Jak správně větrat?

Ať už máte zděný dům, nebo dřevostavbu, základ zdravého vnitřního prostředí tvoří pravidelné či průběžné větrání. Působí jako nejspolehlivější prevence proti únavě, ale i proti astmatu a dalším závažným onemocněním.

Nejlépe dokážou kvalitní mikroklima zajistit moderní pasivní domy, které jsou vybaveny technologiemi řízeného větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla). Takové bydlení vám přinese i značnou úsporu nákladů na vytápění, což se při aktuálním růstu cen energií více než hodí. Celý rekuperační systém dnes navíc můžete získat s významnou dotací z Nové zelené úsporám (novazelenausporam.cz). Ale pokud se k radikálnímu řešení neodhodláte, uvádíme pro začátek alespoň zásady správného větrání okny, které jsme připravili ve spolupráci s odborníky společnosti Vekra. I režim přirozeného větrání je totiž větší věda, než by se vám mohlo zdát: Liší se v letním a zimním období a pro vaše zdraví, pohodlí i peněženku je důležité také správné používání mikroventilace a stínění.

řízené větrání

Komfortní centrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 TR nabízí rekuperaci v moderním designu a s inteligentní technologií. Foto: Zehnder

Větrání v létě a v zimě

Pravidelná výměna vzduchu je důležitá pro zdravé a příjemné vnitřní prostředí. V létě navíc může správné větrání pomoci proti nadměrnému přehřívání, v zimě díky němu naopak udržíte v interiéru maximum tepla.

Jak se liší větrání v létě a v zimě?

V letním období je dobré větrat hlavně ráno nebo večer, kdy je chladněji. Větráním během dne byste si dovnitř pouštěli jen teplý vzduch. Nebojte se tedy po ránu a k večeru udělat doma pořádný průvan. Přes den a hlavně odpoledne můžete okna zavřít a využívat stínění.

V zimě se zase řiďte pravidlem, že větrat se má krátce, ale intenzivně. Proto okna několikrát denně (odborníci radí každou hodinu) na pár minut otevřete dokořán a poté je zase pevně uzavřete. Vzduch se rychle vymění, z interiéru odejde přebytečná vlhkost, ale přitom se neprochladí nábytek a stěny. Správné větrání může pomoci i proti nepříjemnému rosení oken, které je problémem hlavně v chladné části roku, kdy se zvětšuje rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem 21-50: To říká, že při teplotě okolo 21 °C by vlhkost v místnosti neměla přesáhnout 50 %. S hlídáním vzdušné vlhkosti vám pomůže vlhkoměr.

Mikroventilace

Moderní okna bývají vybavena funkcí mikroventilace: Nastavením okna do předepsané polohy vzniká mezi rámem a křídlem drobná mezera. Tou sice do interiéru pronikne hygienicky nutné množství čerstvého vzduchu, ale škvíra je příliš malá na to, aby zajistila jeho dostatečnou výměnu a odvedení přebytečné vlhkosti. Odborníci proto nedoporučují používat ji v zimě! Mrazivý vzduch je totiž suchý a mikroventilací dovnitř téměř nepronikne, zato však při jejím dlouhodobém otevření prochladí stěny kolem oken. Z bytu tak uniká teplo, ale místnost se přitom nevyvětrá. V pootevřeném okně by navíc mohla namrznout vlhkost a okno poškodit. A je tu ještě jedno riziko: Když odcházíte z domu, je okno s mikroventilační škvírou nezajištěné a případný zloděj si je bez větší námahy otevře dokořán. Kdybyste se rozhodli používat mikroventilaci v době zimní oblevy, je to možné, ale myslete na to, že pro dostatečnou výměnu vzduchu je potřeba mít okno otevřené výrazně déle. Mikroventilace vlastně plní tutéž funkci jako stará okna, která netěsní: Účinně brání plísni, která vzniká v nevětraných prostorách, ale v zimě rozhodně nešetří váš účet za energie.

Stínění

Plánujete pořídit si stínění do oken, ale váháte, se kterým typem se dá nejlépe větrat? Co se týče vnitřního stínění, zde případnému větrání nebrání v podstatě žádný typ. Je ale třeba počítat s tím, že interiérová stínicí technika ochrání před slunečním svitem, v porovnání s tou exteriérovou má ale podstatně slabší izolační efekt proti horku.

V případě venkovního stínění jsou ideální žaluzie, které ani v zataženém stavu nebrání proudění čerstvého vzduchu. Stejně tak screenová clona vybavená standardní technickou tkaninou větrání umožňuje. Nejhůře jsou na tom z pohledu větrání venkovní rolety, které místnost dokážou zcela zatemnit, výrazně napomáhají útlumu vnějšího hluku a posilují tepelnou izolaci okna v létě i v zimě. Zároveň však brání proudění vzduchu, což je z dlouhodobého hlediska špatně.

Princip řízeného větrání

Řízené větrání se zpětným získáváním tepla se skládá z rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a zároveň z druhé strany odpadní (vydýchaný) vzduch z interiéru. Tyto dvě vzduchové masy na sebe narazí uprostřed rekuperační jednotky, kde se nachází výměník tepla. Jeho úkolem je oddělit proudy vzduchu tak, aby i nadále proudil dovnitř čerstvý a ven vydýchaný, ale aby si navzájem předaly co nejvíce ze své teploty. Správně fungující systém v důkladně tepelně izolovaném domě vám zajistí celoročně zdravý vzduch a po většinu roku spolehlivě nahradí jak vytápění, tak klimatizaci. Finanční úspora, která z toho plyne, je více než zřejmá.

řízené větrání

Větrací jednotky Dantherm FLUO M jsou určeny pro trvalé a rovnotlaké větrání obytných prostor s rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Foto: V-systém elektro

Kvalita vzduchu

Kvalitu vnitřního vzduchu ovlivňujeme nejvíce sami – dýcháním a zvýšenou metabolickou činností spojenou s fyzickou aktivitou v místnosti. Dechem i pokožkou vylučujeme především oxid uhličitý, ale také další odéry a zápachy. V novostavbách se navíc mohou ze stavebních materiálů i vybavení uvolňovat těkavé látky, fenoly, acetony a jiné chemikálie,“ vyjmenovává Ing. Roman Šubrt, obchodně-technický zástupce společnosti Zehnder. „Přijatelnou hladinu znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší dokáže zajistit řízené větrání se zpětným získáváním tepla. V moderních utěsněných domech a bytech totiž kvalitní ovzduší pouhým větráním okny zaručit nelze.“ Systém řízeného větrání s rekuperací tepla zabezpečuje nepřetržitou výměnu a přívod čerstvého a čistého venkovního vzduchu. Ten je v zimě odváděným vzduchem ohříván a v létě naopak odpadním chladnějším vzduchem ochlazován.

Správná vlhkost

Aby se v domácnosti pravidelnou výměnou vzduchu nesnižovala jeho vlhkost, je volitelnou součástí rekuperační jednotky entalpický výměník. „Větrací systém díky entalpickému výměníku dokáže odváděnému vzduchu odebírat a přiváděnému vzduchu přidávat nejen drahocenné teplo, ale také vzdušnou vlhkost, vznikající například při vaření či sprchování. Tomu říkáme rekuperace tepla a vlhkosti,“ popisuje Roman Šubrt. Zejména v zimním období je totiž venku nižší relativní vlhkost a při pravidelném větrání ji pouštíme dovnitř. „Při nízké vlhkosti například 30 % už vysychají sliznice a hůře se nám dýchá,“ doplňuje inženýr Šubrt ze společnosti Zehnder. Entalpický výměník tak přispívá ke zdraví a také zabraňuje sesychání dřevěných podlah a jiných výrobků.

entalpický výměník

Entalpický výměník dokáže v rámci výměny vzduchu v interiéru regulovat nejen teplotu, ale také vzdušnou vlhkost. Foto: Zehnder

Klimatický modul

Klimatický modul ComfoClime lze jednoduše připojit jako nadstavbu k jednotce Zehnder ComfoAir Q a zajistit tak celoročně příjemné klima. Foto: Zehnder

Účinek řízeného větrání s rekuperací lze navíc ještě zdokonalit přidáním klimatického modulu, který umožňuje dodatečnou úpravu teploty a vlhkosti vzduchu. Úkolem klimatického modulu je dochlazování nebo dohřívání vzduchu v interiéru podle potřeby a ročního období. Dlouhodobým udržováním konstantní teploty zajistí v interiéru příjemné klima, takže vzduch nebude potřeba v létě dochlazovat klimatizací. V zimě naopak přiváděný vzduch dohřívá, čímž zajišťuje stabilně vysoký tepelný komfort a optimální vlhkost,“ vysvětluje inženýr Šubrt.

Lokální větrací jednotka Korasmart Tube 2400 s rekuperací neustále střídá směr proudění vzduchu. Pro konstantní přívod čerstvého vzduchu je třeba instalovat v místnosti dvě jednotky naproti sobě. Foto: Korado

Centrální vs. decentrální

Volba systému závisí především na typu stavby. „V nových rodinných domech jsou nejpoužívanější centrální systémy zahrnující větrací jednotku a hvězdicově uspořádaný rozvod vzduchu do jednotlivých místností. Novostavby jsou totiž na centrální systém už připravené,“ říká Roman Šubrt ze společnosti Zehnder. „Řízené větrání se však již začalo uplatňovat také u rekonstrukcí – lidé se totiž chtějí cítit doma dobře, dýchat lepší vzduch a lépe spát. A právě při rekonstrukcích s prostorovým omezením nebo v případech, kdy v bytě či domě nelze dělat větší stavební úpravy, se uplatní decentrální jednotky. Ty lze snadno bez větších stavebních úprav instalovat do obvodové zdi pro konkrétní místnost, bez rozvodů vzduchu. Stačí pouze vyvrtaný otvor a přívod elektrické energie.“ Centrální systém je sice v porovnání s tím decentrálním účinnější i komfortnější, ale decentrální zase řeší mnohé dodatečné instalace, při nichž nejsou možné zásadní stavební úpravy.

decentrální jednotka

Decentrální jednotka Zehnder ComfoAir 70 je standardně vybavena účinným entalpickým výměníkem pro zpětné získávání tepla i vzdušné vlhkosti. Foto: Zehnder

Údržba a účinnost rekuperace

  • Jestliže budete centrální systém rekuperace pravidelně udržovat, může si špičková rekuperační jednotka zachovat účinnost nad 80 % po dobu až 30 let.
  • Abyste vysokou účinnost rekuperace udrželi dlouhodobě, je nutné pravidelně měnit filtrační tkaniny a udržovat výměník tepla čistý.
  • Když údržbu podceníte, účinnost rekuperace se značně sníží v důsledku zanesení výměníku.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem V-systém elektro, Zehnder, Korado

Datum vydání: 3. 11. 2023

Edit: