Při stavbě vsaďte na jistotu

Nabízíme vám stručné vodítko, čím se řídit, na co nezapomenout a čemu se raději vyhnout. Střecha je korunou domu. Dává mu tvář, chrání ho před rozmary počasí a společně s fasádou zásadně ovlivňuje, zda jeho provoz bude hospodárný. Jestliže plánujete stavbu či rekonstrukci šikmé střechy, dejte si záležet na kvalitě materiálů i provedení.

Střešní taška Classic AERLOX Ultra je o 30 % lehčí než srovnatelné betonové tašky a přitom si zachovává normou požadované vlastnosti: pevnost, tvarovou stálost, mrazuvzdornost. BRAMAC.

Nejen volba krytiny

Pokud nebudete chtít ušetřit za každou cenu, máte dnes jednu jistotu: Správně vytvořený střešní systém s kvalitní krytinou (lhostejno, zda skládanou či lehkou) vám spolehlivě vydrží nejméně 30 let. Ty nejlepší krytiny vám nabídnou dokonce takovou trvanlivost, která vás přežije. Řeč je o krytině betonové nebo pálené (80 až 100 let), nejkvalitnějších přírodních krytinách (štípaný šindel 60 let, břidlice až 150 let) nebo špičkových kovových krytinách (falcovaná ocel či hliník vydrží až 100 let). Podstatné ovšem je, aby kvalitě krytiny odpovídala také kvalita materiálů, technologie i samotné realizace celého souvrství šikmé střechy (včetně zateplení, izolace proti hluku, vodě i ohni).

 

Základem je projekt

Jestliže se občas mluví o projektu jako o úhelném kameni stavby, pro střechu to platí dvojnásob: O tom, zda bude střecha dlouhá léta správně sloužit, se rozhoduje už při jejím návrhu. Použité materiály a jejich součinnost v konstrukci musí odpovídat kritériím kladeným na požární odolnost, tepelný či akustický komfort. Střecha by tedy měla být navržena a provedena tak, aby nebylo nutné ji v následujících letech celkově rekonstruovat. Zároveň by veškeré konstrukční části a prvky střechy měly být snadno dostupné bez nutnosti zásadního narušení konstrukce jako celku.

Moderní betonová taška pro extrémní počasí – to je Tegalit STAR. Střešní systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm Clima Comfort. Spojuje skvělé zateplení a prodyšnost, dá se kombinovat s minerální vatou mezi krokvemi. BRAMAC.

Nenechte unikat teplo

Ať už chcete nemovitost užívat sami, nebo jen pronajímat, vždy je důležitým bodem také ekonomika jejího provozu. Pokud má budova nízkou spotřebu energií na provoz a vytápění, zvyšuje to její hodnotu oproti jiným domům, které jsou nehospodárné. Klíčovou roli v tom hraje právě střecha: Vždyť nezateplenou střechou může z domu unikat 25 až 30 procent tepla určeného k vytápění. Protože se stavební normy neustále zpřísňují, doporučují odborníci zateplovat na parametry pasivního domu. Při návrhu zateplení střechy jsou podstatné dva parametry: Jednak tloušťka izolace, jednak její součinitel tepelné vodivosti, známý jako „lambda“. Díky těmto parametrům lze spočítat, jaká tloušťka izolace bude pro zateplení střechy optimální. Čím nižší je „lambda“, tím lépe materiál izoluje.

 

Braňte se i hluku

Pokud nežijete ve zcela klidném místě na samotě, měly by vás rozhodně zajímat i protipožární a akustické vlastnosti izolantu. Z tohoto pohledu se po desetiletí jeví jako nejvhodnější minerální izolace. Jsou nehořlavé a v systémových skladbách konstrukcí střechy nabízejí nejvyšší protipožární i akustickou ochranu. Jejich použitím lze docílit vysokého užitného komfortu podkrovních prostor.

Voda v konstrukci? Jen to ne!

Důležitým kladem minerální izolace je také prodyšnost pro vodní páry. Dům, který má prodyšné konstrukce, je jednoznačně bezpečnější. Pokud do konstrukce vnikne vlhkost, může se snáze odpařit. Naopak zkondenzovaná vlhkost v neprodyšné skladbě konstrukce může velmi brzy zhoršit kvalitu prostředí v interiéru. Jejím důsledkem mohou být vlhké mapy na podhledech, u kterých hrozí časem tvorba plísní, ale důsledky hromadící se vlhkosti mohou být ještě horší: degradace nosné konstrukce střechy. Aby byla celá konstrukce střechy prodyšná, je třeba ji správně navrhnout. Směrem do interiéru by tak měly být použity materiály méně prodyšné – například parozábrany (fólie) či parobrzdy (fólie, OSB desky).

Naopak směrem ven se použijí materiály maximálně prodyšné, které umožní případné vlhkosti odpařit se. Tady se osvědčí difuzně otevřené přírodní materiály – foukaná celulóza, minerální vata nebo ovčí vlna.

 

Ochrana před požárem

Z hlediska reakce na oheň na tom většina izolačních materiálů není příliš dobře. Mezi nehořlavé výrobky (třídy A1, A2) patří jen minerální izolace, několik dalších materiálů může být se speciální úpravou v kategorii omezeně hořlavé (třídy B, C). Polyuretan a zejména polystyreny (EPS, XPS) patří mezi materiály hořlavé (třídy D, E a F).

 

Rozpočet a parozábrana

Chcete radu na závěr pro výběr izolace i dodavatele zateplení šikmé střechy? Pečlivě si zkontrolujte rozpočet. Pokud to není z cenové nabídky stavební firmy jasné, zaměřte se na to, co vám skutečně nabízí. Tedy jakou tloušťku izolace, v kolika vrstvách, zda provede také parozábranu a záklop, respektive upraví izolaci do takové podoby, že tyto navazující vrstvy bude vůbec možné provést. Nenechte se oklamat tvrzením, že daný izolační materiál parozábranu nepotřebuje. Po celém území ČR je kvůli klimatickým podmínkám tato vrstva nutná, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v konstrukci.

 


Podle čeho vybírat krytinu

  • Lokalita, předpokládané zatížení sněhem a další přírodní podmínky (vítr, déšť, sluneční svit, teplota)
  • Architektura domu a okolí, soulad krytiny s fasádou
  • Tvar, sklon a členitost střechy (včetně nároží a úžlabí)
  • Stáří domu a stav krovu
  • Další detaily konstrukce (podstřešní fólie, tepelná izolace, okapový systém, střešní okna)

 

text Vít Straňák foto archiv firem

 

 

 

Datum vydání: 25. 2. 2021

Edit: