Předem připravená malta

Nová silikátově-disperzní předem připravená malta HELUZ SIDI je maltová směs, se kterou je zdění stejně jednoduché jako malování. Prostě natíráte cihly válečkem a zdíte. Zdivo spojované tekutou maltou je ve všech parametrech srovnatelné s cementovými tenkovrstvými maltami. Díky rychlosti aplikace a vyšší produktivitě práce se zároveň jedná o finančně úspornější variantu zdění. Více na heluz.cz.

Datum vydání: 2. 1. 2020

Edit: