Funkce a regulace otopných těles

Správně nastavená otopná soustava vám zajistí celoroční tepelný komfort s minimálními náklady.

Ponechme dnes na vedlejší koleji design otopných těles a soustřeďme se na otázku funkce. Základním úkolem otopné soustavy je pokrýt všechny ztráty tepla, které uniká do venkovního prostředí, a udržet v interiéru tepelnou pohodu. Měla by toho dosáhnout efektivně, s co nejmenšími nároky na spotřebu energie. Jak toho docílit?

ODBORNÝ NÁVRH

Spolehněte se na odborníky: Tepelnou ztrátu jednotlivých vytápěných prostor vám změří nebo vypočítá zkušený projektant, zbytek už zajistí topenářská firma. Proto se v okamžiku, kdy se rozhodnete pro rekonstrukci otopné soustavy, vyplatí konzultovat s odborníkem teploty v jednotlivých vytápěných místnostech, aby tomu následně odpovídal výkon zdroje tepla i jednotlivých otopných těles. K hospodárnému provozu otopné soustavy totiž podstatně přispívá vhodný návrh a sladění všech komponentů. Mezi ty podstatné patří právě otopná tělesa a jejich regulace.

Nízké deskové otopné těleso therm-x2 Profil má stavební výšku pouhých 20 cm. Hodí se pro verandu, zimní zahradu či pod velkoplošné okno, které nedosahuje až k podlaze. Kermi

VÝKON RADIÁTORŮ

Nejběžnějšími otopnými tělesy pro obytný interiér jsou stále radiátory. Pro jejich správnou funkci není nejdůležitější tvar ani materiál, i když zejména materiál hraje svou roli. Zásadní význam však má výkon radiátorů. A výkon radiátoru = jeho plocha. Jednoduše řečeno: Čím větší radiátor, tím lepší! Pokud je zdrojem tepla pro radiátory kotel, umí natopit vodu pro jejich provoz na dost vysokou teplotu (70–80 °C). Tepelné čerpadlo to ovšem nedokáže – dosáhne maximálně teploty 55 °C. Znamená to, že se nedá účinně využít? Naopak!

NÍZKOTEPLOTNÍ SOUSTAVA

Platí, že čím je teplota otopné vody nižší, tím je provoz celé soustavy ekonomičtější. Právě proto musí být velikost radiátoru dostatečná, aby i při teplotě otopné vody 55 °C nebo ještě nižší byl schopen dostatečně vytopit celý prostor. V případě celkové rekonstrukce rodinného domu vám budou nahrávat rovněž zlepšené izolační i akumulační vlastnosti všech obvodových konstrukcí. Proto u celkové rekonstrukce nemusí být rozměr otopných těles ani v nízkoteplotní soustavě nijak přemrštěný. Pro nízkoteplotní vytápění je možné kombinovat různé typy otopných těles, nejsou však vhodná tělesa s rozdílným obsahem a různou tepelnou setrvačností. Radiátory se dají účelně kombinovat jak s podlahovým vytápěním (hřeje ve velké ploše, takže pro nízkoteplotní soustavy je ideální), tak i s krbovými kamny.

Článkový ocelový radiátor Charleston nabízí nadčasový design a zdravé sálavé teplo. Vytápí velkou plochou, což je ideální pro nízkoteplotní otopné soustavy. Zehnder.

NEPODCEŇTE MATERIÁL

Zatímco tvar radiátoru (článkový, deskový či trubkový v rozmanitých kombinacích) má význam především pro design, materiál může být pro správnou funkci radiátoru podstatný. Volit lze mezi klasickou masivní litinou, ocelovým plechem, slitinami hliníku a luxusní mědí. Co vám jednotlivé varianty nabízejí? Litinové radiátory velký objem, díky němuž pomaleji vychládají. Jejich výhodou je životnost kolem 50 let. Tloušťka stěny odlitku u částí, které přicházejí do styku s teplonosnou látkou, nesmí být menší než 2,5 mm. Hliníkové radiátory se vyznačují snadnou výrobou (tlakové lití větších ploch i složitějších tvarů) a dobrou tepelnou vodivostí, díky níž má otopné těleso rychlejší náběh tepla, ale také rychleji chladne. Ocelový plech dobře vede teplo, navíc se deskové radiátory z oceli vyznačují dlouhou životností a jsou cenově příznivé. Radiátor může být i článkový – základ článku tvoří dva svařené výlisky z ocelového plechu. Rozhodně nejdražší, zato však vysoce kvalitní variantu představuje měděný radiátor. Měď je výborný vodič tepla, který umožňuje variabilní výrobu a dlouho vydrží, takže i po několika desítkách let radiátor vypadá a funguje jako nový.

KONVEKCE A RADIACE

Zatímco běžný radiátor je už letitá teplovodní klasika, na trhu otopných těles mu vyrůstá zdatná elektrická konkurence. Podle názvu „radiátor“ by šlo soudit, že teplovodní systém bude založen na radiaci (sálání tepla), kdežto elektrická topidla na konvekci (proudění tepla). Je to však složitější: Teplo z radiátoru se šíří jak radiací, tak i konvekcí (v různém poměru podle konkrétního otopného tělesa). Elektrická otopná tělesa můžeme rozdělit na konvektory (u nichž skutečně převažuje složka konvekce) a sálavá topidla, která mají převažující složku radiace. Výhodou elektrických konvektorů je, že nebývají drahé, prodražit se však může jejich provoz…

Dekorativní sálavé panely Ecosun CR ze slinuté keramiky dokonale imitují přírodní kámen a dají se opatřit nerezovým držákem ručníků. Elektrický provoz, výběr ze čtyř textur. FENIX.

RADIACE ZE ZÁSUVKY

Provozně výhodnější jsou elektrická sálavá topidla, která v sobě spojují zdravý způsob šíření tepla radiací, vysokou účinnost a elegantní design. Patří mezi ně také tuzemské sálavé panely Ecosun, jejichž čelní deska může být ze skla, keramiky nebo mramoru. Skleněná verze nabízí různé zabarvení či praktické zrcadlové provedení, keramická zase dokonalou imitaci přírodního kamene (Ecosun Natural – celkem 5 dekorů). Díky tomu, že se dají zavěsit na výšku i na šířku a doplnit držákem na ručníky, mají panely Ecosun velmi variabilní použití.

ZTRÁTY, REGULACE A TEPELNÁ POHODA

  • K udržení tepelné pohody v místnosti během topné sezony je třeba, aby otopná tělesa pokryla všechny ztráty tepla, které uniká do venkovního prostředí.
  • Tepelnou ztrátu jednotlivých vytápěných prostor vám vypočítá projektant. Vyplatí se konzultovat s ním vlastní představu nastavení teploty v jednotlivých místnostech, aby tomu následně odpovídal výkon zdroje tepla a otopných těles.
  • Pokud nemáte vlastní jasnou představu, můžete se inspirovat vyhláškou č. 291/2001 Sb., která uvádí doporučené vnitřní teploty v jednotlivých vytápěných prostorách.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
Foto: archiv firem a Shutterstock

Edit: