Myčky snižují spotřebu vody a šetří ruce

Myčky snižují spotřebu vody a šetří ruce. Nabízejí speciální funkce i nejrůznější designová provedení.

V aktuálním čísle Domova představíme například modely, které umí nadzvednout spodní koš nebo zobrazují zbytkový čas mytí na podlahu.

myčka nádobí

Foto: Philco

Datum vydání: 12. 4. 2024

Edit: