Pojištění bytu v nájmu – má to cenu?

Máte pronajatý byt a přemýšlíte o tom, zda si v takovém případě sjednat nějaké pojistné produkty? Odpovíme vám na nejčastější dotazy, které se týkají této problematiky.

Foto: Pexels/Andres Ayrton

Nemovitost jako takovou by měl mít pojištěnu její majitel

Majitel bytu by měl v první řadě myslet na pojištění nemovitosti. Tento produkt zjednodušeně řečeno pojišťuje vše z cihel a betonu – tu část stavby, se kterou nemůžete nijak hýbat a manipulovat. Je to logické, neboť i nemovitosti sloužící jako byty k pronájmu mají nezanedbatelnou hodnotu, která ale nepatří tomu, kdo nemovitost využívá k bydlení.

Kdyby došlo například k nějaké živelní pohromě – povodním, prudké vichřici apod. – která by stavbu poškodila, dojde ke snížení hodnoty majetku pronajímatele. Ten by proto měl z finančního hlediska svůj byt chránit právě pomocí pojištění nemovitosti.

Kromě toho je vhodné, aby měl majitel sjednáno pojištění odpovědnosti. Nikdy nevíte, jaká nepříjemnost se může v souvislosti s vaší nemovitostí přihodit třetí straně.

Co když majitel vlastní také vybavení?

Jestliže je součástí pronájmu také nábytek a některé spotřebiče, měl by si majitel nemovitosti zřídit i pojištění domácnosti. A to přesto, že svou vlastní domácnost v bytě zřízenou nemá. Pojištění domácnosti kryje i rizika spojená se zcizením ze strany lupičů nebo třeba s neopatrným zacházením ze strany nájemníka (například poškození majetku následkem požáru). Ne vždy musí k pokrytí těchto škod stačit pojištění odpovědnosti nájemníka (pokud jej vůbec má).

A když už jsme u nejistoty ohledně sjednání pojištění odpovědnosti nájemníka, je vhodné do nájemní smlouvy zahrnout také povinnost, aby si právě nájemce tento pojistný produkt zřídil. Ještě složitější je situace v případě, kdy by nájemce vaší nemovitosti tuto nemovitost pronajímal dále a účtoval svému podnájemci za toto užívání podnájemné. Pak platí, že by si měl každý pojistit svůj vlastní majetek a svou vlastní odpovědnost. Je ale dobré vše vzájemně prodiskutovat. Nejen mezi sebou, ale i s právním poradcem, který se na danou problematiku specializuje. Obecně vám díky dostatku zkušeností dokáže poradit i realitní makléř, případně se můžete obrátit na specialistu v pojišťovně. Dávejte si ale pozor na to, že specialista je motivován snahou vám pojištění prodat a nemusí vám proto podávat objektivní informace.

Jste v nájmu. Měli byste se pojistit?

Zejména pokud není povinnost zřídit si pojištění domácnosti a odpovědnosti nařízena v nájemní smlouvě, pojištění mnoho domácností sjednáno nemá.

Nejprve zmiňme, že zcela bezpředmětné je pro nájemníka pojištění nemovitosti. Daná nemovitost není jeho majetkem, není tedy co pojišťovat. I v nájmu byste si ale rozhodně měli zřídit pojištění domácnosti a odpovědnosti. Tyto pojistky vás z finančního hlediska chrání před zloději, nehodami i vlastními chybami. Pokud dojde ke škodě na majetku, pojišťovna vám ji v souladu s pojistnou smlouvou bude kompenzovat finanční náhradou. Pojištění stojí obvykle řádově jednotky tisíc korun ročně, ochránit přitom může majetek, jehož hodnota se pohybuje v milionech.

 

Datum vydání: 22. 12. 2022

Edit: