Panelák k nepoznání

Rekonstrukce panelového domu spojená se zateplením je bez výjimky velká akce. Aby se povedla, musí se k ní přistoupit promyšleně a podle určitých pravidel. Investor – bytové družstvo anebo společenství vlastníků – by si měl především ujasnit cíl rekonstrukce a její rozsah. Výsledkem revitalizace domu má být zejména komfortnější bydlení, modernější a také využitelnější společné prostory, úspory energií, prodloužení životnosti domu i jeho zhodnocení.

JAK SE DAJÍ PRÁCE SKLOUBIT

Rekonstrukcí prochází celý dům: střecha, plášť domu, vstupní dveře a vestibuly. Během prací v suterénu si obyvatelé mohou nechat vyměnit sklepní kóje za modernější a bezpečnější. V jednotlivých bytech v návaznosti na rekonstrukci společných prostor se může přistoupit například k výměně vchodových dveří.

„Před zamýšlenou rekonstrukcí je důležité nechat si odborně zjistit technický stav domu a k zateplení mít i energetický audit či posudek. Pak se může navrhnout optimální varianta zateplení a vhodný certifikovaný zateplovací systém,“ říká ing. Aleš Kocourek ze společnosti KASTEN, která se rekonstrukci, revitalizaci a zateplením domů věnuje dvacet let.

Podle záměru investora se mohou i renovovat podlahy, elektrické sítě a osvětlení, stavební otvory v přízemí se opatřují mřížemi. V průběhu rekonstrukce by se mělo dbát na veškeré detaily. Jak u prací na fasádě, střeše, tak u dveří a oken, a úprav balkonů či lodžií.

2

1

Etapy rekonstrukce
◗ Definice záměru, rozsahu a cílů
◗ Projekt (technický stav domu a energetický audit)
◗ Kalkulace a plán financování
◗ Výběrové řízení – výběr firmy s pomocí odborníka (budoucí stavební dozor)
◗ Projednání rekonstrukce s úřady
◗ Realizace rekonstrukce

OBVYKLÝ POSTUP

Rekonstrukce panelového domu se čtyřmi vchody může trvat asi pět měsíců. Práce začínají výměnou oken a vstupních dveří. Dále se souběžně pracuje na střeše a obvodovém plášti domu, což umožňuje souběžné řešení detailů napojení obou rovin, s důrazem na prvky tepelné izolace. Po zateplení se dokončuje fasáda a omítka. Podle objednávky investora se mohou i vybudovat nové rozvody pro satelitní příjem, držáky na satelitní přijímače se například umísťují na strojovny výtahů a optimálně se umísťují satelity u bytů na fasádu. Někdy se renovuje i osvětlení společných prostor a rekonstrukce domu finišuje nátěry a vymalováním společných prostor. A také byty – mohou se proměnit dík novým technologiím v byty „chytré“.

4

Lepení izolantu na fasádu domu.

5

6

Barevně sjednocené prvky na domě. KASTEN

Asi polovina tepelných ztrát domu připadá na obvodové a schodišťové stěny, na střechu a podlahu půdy a konečně na podlahu suterénu či nad nevytápěným suterénem.

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY A ODBORNÍCI NA SLOVO VZATÍ

Asi 40 až 60 % z celkových tepelných ztrát domu připadá na obvodové stěny, schodišťové stěny, střechu, podlahu suterénu či nad nevytápěným suterénem, na podlahu půdy. Už proto se za hlavní způsob zamezení tepelných ztrát a získání úspor ve spotřebě tepla považuje důkladné zateplení obvodových stěn domů.

Ovšem je nutné zdůraznit, že pouze v případě, kdy je zateplení kvalitní. Tedy odborně projektované a kompetentně, naprosto profesionálně provedené. Pokud by se totiž šetřilo a na stěny domu se jenom nějak „nalepil“ polystyren, může být zle. Takovým neodborným postupem dochází ke vzniku tepelných mostů, začnou bujet plísně, může začít zatékat do střechy či fasády a celý zateplovací systém tak může mít velmi krátkou životnost.

– Zateplovací systém musí být ze zákona certifikovaný.

– Prováděcí firma má být řádně proškolená a vlastnit Certifikát a prohlášení o shodě (ještě lépe Osvědčení odborné způsobilosti k provádění zateplovacích systémů).

7

Posuvné dveře na stěnu jsou elegantním a jednoduchým řešením. Dveře Domino 64, dýha švestka polenská. SAPELI

8

Reverzní zárubeň. SAPELI

9

Profilový systém VEKA SOFTLINE 82 PLUS splňuje díky trojímu těsnění vysoké nároky na tepelnou a protihlukovou izolaci. Stavební hloubkou 82 mm a uzavřenou výztuhou v rámu se řadí mezi nejstabilnější profily na trhu. OKNOTHERM

10

V rámci rekonstrukce panelového domu je většinou vhodné přistoupit současně i k celkové výměně stoupacího plynového a vodovodního potrubí – stoupaček. REHAU systém RAUTITAN se vyznačuje vysokou odolností vůči tvorbě usazenin.

VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ I JINAM

Nové bezpečnostní dveře do bytu nebo suterénních či jiných společných prostor jsou už naprostou nezbytností. Za jejich často nenápadným a jednoduchým designem se skrývá celoocelová konstrukce s téměř dvěma desítkami takzvaných jisticích bodů. Tyto body se uzamykají do speciálně zesílených otvorů v bezpečnostní ocelové zárubni vyplněné betonovou směsí.

SKLEPY: NOVÝ VZHLED I VYŠŠÍ BEZPEČNOST

U sklepa panelového domu jsme už zvyklí, že je většinou obligátní laťkový. Nově ale může být kovový a skoro nedobytný. Vyměnit jej lze jedním rázem s asanací suterénu domu při revitalizaci domu. Sklep velmi dobře vypadá, jeho stěny se trochu podobají dýhovaným perforovaným, kdysi módním dvířkům kuchyní. To je ale podoba jen náhodná. Sklepy se vyrábějí z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškově vypálenou barvou RAL, což je kvalitní jednolitý lak, který je srovnatelný s lakem na autech. Na plech se nastříká barva v prášku, která se pak v peci vypálí do souvislé vrstvy.

11

Bytový bezpečnostní sklep splňuje certifikát 2. třídy bezpečnosti. Vyrábí se na míru a stavebnicový systém dovoluje zvolit libovolné rozměry a tvary. Je vyroben z ocelových plechů speciálním způsobem přichycených do ocelových rámů; ty jsou pak uchyceny do stěn a podlahy. ADLO

12

13

Bezpečnostní dveře ADLO ADUO mají celoocelovou konstrukci s 19 jisticími body splňují certifikát vysoké 3. bezpečnostní třídy. Body se uzamykají do speciálně zesílených otvorů v bezpečnostní ocelové ADLO zárubni, která je ukotvena v šesti místech a vyplněná betonovou směsí. Více na www.adlo.cz

JISTOTU ZVYŠUJÍ MŘÍŽE NA DVEŘÍCH

Přede dveře zejména suterénních a přízemních místností se často nově instalují otvírací bezpečnostní mříže z masivních ocelových tyčí. „Jsou v celé výšce opatřeny pevnou ocelovou pásovinou s přesně frézovanými otvory a bezpečnostními trezorovými panty,“ vysvětluje Dominika Ondruchová ze společnosti ADLO. „Díky vnitřní otočné tyči poskytují mříže výbornou ochranu proti přeřezání.“ Mříže jsou ještě zesíleny v místech nejčastějšího napadení a osazují se do bezpečnostní zárubně, která se kotví a vyplňuje betonovou směsí. Za zmínku stojí i protikorozní odolnost mříží.

14

Dveřní tipy
◗ Bezfalcové provedení dveří se stává standardem. Výhodou je, že se nemusí otírat prach na lištách a hranách – bezfalcové dveře jsou totiž v jedné linii se zárubní.
◗ V panelákových bytech je také dobré myslet na vhodnou protihlukovou ochranu. Speciální dveře zadrží až 42 dB.

15

Inovovaný systém pro nadpraží a ostění oken a dveří tepelně izoluje, brání vzniku plísní a prasklin, boduje protipožárními parametry. HPI-CZ

17

Bezpečnostní okenní mříže, KASTEN

18

Profil HPI – UNI zajistí vodotěsný a trvale pružný přechod tepelně izolačního systému ve špaletě na parapetní plech. Univerzální profil lze použít pro parapety tvaru „L“ i „U“. Lišty HPI-CZ vynikají pevností, odolností proti ohýbání a praskání, takže se také snadno aplikují. Více na www.hpi.cz.

OBLOŽENÉ I JINÉ ZÁRUBNĚ

Při rekonstrukcích panelových bytů se často využívají OKZ zárubně; zkratka znamená „obložení kovové zárubně“, která se vzhledově promění z kovové v dřevěnou. Stará kovová zárubeň se nemusí bourat a můžeme si i ponechat původní dveře. Jedinou nevýhodu představuje asi třícentimetrové zúžení průchodu. Na to se musí myslet, třeba když se stěhuje do koupelny pračka. Tyto zárubně, vyráběné v otočném i posuvném provedení, je možné použít i pro celoskleněné dveře. Při rozsáhlejší rekonstrukci lze využít i jiných systémů otevírání, třeba nejmodernější posuvů dveří na stěnu.

19

Uložit

Datum vydání: 1. 11. 2015

Edit: