Ošetřené dřevo je základ kvalitní střechy

Nejjednodušší je nakoupit kvalitně impregnované řezivo už na pile. Nejčastěji tu používají Bochemit QB Profi , chránící dřevo proti dřevokazným houbám, hmyzu i plísním. Naimpregnovat si je můžete také nátěrem nebo postřikem sami. Velmi dobře vám poslouží Bochemit Opti F+. A proč vlastně impregnovat? Hmyz může dřevo napadnout už při dřevní vlhkosti nad 10 % a teplotě nad 10 °C. K tomu běžně používané smrkové dřevo není proti škůdcům příliš odolné. Navíc nikdy nelze úplně zabránit náhlému zatékání vlivem povětrnosti nebo kondenzaci par při kolísání teplot. Případná sanace napadeného krovu často představuje komplikace a náklady mnohonásobně převyšující peníze využité na prevenci. www.bochemit.eu

Edit: