Když se zahrada probouzí

4

Na jaře se ze spánku probouzí nejen zahrada, ale i její majitelé, obdivovatelé a hlavně zahradníci. Zimní kostra zahrady, která nás těšila přes zimu, se odívá do kabátu z listí a květů. Začíná sezona růstu, kvetení, ale i jarní údržby a nezbytného plánování.

Kdo nestihl naplánovat zahradu v zimním mezičase, má teď naspěch, aby stihl sázet a zakládat v nejvhodnějším jarním období, kdy mají nově vysazené rostliny dostatek tepla i vláhy. Šťastní majitelé již „hotové“ zahrady musí myslet na nezbytnou jarní údržbu. A protože zahrada není nikdy zcela dokončená, čeká také je alespoň malé plánování na příští sezonu.

1

TRENDY V ZAHRADNÍM DESIGNU?
Nic nového pod sluncem – pokračují tendence, které známe z minulých let. Je to zejména lehkost a ležérnost výsadeb v přírodě blízkém stylu, stejně jako použití přírodních materiálů. U nich je nutné počítat s tím, že se budou vyvíjet v čase, vyzrávat a stárnout. Dřevo popraská a půvabně zešedne, kameny oprší nebo je překryje mech. Nejenom zeleň, ale i zahrada jako celek je živá a proměnlivá. Vždyť právě to je na ní tak hezké.

2

Z cibulovin lze vytvářet velmi zajímavé jarní kompozice. Působivé jsou barevně harmonické či dokonce jednobarevné plošné výsadby, které jsou v průběhu jara nahrazeny později rašícími trvalkami.

 

PŘIROZENOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
V posledních letech se stále zmenšuje plocha klasického a na údržbu přehnaně náročného „anglického“ trávníku. Ten zůstává pouze na místech, kde má skutečný význam, tedy tam, kde si hrají děti, kde se chceme procházet bosi… Travnaté plochy bývají nahrazeny porosty půdopokryvných trvalek, zpevněnými plochami a terasami a tam, kde je dost prostoru, i lučními trávníky. Místo pestrobarevných záhonků bizarních tvarů jsou trendem rozsáhlé plochy trvalek a travin. Cílem plánování záhonů je celoroční proměnlivá kompozice. Stále musí být na co se dívat – zdaleka se však nejedná pouze o květy. Naopak, hlavním motivem může být i kombinace druhů se zajímavou strukturou listů, pracuje se s patrovitostí porostu. Kvetení je jakýmsi bonusem, dočasným ozvláštněním této kompozice. Inspirací je opět příroda.

3

Jaro je obdobím, růstu, kvetení, ale také rozmýšlení a plánování na další rok. Ideální je navrhnout zahradu tak, aby bylo na co koukat již od nejčasnějších měsíců.

 

5

STROMY A KEŘE
Přírodní princip se odráží i ve volbě dřevin. Strnulým jehličnanům i nepřirozeně až chorobně vyhlížejícím kultivarům odzvonilo. Prioritou jsou stromy a keře s přirozenou architekturou kmene a větví. Do popředí zájmu se dostávají ovocné druhy včetně netradičních, jako je například muchovník nebo dřín. Tam, kde nemůžeme nebo nechceme sklízet ovoce, se výborně uplatní okrasné druhy ovocných dřevin, například okrasné jabloně či hrušně. Kromě bohatého kvetení se většina z okrasných ovocných stromů vyznačuje zajímavým podzimním zbarvením; jiné nesou drobné, dlouho přetrvávající plody nápadných barev.

7

S ČÍM PRACOVAT V JARNÍ KOMPOZICI?
V návrhu zahrady by neměly být opomíjeny časně kvetoucí druhy rostlin – přinášejí totiž zajímavý efekt v období, kdy je zahrada pustá a zdánlivě spící. Bonusem je fakt, že první jarní květy představují důležitý zdroj potravy pro včely a další druhy hmyzu. V dobře naplánované zahradě by se také nemělo stát, že v pozdějším jarním období naráz vybuchne pestrou směsicí různorodých barev a květů, které v jediném okamžiku odkvetou, a zahrada zůstane na dlouho nezajímavá. Je potřeba pečlivě rozmyslet posloupnost kvetení použitých druhů i barevnou kompozici celku. Barvy květů by spolu měly souznít, v extrémním případě dokonce můžeme ladit veškeré výsadby do jediné barvy. Anebo můžeme naopak pracovat s kontrastem a akcentem. Kromě kvetení je důležité vzít v úvahu i další vlastnosti rostlin: celkový vzhled, vzrůstnost, tvar nebo texturu olistění. A samozřejmě i dobu rašení listů či naopak jejich vytrvalost v zimním období, případně další efekty. Důležité je zohlednit i to, jak rostliny vypadají po odkvětu.

8

10

 

KRÁSA PRVNÍCH KVĚTŮ
První, co nás v holé předjarní zahradě potěší, jsou jarní cibuloviny a hlíznaté rostliny. Ty se výborně uplatní plošně, například jako podsadba pod listnatými keři nebo v menších hnízdech jako součást trvalkových záhonů. Vhodně zaplňují holá místa, která v průběhu jara překryjí později rašící druhy rostlin. Velmi efektně působí porosty cibulovin v ploše trávníku. Daří se jim na místech, kde tráva neroste příliš hustě a bujně, například pod listnatými stromy. Velmi pěkně vypadá zejména rozsáhlejší pokryv jediného druhu. Některé druhy cibulovin a hlíznatých rostlin se dokonce samy vysemeňují a dokáží efektně pokrýt poměrně rozsáhlé plochy. Jsou to například ladoňky, drobný talovín nebo na vlhčích a přistíněných místech dymnivky a sasanky. Z trvalek kvete nejčasněji čemeřice, její bílé až purpurově vybarvené květy můžeme často nalézt už pod sněhem. V průběhu celého roku navíc čemeřice přispívá do kompozice trvalkových záhonů lesklými, sytě zelenými listy zajímavého tvaru.

9

11

ŽIVÉ BARVY A KRÁSNÁ VŮNĚ
Velmi výrazný efekt mají v probouzející se zahradě časně kvetoucí keře. Některé z nich oživí jarní zahradu kromě květu i intenzivní vůní – jedná se především o některé kaliny. Zajímavé květy má brzy zjara i vilín a již zmiňovaný dřín. Oba keře kvetou
ještě předtím, než jim vyraší olistění. V předjaří nápadně raší a kvetou také některé stromy, například javory, jejichž pupeny a květy mají velmi živé barvy. Zatímco v předjarní zahradě nám udělá radost téměř cokoliv, v dalších měsících se do květu hrnou skoro všechny trvalky, keře i stromy. V tomto období je potřeba volit, jak už jsme říkali, mnohem pečlivěji kombinace použitých druhů a časovou souslednost jejich kvetení tak, aby vynikla krása jednotlivých druhů i celkové kompozice záhonu i zahrady jako celku. A co je hlavním mottem napříč všemi trendy a plánováním? Respekt k místu – ten je základem každé dobře navržené zahrady.

12

 

6

Radí vám
Eva Jeníková
z ateliéru zahradní architektury IN-SITE

A ještě pár tipů navíc…
Zajímavým doplňkem dnešních zahrad je nepochybně mobiliář. Mohou to být klidně plastová křesílka v zajímavé barvě, autorsky navržené prvky na míru, ale také třeba obyčejná barevně natřená lavička. Venkovní nábytek se doporučuje ladit s vybavením blízkého interiéru. Výrazné barvy se většinou hodí použít zejména na doplňky, které můžete snadno vyměnit. Nedílnou součástí dnešní zahrady je často i koutek pro pěstování bylinek či zeleniny; tento přístup je důležitým a velmi příjemným motivem zahradničení. Při navrhování záhonu je třeba si uvědomit, že jarní dominantou nemusí být zdaleka jen kvetení. Pozornost spolehlivě upoutají i zajímavé tvary a textury rašících listů, například rozvíjející se spirály listů kapradin…
Kontakt:
IN-SITE
ateliér zahradního designu a krajinářské architektury
tel.: 607 989 125
info@in-site.cz
www.in-site.cz

Datum vydání: 1. 5. 2015

Edit: