Image013

REHAU AWADUKT Thermo je jednoduchý
zemní výměník využívající teploty země pro
kontrolované větrání, případně rekuperační
jednotku. Princip fungování zemního
tepelného výměníku spočívá v tom, že se
teplota zeminy v hloubce 1,5 m udržuje
v rozmezí 7–12 °C. Prostřednictvím
uloženého potrubního systému se
tato teplota využívá v létě k ochlazení
nasávaného vzduchu, v zimě k předehřátí.
www.rehau.cz

Edit: