K domu patří komín

1

Jedině dům vytápěný elektřinou, popřípadě tepelným čerpadlem nepotřebuje komín. Ale nepotřebuje ho opravdu? Co když se změní poměry mezi cenami paliv nebo časem přece jen zatoužíte po příjemném sálavém teple živého ohně? Sice nechceme strašit krizovými situacemi, výpadky elektřiny, ale přece jen, jistota je jistota.

Přistavět komín později je sice možné, ale ze dne na den v případě delšího výpadku elektřiny to nestihneme. Cena komína přitom tvoří jen malé procento celkových nákladů na dům, pořídíme ho za dvacet až třicet tisíc korun. Vyplatí se proto při stavbě nového domu myslet i na horší časy. A nespornou výhodou komína je, že můžeme v průběhu let snadno změnit druh paliva.

3

4

Zděné komíny se nejčastěji prodávají jako ucelené stavebnicové systémy, které urychlují a zjednodušují výstavbu. Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO je vhodný pro jakýkoliv spotřebič a jakýkoliv typ paliva. Díky nové cihelné komínové tvarovce HELUZ DUO již není nutné používat tepelnou izolaci ani při vysokých teplotách.

 

JAKÝ KOMÍN ZVOLIT?
Cihlový, betonový, nerezový? Univerzální, nebo speciální? S plastovou vložkou, nebo keramickou? Jakou má mít výšku? Jaký průměr má mít průduch? Otázek, které si při výběru komína musíme klást, může následovat celá řada. Odpovědi na ně by měl dát projektant spolu se specialistou na komíny. Uvědomme si, že správně navržený komín je podmínkou, aby nám dobře fungoval kotel, kamna, krb… A především bezpečně. Proto vám v tuto chvíli můžeme dát jedinou odpověď: Zvolte certifi kovaný komínový systém, nepouštějte se do žádných experimentů ani „vylepšování“ zakoupeného komína. Navrhování komínů a kouřovodů upravují zvláštní normy, které je nutné dodržet a které především dbají na vaši bezpečnost. Pokud se nechcete svěřit odborníkům a chcete se do stavby pustit svépomocí, můžete si vybrat stavebnicový systém, který jste schopni při pečlivém dodržení návodu sestavit sami. V každém případě musí na závěr komín prohlédnout odborník – provést tak zvanou revizi spalinových cest. Jinak není možné začít komín používat. A nezapomeňte, že se nejedná jen o sestavení samotného komína, ale o jeho správné nadimenzování, založení a bezpečné zakomponování do stavby, především v místě prostupů stropy a střechou. Vyústění komína je třeba řešit tak, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování s okolními objekty a přílišnému narušování životního prostředí. K tomu všemu je nutná odborná znalost a zkušenost.

5

2

Komínové nástavce slouží k prodloužení nového nebo stávajícího komínového tělesa pro dosažení potřebné výšky. Nástavce HELUZ jsou vyrobeny z dvojitého leštěného nerezového plechu uvnitř opatřeného tepelnou izolací. Spodní část tvoří nerezová krycí deska pevně spojená s komínovým tělesem a umožňující zadní odvětrávání.

 

ZDĚNÝ, NEBO NEREZOVÝ?
Přesto zkusme na tuto nejčastější otázku odpovědět. Týká se totiž nejen správného a bezpečného odvodu spalin od kamen, krbů či kotlů, ale je i otázkou estetickou – jak bude slušet vašemu domu. Z hlediska bezpečnosti je možné zvolit kterýkoliv z nich, samozřejmě pokud je správně vybrán a nadimenzován. Funkčnost obou konstrukčních řešení je srovnatelná. Komínové systémy se navrhují jako třívrstvé, kde vrstvy tvoří komínová vložka, tepelná izolace a plášť. Ten může být zděný – z betonu či cihly, anebo z nerezového plechu. Zděné komíny se vyznačují dlouhou životností, dají se přizpůsobovat a vložkovat pro různé druhy palivových spotřebičů, mohou mít více průduchů. Jeden z průduchů je možné využívat pro některé instalační svody, větrání či ponechat jako rezervu pro případnou změnu vytápěcí soustavy. Jsou náročnější na montáž a mají velkou hmotnost, vyžadují proto nosný základ. Plechové komíny, v převážné většině z antikorozní oceli, nevyžadují nosný základ, často se používají v dřevostavbách. Jejich nízká hmotnost umožňuje přikotvit celý komín na vnější nosnou stěnu domu, čímž odpadá choulostivý prostup střechou a stropními konstrukcemi. Výhodou je, že mohou být snadno instalovány i dodatečně. Kvalitní nerezové třívrstvé komíny jsou dražší než zděné. Seriózní firmy poskytuji většinou desetiletou záruku, ale životnost nerezového komína je při správném zacházení a pravidelné údržbě 50 až 70 let.

6

8 Komín si lze pořídit jako prefabrikovaný celek, zkrátit tak dobu výstavby a omezit riziko chyb. Komplexní systém Plewa je vyroben z liaporbetonových tvarovek a keramických vložek opatřených tepelnou izolací. BETONOVÉ STAVBY

 

Pro správnou funkci komína je důležitá tzv. účinná výška (výška od sopouchu po komínovou hlavu), která se podílí na zajištění správného tahu. Tah je zajištěn průřezem komínového průduchu, výškou komínu nad střechou a případně také rychlostí větru, Neúčinná výška vytváří prostor pro shromáždění tuhých zplodin hoření, měla by být minimálně desetinou výšky účinné.
ZAKLÁDÁNÍ KOMÍNŮ
Zděné komíny je nejlépe stavět současně s hrubou stavbou, nejpozději po dokončení hlavních stavebních konstrukcí. V tomto případě musí být hotový základ nebo jiná konstrukce pro založení a musí být připraveny prostupy v nosných konstrukcích a místa budoucího kotvení. Založení komína má totiž podstatný vliv na další montážní kroky i na konečnou užitnou funkci komína. Komín musí být veden mimo krokve, a to v předepsané vzdálenosti odpovídající předpisům. Část komína vyčnívající nad rovinu střechy je vystavena značným náporům větru, a proto musí mít dostatečnou stabilitu. Je vhodnější, pokud komín prochází rovinou střechy poblíž hřebene, aby jeho nadstřešní část byla co nejkratší. Umístění uvnitř dispozice je výhodné i z hlediska jeho tepelné izolace. Při zakládání je potřeba mít ujasněno umístění otvorů v komíně, protože komínové vložky i připojovací tvarovky mají z výroby dané výšky a často je potřeba, aby se sopouch pro připojení kouřovodu nacházel v přesně dané výšce nad podlahou, na které bude stát připojovaný spotřebič.

7

9

10

Zděné komíny je nejlépe stavět současně s hrubou stavbou, nejpozději po dokončení hlavních stavebních konstrukcí. Komín musí být veden mimo krokve ve vzdálenosti odpovídající předpisům. HELUZ

 

JEDEN NEBO DVA?
Navrhnout v domě dva komíny nemusí být rozmařilost, ale může být užitečným řešením pro domy s centrálním teplovodním vytápěním. Jeden komín bude určen pro kotel, druhý pro příležitostné topení v krbu či krbových kamnech. Je sice možné postavit komín se dvěma průduchy různého průměru – pro kotel a pro krb, bude nás to však omezovat v dispozičním řešení domu – kotel i krb budou muset být blízko sebe. Většinou kotel, často s akumulační nádrží, umísťujeme do technické místnosti stranou od hlavního obytného prostoru.

Edit: