Moderní vesnický dům

Po deseti letech se dům, který byl původně realizován až spartánsky skromně, rozvinul do plné krásy. Noví majitelé se rozhodli navázat na stávající konstrukční řešení stavby a rekonstrukcí zlepšit jeho stavebně technické vlastnosti i architektonické řešení. Obrátili se proto na autora původního návrhu architekta Tomáše Klance.

Dům jeho původním majitelům sloužil dobře, byl dokonale funkční, nicméně nedostatek finančních prostředků se podepsal na kvalitě provedení fasády i vnitřního vybavení domu. S novými majiteli a pod vedením Tomáše Klance získal dům novou fasádu a vstupní dveře, pohodlnější vytápění, klimatizaci, byla upravena elektroinstalace. Částečně byla pozměněna dispozice a zcela zásadní proměnou prošel interiér.

Podle selského rozumu

Dům na okraji obce v chráněné krajinné oblasti Český kras musel odpovídat požadavkům ochrany Správy CHKO, které předepisovaly jednoduché hmotové řešení domu obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, kompozici oken, orientaci vstupu i umístění domu na pozemku. „Požadavky jsem nechtěl pouze formálně splnit, ale snažil jsem se k nim přistoupit kreativně a přenést logiku selského rozumu, který i bez předpisů ochranářů určoval po staletí architekturu vesnických staveb, do typologie moderní stavby rodinného domu. Mojí ambicí bylo vytvořit moderní vesnický dům, který by odpovídal architektonicky, stavebně technicky i svým vybavením současným požadavkům, a přitom byl realizovatelný za rozumné peníze.

Dispozice určená konstrukcí

Přiznaná nosná konstrukce dřevostavby je vizuálně rozhodujícím prvkem celého interiéru
a je jí podřízeno i dispoziční řešení. Hlavní nosnou konstrukci domu tvoří čtveřice plných vazeb tvaru písmene A na celou šířku a výšku stavby. Dům je díky nim rozdělený na tři identické dispoziční části v podélném směru čtyři metry dlouhé, nad dvěma z nich je vloženo patro. Tvar plné vazby vychází z tradičních krovových konstrukcí a je upravený pro potřeby moderní dřevostavby. Plná vazba je zavětrovaná dvojicí šikmých vzpěr, které zároveň pomáhají překonat sedmimetrový rozpon bez použití středového sloupku. Šikmé vzpěry jsou prostrčené mezi dvojicí kleštin, které vodorovně spojují celý rám v úrovni vloženého stropu. Kromě přiznané nosné konstrukce je pro architekturu a dispoziční řešení celého domu důležité vizuální a faktické propojení vnitřních obytných prostor přes velká francouzská okna s terasou a zahradou. Pocitové propojení exteriéru s interiérem podtrhuje i vodorovné řešení obkladů jak na fasádě, tak na vnitřních stěnách domu.

Jen přimhouřit oči

„Jednotlivé rozhodující pohledy v interiéru jsou přepisem geometrické abstrakce do prostoru. Když přimhouříte oči, můžete vnímat jednotlivé perspektivní pohledy a detaily interiéru jako geometrické obrazy plné barev, rozdílných struktur, materiálů světel a stínů,“ přibližuje přístup k řešení architekt. „Prolínání záměrně přiznaných konstrukčních, dispozičních, funkčních a čistě vizuálních prvků přes sebe a jejich vzájemná prostorová interakce přináší nezaměnitelný pocit. Od nepaměti působí na lidi vlídně přiznaná a promyšlená konstrukce plných vazeb a stropů, protože přirozeně zaplňuje místnosti vizuálně i pocitově. I bez dalšího velkého zařizování se pak zdá interiér zabydlený.“

Pěkně na míru

Kromě ušáku, židlí a svítidel je veškeré vybavení interiéru vyrobeno na základě návrhů architekta: schodiště, dveře, zábradlí, vestavný nábytek i samostatně stojící solitéry. Nejviditelnějším vloženým prvkem interiéru je točité ocelové schodiště spojující otevřený obytný prostor s galerií, která slouží jako „zašívárna“ a herna. Výrazné vodorovné i svislé dělení zábradlí na schodech a na galerii přidává do interiéru další vrstvu, která svou subtilností a barvou kontrastuje s převažujícím konstrukčním dřevem a velkými plochami dřevěných obkladů. Kombinace oceli a dřeva se objevuje i na jednotlivých kusech nábytku.
Konferenční stolky a knihovny vznikaly z prototypů přímo v truhlářsko-zámečnické dílně a kombinují subtilní ocelové konstrukce s lakovaným dřevem, atypické ocelové podnoží nese masivní dubovou desku jídelního stolu. I sedačka je vyrobena podle individuálního návrhu Tomáše Klance, její tvar je přizpůsobený ideálnímu sezení u televize a poslechu hudby. Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění prostoru, a to i s dřevěnou konstrukcí, která je sjednocena olejovým nátěrem s kapkou světle šedého pigmentu.

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. arch. Tomáš Klanc, Klanc…architekti
Realizace: první fáze 2008, druhá fáze 2015 – 2018
Zastavěná plocha: 96 m2
Užitná plocha: 160 m2
Tesařské práce: tesařství Martin Sláma, Lety
Atypický nábytek: TITA, s. r. o., Únětice
Konstrukce: dřevostavba, zateplení minerální vata a dřevovláknité difuzně otevřené desky
Fasáda: odvětrávaná, obklad sibiřský modřín
Střecha: dřevěný krov, betonové tašky
Vytápění: podlahové elektrické, kamna na dřevo
Chlazení: multisplitová klimatizace fungující na principu tepelného čerpadla vzduch-voda,
v reverzním režimu dokáže dům v zimě i vytápět.

Ing. arch. Tomáš Klanc

Absolvent FA ČVUT, v letech 2001 – 2003 spolu s arch. Davidem Krausem spoluvlastnil ateliér ARCHITEKTURA, s. r. o., v roce 2003 založil ateliér Klanc…architekti, který se specializuje na nízkoenergetické rodinné domy a moderní interiéry všeho druhu. Za sebou má bezmála 100 projektů novostaveb i rekonstrukcí, navrhuje domy formou virtuální budovy, kterou si může klient sám procházet na svém PC.

„Naše domy poznáte na první pohled, jsou vlídné a promyšlené. Každý dům má svůj příběh, který stojí na empatickém dialogu s klientem, pochopení genia loci místa, nezaměnitelném vnějším vzhledu stavby a funkčním, přesto útulném interiéru.“
klanc.cz

Text: Miloslava Perglová, spolupráce IDEALAB
Foto: Vavřinec Menšl

Edit: