Kudy uniká nejvíce tepla z domů?

Nejsme v tom sami, ale má nás to těšit? Nejen v České republice, ale také v okolních zemích je stále mnoho starších budov, které neprošly renovací a vykazují vysoké tepelné ztráty. Jejich vytápění zásadním způsobem zatěžuje peněženky vlastníků nebo pronajímatelů.

Nejvíc tepla uniká okny

Důvodem vyšších nákladů bývají často stará okna, která sice tvoří jen přibližně 10 % obvodového pláště budovy, ovšem uniká přes ně nenávratně až 45 % tepelné energie! Navýsost logický krok proto představuje výměna starých netěsnících oken. Klíčovým parametrem pro posouzení, jestli jsou vaše okna zralá na výměnu, je součinitel prostupu tepla (U). Rozhodující je hodnota Uw (index „window“), která udává prostup tepla celým oknem. Kombinuje hodnoty Ug (glass – prostup tepla přes zasklení) a Uf (frame – prostup tepla přes rám). Stará okna mohou mít hodnotu Uw i 3,0 W/m²K. Orientační hodnoty Uw, kterých by měla moderní okna dosahovat, jsou u pasivních domů 0,8 W/m²K, u nízkoenergetických domů 1,0 W/m2K a u běžné výstavby z poslední dekády 1,2 W/m²K.

řez izolačním sklem

Pro okna a dveře na obvodu stavby je podstatné kvalitní provedení izolačního trojskla. Foto: Izos

ornamentní skla

Škála ornamentních skel IZOS je velmi pestrá. Váš interiér ozdobí, zjemní a dotvoří na míru. Foto: Izos

Rekonstrukce elektroinstalace

Nejste si jisti, zda byste v bytě neměli raději kompletně zrenovovat také elektroinstalaci? Než provedete v tomto ohledu jakékoli kroky, přizvěte si na pomoc zkušeného odborníka, který současný stav staré elektroinstalace zkontroluje, navrhne rozsah změn a pomůže s výběrem potřebného vybavení. Pokud je stávající elektroinstalace v pořádku, lze její rozvody ponechat a vyměnit pouze přístroje. Pohlídejte si však hloubku instalačních krabiček, protože ne všechny vypínače a zásuvky mají stejně hluboké strojky. „Pro klasický přístroj domovního vypínače i zásuvky se nejčastěji užívají instalační krabice hluboké 30 nebo 42 milimetrů. U některých vypínačů nebo speciálních přístrojů jsou ale potřeba hlubší instalační krabice. Rozhodně proto nenechávejte výběr vypínačů až do hotového interiéru,“ upozorňuje Marek Beneda, obchodně technický poradce společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce domovní elektroinstalace.

Montážní krabice pro přístroje domovní elektroinstalace

Montážní krabice pro přístroje domovní elektroinstalace mohou mít různou hloubku. Foto: Obzor Zlín

Zateplení a úspory

Pokud budete v rámci rekonstrukce zasahovat také do obvodového zdiva, rozhodně věnujte pozornost jeho řádnému zateplení. Jde o investici do budoucna, která představuje svým způsobem velmi dobře úročené důchodové spoření. Vyplatí se vždy, ale speciálně v dnešní, energeticky nejisté době. „Zkušenosti ukazují, že obyvatelé důkladně zateplených budov mohou ušetřit až 60 % nákladů za vytápění, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát,“ připomíná Ing. Pavel Zemene, PhD., předseda Sdružení EPS ČR. Jde o národní profesní organizaci, která již 25 let podporuje a koordinuje vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), kontroluje kvalitu výrobků z EPS a podílí se na úsporách energie. „Investice do snížení energetické náročnosti obydlí navíc, kromě úspory financí, zvyšuje také hodnotu samotné nemovitosti a zlepšuje technický stav i komfort bydlení. Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené dotací přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu a lidé si to začínají uvědomovat. Návratnost investice do zateplení se aktuálně pohybuje okolo 10 let, často i dříve. Vyšší státní podpora nízkopříjmových domácností, které si takovou investici aktuálně nemohou dovolit, se státnímu rozpočtu v budoucnu navrátí hned několikanásobně v podobě úspor za přímé dotace na energie.“

Nejde jen o úsporu tepla na vytápění: bytový dům před zateplením fasády a po něm. Estetický rozdíl je více než zřetelný. Foto: Lomax

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Isover, Lomax, Obzor Zlín, Izos

Datum vydání: 26. 12. 2023

Edit: