Proč cihlám neodzvonilo

6

Keramické zdivo je stále nejpoužívanějším materiálem pro stavbu rodinných domů, přestože mu na trhu konkuruje celá řada jiných technologií. Není to jen tím, že jsme příliš konzervativní a netroufáme si zkoušet něco nového? Nebo spíše tím, že nám mají cihly stále co nabídnout?

Odpověď na obě tyto otázky zní ano. K oblíbenosti cihel, respektive cihelných tvarovek či bloků, přispívá dlouhá tradice, ale nejen ta. Na trhu by se neudržely, kdyby nenabízely přinejmenším to, co ostatní materiály, i něco navíc. Vedle vlastností, které musejí splňovat všechny materiály pro stavbu obvodových zdí jako pevnost či požární odolnost, nabízejí schopnost akumulace tepla, nízký difuzní odpor, příjemné vnitřní klima… A zejména musejí splnit stále náročnější požadavky na tepelně izolační vlastnosti domu, tedy aby zdmi unikalo co nejméně cenného tepla. Jak nejspíš již všichni víme, vývoj ve stavebnictví směřuje ke stavbě domů „s téměř nulovou“ spotřebou energie, v souladu se směrnicí Evropské unie o energetické náročnosti budov. Tomuto trendu, pokud chtějí uspět, musejí vyhovět i cihlářské výrobky. Ještě donedávna existovala jediná možnost, jak dosáhnout velmi nízkého součinitele prostupu tepla obvodovou zdí, a to keramické zdivo dodatečně zateplit. Díky vývoji cihlářských výrobků máme v současné době možnost vrátit se k jednovrstvému zdění. A není to rozhodně krok zpátky.

1 2

3

Vápenopískové cihly jsou díky pevnosti a zvukově izolační vlastnosti ideálním materiálem pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. První certifi kovaný systém zděných sendvičových konstrukcí na domácím trhu KMB SENDWIX sestává ze tří základních variant, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. Úroveň tepelně-technických, akustických a statických parametrů si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků.

 

STĚNA JAKO SENDVIČ
Při tomto způsobu tvoří cihlové bloky nosnou a pevnou zeď, nevyžadujeme od nich mimořádné tepelně izolační vlastnosti. Ty dodá vnější tepelná izolace. Výhodou tohoto postupu je možnost dosáhnout přesně požadovaných parametrů, třeba i pasivního domu. Souvislá vrstva izolace minimalizuje tepelné mosty – překryje spáry ve zdivu a konstrukční detaily… Pro někoho je tato cesta nepřijatelná, namítá, že je cihla obalena měkčím, méně trvanlivým materiálem… Zkrátka už to není ten pravý cihlový dům. Bude mít svým způsobem pravdu, dodatečné zateplení s sebou skutečně přináší riziko plynoucí z použití dvou různých materiálů. Kontaktním zateplením, obzvlášť polystyrenem, se cihle odnímá jedna z jejích předností – odvádět bez problémů vlhkost zevnitř konstrukce do venkovního prostředí. Fasádní polystyren má podstatně horší difuzní propustnost pro vodní páru než cihla. Vhodnější je proto použít minerální vatu nebo ještě lépe bezkontaktní způsob zateplení s provětrávanou fasádou. Vnější zateplení ovlivňuje i akumulační schopnosti domu. Když mluvíme o akumulaci tepla, máme na mysli především nasátí vnitřního tepla do stěny. Zapomínáme však na to, že se stěny zahřívají i zvenčí slunečními paprsky. Teplo takto nasbírané přes den se večer postupně uvolňuje do interiéru. Tomu vnější izolace brání.

4

5

Cihly KMB PROFIBLOK se vyznačují vyšší pevností, jsou proto vhodné pro obvodové zdivo s vnějším zateplením nebo pro stavby s nižšími požadavky na tepelně izolační vlastnosti.

 

14

15

16

Cihly POROTHERM T Profi umožní při tloušťce stěny 44 cm stavbu nízkoenergetických a pasivních domů, obvodové zdivo 42,5 cm s omítkami Porotherm dosahuje součinitel U = 0,16 W/m2K. Zdivo z cihel POROTHERM 30 T Profi s tepelně izolační omítkou dosahuje U = 0,22 W/m2K. Vyhovuje tak legislativním požadavkům i při velmi subtilní stěně.

 

JEDNOVRSTVÉ ZDĚNÍ
Jak jsme naznačili, trend směřuje ke zdění bez dodatečné izolace. Umožňuje to vývoj cihlových bloků s výrazně nižšími hodnotami prostupu tepla. Potřebných vlastností je dosaženo jejich tvary s velkým množstvím dutin, někdy výrobci přidávají přímo do cihlářské hmoty lehčivo, například piliny, které po vypálení v peci vyhoří a zanechá ve střepu mikrodutiny, v nichž vzduch působí jako izolant. Takové obvodové zdivo splňuje s přehledem současné doporučené normované hodnoty prostupu tepla. Posledním trendem jsou keramické bloky, které mají dutiny vyplněné vynikajícím izolantem a díky tomu umožňují stavbu nízkoenergetických i pasivních domů bez dodatečného zateplení. Výhodou jednovrstvého zdiva je zejména jednoduchost konstrukce, připomínající klasické zdění. Přesné bloky se skládají jako stavebnice a úspěšně tak konkurují jiným technologiím i v rychlosti výstavby. Přesné cihelné bloky k sobě bočními svislými plochami těsně přiléhají díky tvarování na pero a drážku, ve vodorovných spárách se spojují tenkovrstvými maltami nebo speciálními bezcementovými lepidly. Tímto způsobem se odstraňuje mokrý proces, jinak typický pro zděné stavby. Díky tomu se vlhkost nepřenáší do zdiva a je možné zdít i při teplotách pod bodem mrazu. U jednovrstvého zdiva je třeba klást obzvláštní důraz na precizní provedení, nedokonalosti a nepřesnosti při zdění již „nezachrání“ přídavná izolace.

7

17

18

Dům Iveta postavený podle typového projektu ateliéru Ing. Karel Peterka THERMO PLUS splňuje parametry nízkoenergetického domu, na jeho stavbu byly použity cihly plněné minerální vatou POROTHERM T Profi o tloušťce 42,5 cm.

 

BÍLÁ SESTRA
Vedle keramického zdiva se prosazují i bílé vápenopískové cihly, obsahující pouze písek, vápno a vodu. Jsou velmi pevné a díky tomu dovolují postavit velmi štíhlou nosnou zeď. Proto, a díky výborným akumulačním vlastnostem se velmi dobře uplatňují při stavbách pasivních domů budovaných sendvičovým systémem. Díky nízké nasákavosti a atraktivnímu vzhledu mohou tvořit i vrchní, pohledovou vrstvu. Cihly mohou obsahovat instalační dutiny, které můžeme využít pro elektroinstalace, stěnové vytápění a podobně, a to pohodlně, bez sekání.

9

8

Bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 tloušťky 380, 440 a 500 mm splňují bez dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro nízkoenergetické a pasivní domy. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva šířky 500 mm s venkovní tepelně izolační omítkou je 0,11 W/m2K.

 

10

11

12

Broušené cihly POROTHERM 24 Profi DRYFIX jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 240 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem. Pro spojování cihel ve zdivu se používá zdicí pěna POROTHERM DRYFIX.

 

13

Broušené keramické zdivo spojované lepidlem vytvoří jednolitou plochu prakticky bez tepelných mostů. Ovšem pokud jsou řemeslníci pečliví a přesně dodrží výrobcem předepsaný postup.

 

 

KVALITU NEDĚLAJÍ JEN CIHLY
Sortiment cihel pro přesné zdění je tak široký, že zdít dům je skoro jako stavět ze stavebnice. Výrobci dodávají přesné návody, nabízejí svou odbornou pomoc při výběru potřebných prvků i přímo na staveništi, zejména při zakládání první vrstvy. Přesto procházíme-li mezi rozestavěnými domy, málokdy potkáme dům zděný z moderních cihel s takovou pečlivostí, jakou si zaslouží. Ve svislých spárách bychom neměli vidět maltu, vodorovná spára má být vyplněná až k líci tepelně izolační maltou tloušťky od 8 do 15 mm. Mezi vrstvami broušených cihel, které se spojují speciálním bezcementovým lepidlem naneseným ve dvou rovnoběžných páscích, vznikne méně než milimetrová vodorovná spára. Každá lajdáckost znamená vznik tepelného mostu, který omítka neodstraní, jen skryje. Později se v takovém místě mohou objevit nežádoucí skvrny, vlhkost či plísně. Peníze, které jste vydali za kvalitní materiál, tak zedníci svou nedbalostí znehodnotí. Proto pečlivě vybírejte řemeslníky, prověřte si jejich předchozí realizace. A zejména v prvních dnech nelitujte času a zůstaňte s nimi na stavbě. I když jste laici, určitě poznáte, zda s přesnými tvarovkami zacházejí jako s ušlechtilou keramikou. Bloky se smějí pouze řezat, a to speciálními nástroji. Pera a drážky tvarovek do sebe musejí přesně zapadnout. Není proto možné zvětšovat svislé spáry kvůli tomu, aby na konci řady nebylo nutné poslední cihlu dělit. Pečlivé provádění všech prací by měl hlídat spolehlivý stavební dozor. Šetřit na tomto místě se nevyplácí, na kvalitě samotného zdění záleží přinejmenším tak jako na kvalitě materiálu.

20

 

19

 

21 22

 

23

24

Broušené cihelné bloky HELUZ Family se spojují tenkovrstvou maltou nebo PUR pěnou, ve svislém směru systémem pero-drážka. K dispozici jsou v různých tloušťkách i potřebných doplňkových formátech. Zdivo Family šířky 500 mm opatřené venkovní tepelně izolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m2K.

 

Datum vydání: 1. 5. 2015

Edit: