Co potřebujete k řízenému větrání

Když chcete v interiéru dýchat čerstvý vzduch bez průvanu, s ideální vlhkostí a stálou teplotou, a přitom neutrácet peníze za vytápění ani klimatizaci, řešení je prosté.

Stačí zvolit řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním) tepla. To tvoří ucelený systém, který se skládá z rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a zároveň z druhé strany odpadní (vydýchaný) vzduch z interiéru. Tyto dvě vzduchové masy na sebe narazí uprostřed rekuperační jednotky, kde se nachází výměník tepla. Jeho úkolem je oddělit proudy vzduchu tak, aby i nadále proudil dovnitř čerstvý a ven vydýchaný, ale aby si navzájem předaly co nejvíce ze své teploty. Moderní entalpický výměník dokáže navíc optimalizovat i vlhkost v interiéru. Správně fungující systém v důkladně tepelně izolovaném domě vám zajistí celoročně zdravý vzduch a po většinu roku spolehlivě nahradí jak vytápění, tak klimatizaci.

Nová větrací jednotka Zehnder ComfoAir Standard: osvědčená technologie, vysoká spolehlivost, účinnost rekuperace až 87 %. Na výběr běžný výměník tepla nebo entalpický výměník. Ekonomické řešení pro dům i byt, umístění ve sklepě či technické místnosti. Návrh zdarma včetně cenové nabídky. Foto Zehnder

 

Proč si pořídit?

Hlavním důvodem pro instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla ovšem není úspora provozních nákladů, nýbrž přirozená výměna vzduchu v interiéru. Vzdušná vlhkost z pobytu osob, mytí, sprchování, vaření a praní totiž dnes zůstává uzavřená uvnitř domu a vytváří „syndrom nezdravých budov“. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje v průměru 14 litrů vzdušné vlhkosti za jediný den. Problémem se pak stává i tvorba plísní, které ničí zařízení domu a jejichž spory a uvolňující se části jsou (kvůli své agresivitě) příčinou alergických onemocnění. Nebezpečné jsou zejména pro malé děti. Následkem je únava, bolest hlavy, ztráta koncentrace, pocit nepohody a další zdravotní potíže.

Schéma fungování špičkového výměníku tepla. Foto Atrea.

 

Co systém potřebuje?

Stavba musí být na systém řízeného větrání předem připravena a vybavena rozvody větracího vzduchu, do kterých lze zapojit i dnes obvyklé odvětrání koupelen a toalet. Naopak nesmí do něj být zapojeny kuchyňské digestoře, neboť vzduch z nich obsahuje mastné nečistoty, které mohou větrací zařízení zanášet a podle konstrukce i zničit. Větrání kuchyní a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům musí být proto provedeny zvlášť. Za těchto okolností pak lze využít několika metod a přístrojů pro větrání a zpětný zisk tepla. V zásadě máte tři možnosti.

Rekuperační systém názorně: zelená značí vstup chladného čerstvého vzduchu, oranžová jeho výstup po ohřátí, červená vstup odpadního vzduchu z interiéru, žlutá jeho výstup ven. Foto Regulus.

 

S křížovým výměníkem

Základní variantu představuje použití křížového výměníku, který výše popsaným způsobem předehřívá nasávaný vzduch vzduchem vyfukovaným. Vysoce účinný výměník umožňuje získat až 90 % tepla z větracího vzduchu. Přístroj je vybaven i speciálními pylovými a prachovými filtry, takže současně zlepšuje kvalitu vzduchu v domě a snižuje prašnost. Jeho provoz je velmi tichý, může být proto v provozu i v noci. Větrání domu tak může být nepřetržité s přesně stanovenou výměnou vzduchu v jednotlivých prostorách. Kvalitní rekuperační jednotku pořídíte již zhruba za 50 000 Kč, kompletní realizace systému pasivní rekuperace „na klíč“ pro větrání dvoupodlažního rodinného domu by měla vyjít přibližně na 150 000 Kč.

Systém řízeného větrání se zemním výměníkem tepla, který vstupní vzduch v létě ochlazuje a v zimě ohřívá. Foto Elektrodesign

 

S tepelným čerpadlem

Další možností je nahradit křížový výměník tepelným čerpadlem. Nasávaný vzduch je pak veden na výparník tepelného čerpadla. Ve spodní části skříně se nachází nepřímo vyhřívaný zásobník teplé užitkové vody, který je vytápěn tepelným čerpadlem. Teplo z větracího vzduchu tak neodchází bez užitku, nýbrž je účelně převedeno do teplé užitkové vody nebo do vody k vytápění. Jde o aktivní rekuperační systém, který zvýší cenu rekuperační jednotky samotné až o 100 000 Kč.

V systému s tepelným čerpadlem je podstatný akustický výkon zdroje. Čerpadlo Acond PRO R (na snímku) ho má jen 49,3 dB. Každé 3 dB navíc pocitovou hlučnost zdvojnásobí. Foto Acond.

 

Komplexní jednotka

Chcete ucelené řešení s veškerým komfortem pro dům s větší tepelnou ztrátou (do 10 nebo 12 kW)? Pak můžete zvolit ventilační jednotku s integrovaným tepelným čerpadlem a zásobníkem teplé vody, která využívá nasávaný venkovní vzduch nejen k větrání, ale i jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo vzduch-voda, které je srdcem přístroje. Podle pokynů z řídicí jednotky – regulátoru – větrá s úplným využitím tepla z odpadního vzduchu i z tepelného čerpadla, kterým ohřívá užitkovou vodu ve vestavěném zásobníku, a současně je i zdrojem tepla pro ústřední vytápění v domě. S výjimkou několika nejchladnějších dní v roce je navíc tepelná ztráta domu plně kryta tepelným čerpadlem. A pokud se rozhodnete doplnit systém o sluneční kolektory, ušetříte v přechodném období téměř veškeré náklady na teplo. Instalace kompletního systému (větrání, vytápění a klimatizace) ovšem vyžaduje snížení stropu podhledy, do nichž se skryjí potrubní rozvody, a musíte počítat s celkovou investicí nejméně 400 000 Kč.

Centrální rekuperační jednotka LWZ 304/404 SOL má integrované tepelné čerpadlo vzduch-voda s funkcemi větrání, vytápění, ohřev vody a chlazení, nabízí i připojení solárního systému. Foto Stiebel Eltron.


Výběr rekuperační jednotky pro pasivní dům

Radí Jiří Mervart, odborník na rekuperaci z firmy Elektrodesign ventilátory
Stavba pasivního domu je konstruována tak, aby energie vynaložené na provoz bydlení byly pro uživatele domu co nejnižší. Jedním z kritérií pro označení pasivního domu je hodnota roční spotřeby tepla na vytápění, která nesmí přesáhnout 15 kWh na m² plochy stavby za rok. Systém pro trvalé větrání domu musí být energeticky úsporný a zároveň dimenzovaný tak, aby zajistil komfortní kvalitu vnitřního prostředí ve spojení s tepelnou pohodou. Výběr vhodné rekuperační jednotky je pak závislý na velikosti obytné plochy domu.

Doporučená intenzita pro trvalé větrání dle národní přílohy Z1 k ČSN EN 15665 je polovina násobku objemu větraných prostor. Zároveň musí být rekuperační jednotka dimenzována i pro tzv. nárazové větrání. Stanovení hodnoty nárazového větrání je dáno množstvím prostorů v rodinném domě, odkud je vzduch odtahován (tj. koupelna, toaleta, kuchyně).

Důležitým kritériem pro výběr rekuperační jednotky pro pasivní dům je účinnost rekuperace. Pro pasivní domy by neměla být tato hodnota nižší než 85 %. Výhodou pro uživatele může být i možnost připojení externích čidel, umístěných v obytných místnostech domu. Výkon rekuperační jednotky může být řízen na základě detekovaného množství koncentrace CO2, nebo vyšší relativní vlhkosti.

Obecně lze doporučit pro výběr rekuperační jednotky produkt s certifikátem Passive House Institute. Používání certifikovaných komponentů pasivního domu není povinností, ale často usnadní proces během tvorby projektu. Z uvedeného certifikátu a datového listu lze vyčíst veškeré energeticky relevantní vlastnosti daného produktu, které lze navzájem porovnávat.


Přínos řízeného větrání

• V zimním i letním období výrazně omezuje tepelné ztráty objektu.
• Dokáže po celý rok udržovat stabilní mikroklima v interiéru.
• Přináší finanční úsporu za vytápění i klimatizaci.
• Prokazatelně zvyšuje kvalitu vzduchu v obytném prostoru.
• Filtrovaný vzduch brání tvorbě plísní a bakterií, prospívá alergikům i astmatikům.
• Systém s entalpií udržuje v interiéru také optimální vlhkost vzduchu.
• Zdravotní přínos rekuperace lze ještě zvýšit pořízením ionizátoru nebo UV lamp.


Účinnost a údržba rekuperace

• Pokud budete centrální systém rekuperace pravidelně udržovat, může si špičková rekuperační jednotka zachovat účinnost nad 80 % po dobu až 30 let.
• Abyste vysokou účinnost rekuperace udrželi dlouhodobě, je nutné pravidelně měnit filtrační tkaniny a udržovat výměník tepla čistý.
• Když údržbu podceníte, účinnost rekuperace se značně sníží v důsledku zanesení výměníku. Jestliže je výměník vybaven entalpií, hrozí navíc i uvolnění zachycených bakterií a nečistot.


Komplexní systém řízeného větrání s vytápěním a klimatizací vyžaduje snížení stropu podhledy, do nichž se skryjí potrubní rozvody. Foto Veskom.

text Vít Straňák, foto se souhlasem firem Zehnder, Atrea, Regulus, Elektrodesign, Acond, Stiebel Eltron, Veskom

Datum vydání: 15. 11. 2021

Edit: