Nepouštějte teplo okny ani okolo

Při stavbě nového domu věnujeme velkou pozornost zateplení obvodového pláště domu, jak jsme si ukázali v předchozích dílech našeho seriálu. Z hlediska tepelných ztrát jsou nejslabším článkem okna. Zadržovat v domě teplo je však pouze jednou z jejich funkcí, jejich prvotním posláním je přivádět do domu světlo a zprostředkovávat kontakt s okolím. Jak tyto funkce skloubit?

Jednou z cest ke snižování nákladů na vytápění je zmenšovat plochu oken, tím se však připravujeme o dostatek denního světla, nutný k přirozené psychické pohodě. Nehledě na to, že tak prodlužujeme dobu, kdy musíme v domě svítit a zvyšujeme tak spotřebu elektrické energie. Naštěstí tepelněizolační vlastnosti oken se v posledních letech prudce zlepšují, a nemusíme se tedy připravovat ani o světelný komfort. Prosklené plochy sice stále ještě za tepelněizolačními vlastnostmi pevných stěn pokulhávají, rozdíl však již není tak markantní, znamená to však nešetřit na kvalitě prosklení. To by ale nemuselo být příliš platné, pokud nebude správně osazeno. Nekvalitní montáž výrazně zhorší deklarované parametry okna.

inoutic 007-MVP100914

Eurookna AZ EKOTHERM se vyrábějí zásadně z lepené čtyřvrstvé (IV92) nebo třívrstvé (IV68) okenní lamely dodávané od renomovaných certifikovaných výrobců, která ihned po dodání prochází ještě vlastní vstupní kontrolou. Zákazník má možnost volby mezi lamelou napojovanou „cinkovým“ spojem nebo lamelou fixní, tj. bez viditelného napojení na vnějších stranách lamely.

VELIKOST A ORIENTACE OKEN

Asi málokdo by chtěl co nejmenší okna jen proto, aby ušetřil energii na vytápění. Je tedy třeba hledat optimální poměr mezi těmito dvěma hledisky. Pozitivní vliv denního světla na naše zdraví, a to nejen psychické, by měl být prioritou. Kladný vliv světla na psychiku člověka je natolik uznávaným faktem, že se promítá i do stavebně-technických požadavků (ČSN 73 0580-1). Vyžadují, aby byly pobytové místnosti v rodinných domech dostatečně prosluněny tak, aby byla zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním. Stanoví poměr podlahových ploch prosluněných obytných místností k celé podlahové ploše, i podmínky, za jakých se považuje místnost za prosluněnou a podobně. Návrh denního osvětlení souvisí i s proporcemi navrhované místnosti, se vzájemnými odstupy mezi budovami a s výškovou úrovní zástavby. Důležitá je i orientace oken ke světovým stranám, i když požadavky stanovené normou musí splnit každá obytná místnost bez ohledu na ni. Směrování místností je zároveň důležité pro tepelnou bilanci domu, prosklení jižním a západním směrem může přinášet tepelné zisky, naopak směrem na sever volíme místnosti, které nemusí být tolik prosluněny. Zvyšováním prosklení osluněných fasád rostou solární zisky a klesá potřeba tepla na vytápění, ale na druhou stranu může vzrůstat potřeba energie na chlazení. K návrhu velikosti a rozmístění oken tedy patří i návrh vhodného stínění. Tyto souvislosti by měl znát každý projektant, avšak praxe ukazuje, že nejsou vždy respektovány. Proto na ně upozorňujeme, abyste se o nich mohli nad projektem svého domu informovat.

DB703

Novinka v oblasti plastových oken je barva DB 703, včetně jejího způsobu aplikace. Barva byla využívána především na ocelové železniční stavební konstrukce. Obsahuje speciální pigmenty, které jí dávají specifický vzhled. Firma Gealan zařadila tento odstín do standardní nabídky akrylcolorových odstínů a barva se stala okamžitě hitem na německém trhu. Na veletrhu FOR ARCH 2015 bude představena firmou VORLÍČEK-PLAST.

Šestikomorový profil INOUTIC Eforte pro plastová okna a balkonové dveře s vestavnou hloubkou 84 mm je vhodný i pro pasivní domy – v kombinaci s trojitým zasklením. Součinitel prostupu tepla Uf = 0,95 W/m2K i při standardní ocelové výztuži a bez přídavných prvků. Varianta s hliníkovým krytem poskytuje naprosto autentický vzhled luxusního hliníku, při všech výhodách prémiového plastového profilu.

S rostoucí výstavbou nízkoenergetických a energeticky pasivních domů se začíná objevovat specifický problém. Tím je rostoucí tloušťka tepelné izolace a zároveň zmenšující se tloušťka nosné konstrukce. Proto se prosazují systémy takzvané předsazené montáže – před nosnou konstrukci obvodového pláště do roviny hlavní tepelné izolace, jako například systém DAFE PUREX firmy DAFE-PLAST. Díky speciální konstrukci pomocného rámu, který je ukotven na vnější stranu zdi, jsou eliminovány tepelné mosty a přináší tak systémové řešení garantující neprůvzdušnost obálky v místě osazení okna.

VÝBĚR OKNA

Obvykle se ptáme, zda chceme okna dřevěná, plastová, hliníková…, tedy zajímáme se o materiál okenních rámů. Každý z materiálů má své výhody i nevýhody, podstatnější je však kvalita daná technickými parametry okna, jistou zárukou je osvědčený výrobce profilů a oken. Asi již víme, například čteme-li pozorně časopis Pěkné bydlení, že při výběru je důležité sledovat tepelněizolační vlastnosti oken, takzvaný prostup tepla daný součinitelem prostupu tepla U. Lepších hodnot dosahuje prosklení (Ug) než rámy (Uf), proto je důležité porovnávat celé okno (Uw). Přesto je kvalita prosklení rozhodující, neboť zaujímá podstatnou plochu okna. Může se jednat o dvojsko, trojsklo i čtyřsklo, dutiny mohou být vyplněny vzácným plynem, mezi skly může být tepelněizolační folie – z hlediska tepelněizolačních vlastností je důležitá konečná hodnota prostupu tepla sklem (Ug). Prosklení se může lišit i v tom, jak brání slunečním paprskům, aby prohřály prostor uvnitř, tedy tepelným ziskům. O tom, kolik procent sluneční energie prostupuje zasklením vypovídá solární faktor. Obecně bývá nižší u trojskel než u dvojskel, vyrábějí se však i speciální skla se zvýšeným solárním faktorem, která zajistí vyšší zisky ze slunečního záření zejména na jižních a západních fasádách. Okna v jednom domě se proto nemusí osazovat stejným typem skel, ale promyšleně podle orientace a typu místností v souladu s celkovým energetickým konceptem domu. Zvláště v nízkoenergetické a pasivní výstavbě hraje správné prosklení důležitou roli. Při výběru oken je třeba věnovat pozornost i kvalitě těsnění a kování.

fasada_okna_PRG

Okna PROGRESSION od SLAVONY mají proti běžným oknům menší podíl rámu okna vůči sklu, při stejném rozměru okna je sklo větší, okno poskytuje více světla a zároveň umožňuje větší solární zisky. Pro zasklení se používají standardní izolační trojskla – Ug = 0,5W/m2K a g = 50 %, i trojskla se solárními zisky – Ug = 0,6W/m2K a g = 62 %. Okna PROGRESSION získala prestižní certifikaci Passive House Institutu v Darmstadtu, a to dokonce ve třídě efektivity A.

Schüco_ILUSTRACNI FOTO_03

Nový hliníkový okenní systém SCHÜCO AWS 90.SI+ v sobě spojuje přednosti hliníku a vynikající tepelnou Izolaci, splňují tak náročné požadavky na dostatečnou tepelnou izolaci, kterou dosud vykazovala pouze plastová či dřevěná okna. Hodnota Uf při konstrukční hloubce 90 mm je 1,0 W/m2K, pohledová šířka je přitom pouhých 117 mm. Uw = 0,8 W/m2K (s prosklením Ug = 0,6 W/m2K a plastovým meziskelním rámečkem).

 

ZÁSADNÍ JE MONTÁŽ

Investovat do kvalitního okna se určitě vyplatí. Investice by však nemusela splnit svůj účel, pokud nebude správně osazeno do okenního otvoru. Nesprávnou montáží se i to sebelepší okno stane nekvalitním, bezprostřední okolí okna se stane tepelným mostem. Podmínkou pro správné osazení okna je, aby bylo pevně přikotveno do stavebního otvoru. Nestačí pouhé vlepení montážní pěnou, stejně tak nestačí samotná pěna k utěsnění připojovací spáry – prostoru mezi okenním rámem a zdí domu. Nutné je parotěsné provedení, kdy je spára zvenku i zevnitř uzavřena speciálními páskami. Polyuretanová pěna, zůstane-li nechráněna, zvyšuje neustále svou vlhkost buď tím, že do ní vnikne dešťová voda, nebo vodní páry z interiéru. Kondenzací par v pěně dochází k její postupné degradaci, stále více ztrácí svou izolační schopnost, a navíc zde mohou vznikat plísně. Správné osazení okna by mělo být zajištěno již v projektu popisem detailu, ohlídat je ho třeba i ve smlouvě s prováděcí firmou a nezapomeňte ani na kontrolu při stavbě spolehlivým stavebním dozorem a raději i osobně. Nespokojte se s tím, že je ve smlouvě jen zmínka, jako například parotěsné provedení spáry nebo jako RAL montáž či systém i3. Trvejte na tom, aby byl přesně definován způsob montáže, ukotvení a osazení okna v ostění, nadpraží i parapetní části s doložením detailu, pokud chybí v projektu. Novým trendem je vsazování oken přímo do izolace, tak zvaná předsazená montáž, která se objevila jako řešení pro pasivní domy s velkou tloušťkou izolace, a která minimalizuje tepelné ztráty osazeného okna.

VEKRA - dřevěná eurookna 3

VEKRA - dřevěné PSK portal

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36.000004 cameraFNumber (float): 16.000000 cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000 cameraFarRange (float): 1000.000000 cameraFocalLength (float): 50.000000 cameraFov (float): 24.440191 cameraNearClip (float): 0.000000 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 547.721924 cameraTransform (m44f) channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 2449, 3499] displayWindow (box2i): [0, 0, 2449, 3499] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 =Channels= A (float) B (float) G (float) R (float) VRayWireColor.B (float) VRayWireColor.G (float) VRayWireColor.R (float)

Eurookna VEKRA NATURA 94 poskytují výborné tepelněizolační vlastnosti. Lepený čtyřvrstvý hranol zajišťuje spolehlivou tvarovou stabilitu tohoto eurookna. Hluboko zapuštěné sklo podstatně omezuje rosení oken a tvorbu kondenzátu v dolní části skel.

Datum vydání: 29. 9. 2015

Edit: