své difuzní vlastnosti. V zimě, kdy je tlak vodních par orientován z interiéru směrem ven, je difuzní odpor maximální a fólie se chová jako parozábrana. V létě naopak umožňuje průchod případné vlhkosti z konstrukce a její vysychání. Spolehlivé spojení přesahů fólie zajistí spojovací páska Isover Vario XtraTape.

Zatěžovat co nejméně!

Stavební úpravy v podkroví by měly být co nejmenší zátěží pro stávající konstrukci. Výborným pomocníkem jsou stavební desky, a zejména nejlehčí sádrokarton. Výborně se s ním manipuluje a tvar desek se snadno přizpůsobí nepravidelným tvarům zešikmeného podkroví. Sádrokartonové, popřípadě sádrovláknité desky se liší podle účelu, kterému mají sloužit, a co od nich vyžadujeme: větší pevnost, odolnost vůči vlhkému prostředí, odolnost proti požáru, vyšší akustické schopnosti nebo třeba čistit vzduch.
Ani v podkroví se však nemusíme vzdávat klasiky – zdění. V tomto případě ale místo po cihle sáhněme po pórobetonu. Je lehký, pevný, a přitom velmi snadno tvarovatelný.

Foto: archiv firem

Více informací se nachází v prosincovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Datum vydání: 13. 8. 2021

Edit: