Po střeše choďte na zelenou!

Zeleň přináší do urbanizovaného prostoru mnoho pozitivních prvků. Zlepšuje kvalitu ovzduší, ochlazuje rozpálená centra měst a pročišťuje také naši mysl. Když na zeleň nezbývá místo v úrovni terénu, nabízejí řešení vegetační střechy a vertikální zahrady na fasádě.

Šikmá střecha není pro zeleň žádný problém. Vysadí se zde extenzivní porost nenáročný na údržbu. Tyto střechy najdete v areálu LIKO-S, na první živé hale na světě. Foto LIKO-S.

 

Nemalý přínos ovšem pocítí i majitel „zeleného řešení“. Souvrství vegetační střechy totiž přispívá k tepelné stabilitě budovy, snižuje její tepelné ztráty a chrání jak nosné konstrukce, tak i hydroizolační vrstvy před mechanickým poškozením a UV zářením. Navíc vytváří opravdu účinnou doplňkovou zvukovou izolaci. Jestliže použijete na střechu speciální vegetační pásy či panely z minerálních vláken, můžete dosáhnout nejen podstatně vyšší schopnosti zelené střechy absorbovat a zadržet vodu (což se projeví tím, že střecha zůstane i v období sucha zelená), ale také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha bude lehčí než při použití klasického substrátu). Oproti klasickým zeminovým systémům vám minerální vegetační systémy umožní úsporu i na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách, protože speciální systémy tyto funkce sdružují.

Intenzivní zelená střecha vybízí k vytvoření střešní zahrady. V létě to pak na ní může vypadat jako na louce. Foto LIKO-S.

 

Nelakujme na růžovo

Tvrdit, že vegetační střechy mají jen samé výhody, by ovšem nebylo fér. Rozhodně musíte počítat se zvýšenými pořizovacími náklady a také s větším zatížením nosné konstrukce (kterou pak zelená střecha chrání). Pokud by ovšem v zelené střeše došlo k poškození izolačních vrstev, mohly by být opravy komplikované a poměrně nákladné. Proto je klíčovým prvkem plná profesionalita realizace! Hned na počátku je žádoucí neškudlit, oslovit profesionální firmu – a i po zdárném dokončení jejího díla se držet důsledně jejích doporučení. Zejména v případě, že zvolíte střechu s intenzivní zelení, musíte počítat s náročnější průběžnou údržbou. Odměnou za pravidelnou závlahu a doplňování vegetace vám ovšem bude skutečně půvabný vzhled střechy po celý rok.

Ozelenit vlastní areál pomocí svých Živých staveb a učit při návštěvách areálu žáky, studenty i mladé architekty? Ano, to dává smysl! Učinila to firma LIKO-S. Foto LIKO-S

 

Podmínky a návrh skladby

Půvabu zelené střechy ovšem nedosáhnete pouhým výběrem rostlin. Než se pustíte do zásadní volby vegetačního systému (buď extenzivní, nebo intenzivní) a výběru konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Nejdůležitějšími faktory jsou sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Únosnost střešní konstrukce je vždy snáze řešitelná u novostavby, kde můžete předem počítat se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. V případě rekonstrukcí se může stát, že vám statika vůbec nedovolí střechu ozelenit… Pokud však použijete připravené vegetační pásy či panely s nižší hmotností, zpravidla vám souvrství umožní ozelenit střechu i tam, kde by to s klasickou zeminou bylo nemožné. Po vyřešení tohoto zásadního problému už vám zbývá jen zvolit vhodný typ a skladbu vegetační střechy. Při návrhu skladby se vychází ze stejných konstrukčních zásad jako u ostatních provozních střech, tj. vlastní vegetační souvrství se realizuje bezprostředně po dokončení vrstev střešního pláště (u klasických střech hydroizolační vrstvou, u střech obrácených a kombinovaných tepelnou izolací s ochrannou textilií). Z hlediska použitých druhů ozelenění rozlišujeme střechy extenzivní a intenzivní. Pro vás půjde o důležitou volbu mezi krásou střešní zahrady a vaším pohodlím.

Vítězem soutěže Zelená střecha roku 2019 v kategorii rodinných domů se stala malá šikmá střecha ve Statenicích u Prahy. Využívá minerální vlnu ke zpomalování odtoku vody. Foto Isover.

Termovizní snímek vítězné Zelené střechy roku 2019 jasně dokazuje, že vegetační střecha podkroví v letním období výrazně ochlazuje. Foto Isover.

Extenzivní versus intenzivní

Jestli chcete vegetační střechu s minimální péčí, zvolte extenzivní zeleň. Ta bude odolná, nenáročná a bude se rozrůstat převážně do plochy. Její základ tvoří mechy, trávy, divoké byliny, kobercové trvalky, skalničky, rozchodníky a netřesky. Extenzivní zeleň se navrhuje na střechách o únosnosti 60–300 kg/m2. Střecha osázená touto zelení nebude vyžadovat zvýšené nároky na zhotovení ani údržbu, a přitom si zachová příjemný přírodní vzhled. Naproti tomu intenzivní střešní zeleň od vás bude průběžně vyžadovat jistou péči. Zahrnuje trávníky, květiny, různé druhy keřů a stromů a navrhuje se na střechách o únosnosti až 1 500 kg/m2. Variantu intenzivní střechy představuje také mobilní zeleň umístěná v kontejnerech, přemístitelných nádobách nebo velkoobjemových květináčích. Intenzivní zelenou střechu řeší zpravidla odborná firma jako střešní zahradu, která je funkčně naplno využívána pro relaxaci a pohyb osob. Aby zůstala krásná, budete ji muset pravidelně zavlažovat a starat se o ni – občas dokonce intenzivně.

Detail aplikace předpěstovaných zatravňovacích dílců Ecoraster na minerální vlnu šikmé střechy ve Statenicích. Foto Isover.

Tři roky po realizaci vypadá vítězná zelená střecha ve Statenicích takto. Houstne a udržuje víceméně stálou teplotu. Projekt 2016, výměra 21 m 2 . Foto Isover.

Ekologie v praxi

Každá vegetační střecha znamená nemalý přínos pro ekologii, zejména pak ve větších městech. Zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu. Rostliny geniálně spotřebovávají to, co my nepotřebujeme (CO2), a přitom nám dávají zpět to, co naopak potřebujeme velmi – kyslík. Tvorba kyslíku je ovšem závislá na druhu vegetace, kterou na střechu použijete. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost rostlin zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Kromě okysličování vzduchu dokáže zeleň také zvyšovat jeho vlhkost, čímž opět zlepšuje celkovou kvalitu prostředí. Zelená střecha navíc umí účinně zpomalovat odtok vody při prudkých přívalových deštích a tím poskytuje neocenitelnou službu rovněž přetížené místní kanalizaci.

Kategorii Veřejná zelená střecha 2019 vyhrála realizace ploché střechy na výškové budově Main Point Pankrác v Praze 4. Projekt DAM architekti, projekt zeleně Terra florida (česky „země rozkvetlá“). Foto Zelená střecha roku

 

Pobídka pro veřejné budovy

S poslední uvedenou schopností zelené střechy souvisí také krok, který chystá Ministerstvo zemědělství ČR. Připravuje změnu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která zvýhodní veřejné a komerční budovy se zelenými střechami. Nově tyto budovy ušetří přibližně 20 tisíc Kč ročně za srážkovné. Stát tímto krokem hodlá ocenit jejich šetrný přístup  hospodaření s vodou. Změnu vyhlášky iniciovala aliance Šance pro budovy. Dosud totiž neexistovala jasná pravidla a případné slevy na srážkovném závisely pouze na dohodě vlastníka budovy s provozovatelem kanalizace. Bytové domy mají prozatím z poplatku výjimku. Účinnost přílohy č. 16, která se týká srážkovného, navrhuje ministerstvo zemědělství od 1. 9. 2022.

Rozsáhlé zelené fasády najdete přímo v areálu firmy LIKO-S. Ukážou vám zde jednotlivé typy
exteriérových a interiérových vertikálních zahrad, které si můžete pořídit. Foto LIKO-S.

Bujnou vertikální zahradou se může pochlubit rovněž Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. Foto Šance pro budovy.

 

Vertikální zahrady

Pokud nemáte možnost vybudovat zelenou střechu, nezoufejte: Jsou tu také zelené fasády! Nazývají se vertikální nebo také kaskádové zahrady a nabízí je hned několik tuzemských firem (viz naše fotografické ukázky). Mohou zdobit rovněž interiéry a stávají se oblíbeným prvkem urbanizovaného prostředí. Jsou výzvou také pro architekty a designéry, neboť představují techniku kultivace rostlin umístěných na kolmé stěně. Plní víceméně stejné funkce jako zelené střechy. Nejvíce patrná je funkce estetická, ale rostliny působí pozitivně i na lidské zdraví. Filtrují škodlivé látky a zachycují prachové částečky, které bychom jinak vdechovali. Vytvářejí kyslík a příjemně ochlazují svoje prostředí. Kromě toho mohou sloužit i jako protihlukové bariéry. V interiéru navíc zlepšují psychické rozpoložení i produktivitu lidí. Vertikální zahrady celkově ovlivňují fyzikální i estetické vlastnosti celé budovy a fungují jako přirozená klimatizace. Dokonale chrání fasádu a zčásti působí jako tepelná izolace. Abyste je nemuseli zalévat manuálně, může vám na ně firma nainstalovat automatické zavlažovací systémy.

Kaskádové zahrady uvnitř i vně budov realizuje vlastním patentovaným systémem ryze česká společnost Němec. Na snímku interiér Univerzity Pardubice. Foto Němec.

 

 

text Vít Straňák,  foto se souhlasem firem LIKO-S, Isover, ACFRE, Zelená střecha roku, Šance pro budovy, Němec

Datum vydání: 29. 9. 2021

Edit: