Jak bydlet chytře?

Bydlet v domě, kde můžeme veškerou starost o jeho provoz přenechat řídicímu systému, či v takovém, který vyžaduje minimum technologií? O to by se zastánci těchto dvou krajních názorů asi dlouho přeli. Ale přesto by se v mnohém shodli.

Hlavním smyslem domu je poskytnout jeho majiteli místo, v němž se bude cítit dobře. A protože jsme naštěstí lidé různí, máme o pojmu „dobře“ rozdílné představy a tedy i chytrý dům si můžeme představovat rozdílně. Něco je však nesporné, jako to, že by dům neměl spotřebovávat příliš energie a že bychom měli co nejvíce pamatovat na přírodu. Je to navíc i prozíravé, protože k obojímu nás vede evropská směrnice o energetické náročnosti budov, která nařizuje stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie, což se od roku 2020 týká i domů rodinných.

1. místo
V soutěži Český soběstačný dům zvítězil návrh Zuzany Kopilákové, studentky architektury v Bratislavě. minimalizuje spotřebu externí dodávky elektrické energie a spotřebu pitné vody, počítá i se společnou produkcí potravin, malým chovem zvířat a sdílením přebytků elektřiny s obcí.

Efektivní součinnost

Proč je chytré spotřebovávat co nejméně energie? Samozřejmě z ekonomických důvodů, ale neméně důležitý je ohled na životní prostředí. Budovy se totiž podílejí téměř čtyřiceti procenty na emisích CO2 a mají tak výrazný vliv na probíhající změnu klimatu. Je tedy nezbytností stavět domy s co nejnižší potřebou energie na vytápění.
Skutečná spotřeba energie však nezávisí jen na stavebním řešení, ale i na nás samotných. Na samém počátku ji můžeme ovlivnit již tím, jak veliký dům si necháme postavit nebo třeba tím, zda si pořídíme celoročně vyhřívaný bazén. A v neposlední řadě ovlivníme spotřebu energie vlastním chováním – na jak vysokou teplotu budeme dům vyhřívat, jak bude topení regulováno, jakým způsobem budeme v domě svítit. K úspoře energie na provoz domu mohou dobře posloužit systémy řízení domácnosti, které ovládají vytápění, větrání, stínění a další prvky tak, aby jejich součinnost byla co nejefektivnější.

2. místo
Návrh Michaely Doležalové z FUA VUT v Liberci řeší technologie domů systémem smart – grid – jsou maximálně soběstačné, ale v běžném provozu jsou napojeny i na veřejnou síť.

Energie z přírody

Definice domů s téměř nulovou spotřebou energie má na mysli energii z neobnovitelných zdrojů. Stavební technologie však mají své hranice a dosáhnout spotřeby blízké nule je tedy možné jen tím, že si dům alespoň část energie potřebné ke svému provozu sám vyrobí ze zdrojů obnovitelných. Asi nejčastější je kombinace se spalováním biomasy – dřeva a pelet. Řešení je oblíbené i pro svůj půvab, avšak může narážet na snadné přehřátí dobře zateplených a utěsněných domů. Velmi využívaná jsou i tepelná čerpadla, která nabízejí maximální komfort a dokáží již fungovat jako hlavní zdroj vytápění po celý rok, nabízejí levný provoz, možnost chlazení domu a co je důležité, i ekonomicky výhodný ohřev vody. V současné době jsou nejoblíbenější čerpadla získávající energii ze vzduchu, zejména díky snadnější realizaci.
Určitě ne v poslední v řadě se nabízí jako zdroj energie slunce. Vedle termických kolektorů užívaných zejména k ohřevu vody, se začíná důrazněji prosazovat fotovoltaika, tedy využití energie slunce k výrobě elektřiny. I díky tomu, že jsou fotovoltaické systémy nyní podporovány dotacemi z programu Nová zelená úsporám.

Soběstačné domy

Je již dostupnou realitou postarat se o dodávky elektřiny z vlastních zdrojů, zejména díky vývoji a snižující se ceně lithiových baterií a tedy možnosti elektrickou energii skladovat. Domácí fotovoltaické elektrárny mohou snížit výdaje za elektřinu nebo zajistit domu úplnou energetickou nezávislost. Přebytky elektrické energie jsou ukládány do ohřevu teplé vody a do akumulátorů. Uloženou energii je tak možné využít, i když nesvítí slunce. Z pochopitelných důvodů je nezbytné, aby se jednalo o dům energeticky šetrný, tedy s nízkou potřebou energie na vytápění i ostatní provoz. Soběstačnost se týká i vodního hospodářství, domy proto minimalizují spotřebu pitné vody, obvykle jsou vybaveny vlastní studnou, využívají dešťovou vodu a mají vlastní čistírnu odpadní vody.

3. místo
Martin Jirásko ze Stavební fakulty ČVUT klade kromě snížení spotřeby energie a pitné vody důraz na výhled a otevřený prostor v interiéru i na velký podíl zeleně v okolí.

Co nejmenší stopa

Mluvíme-li o chytrém bydlení, je nesporné, že nesmíme zapomenout na přírodu, kterou bohužel lidské konání neúměrně zatěžuje. Tak hluboce, že někteří odborníci již nevidí možnost návratu. Buďme však optimističtější a věřme, že přispěje-li každý z nás alespoň malým dílem, přispěje i k nápravě v globálním měřítku. Svou činností zanecháváme takzvanou ekologickou stopu, a to v oblasti spotřebovávaných produktů a potravin, služeb, dopravy či bydlení. Jaký dopad má naše činnost na ekosystém planety se můžeme poměrně snadno dozvědět z internetových kalkulaček, na nichž si lze spočítat, jakou ekologickou stopu zanecháváme. Jak ji umenšit v oblasti bydlení? Zde se nabízí řada možností již zmíněným šetřením energiemi a využitím obnovitelných zdrojů, dále třeba volbou materiálů, ze kterých dům postavíme.
Nejmenší stopu zanechávají přírodní materiály, jak při výrobě, tak při jejich následné likvidaci. Ohleduplnější k přírodě je využívání materiálů z lokálních zdrojů, což významně snižuje nároky na dopravu. Ze stejného důvodu je šetrnější využít k výstavbě místní firmy a řemeslníky, kteří nebudou muset dojíždět z daleka. Tak bychom mohli pokračovat dlouho, možností, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí je na každém našem kroku mnoho. Stačí se jen zajímat.

Český soběstačný dům

Povědomí o budovách nezávislých či částečně nezávislých na obecní či městské infrastruktuře rozšiřuje projekt Český soběstačný dům. Vznikl v roce 2016 jako malá studentská architektonická soutěž. Propojujícím tématem všech ročníků je některá z forem energetické soběstačnosti a sdílení, poslední ročník byl zaměřen na projekty malých, šetrných čtvrtí.
Český soběstačný dům také vyvíjí vlastní bateriové úložiště pro domácnosti a připravuje testovací realizaci dvou kompletně zdrojově soběstačných domů. Projekt funguje bez českých a evropských dotací jako volné sdružení jednotlivců, odborníků a společností. Spolupracuje například s GWL Power, největším evropským distributorem lithium-železo baterií, společností ELPRAMO, předním českým elektroinstalačním hráčem, Hypoteční bance pomohl vyvinout její novou Zelenou hypotéku či s vizionářským developerem V-Invest. Na svém kontě má nejvyšší ocenění Evropské komise – EU Sustainable Energy Award, cenu Energy Globe či ocenění OSN za společenský přínos.
www.csdum.cz

Dostatek vzduchu je ve Slunečním domě zajištěn kombinací řízeného větrání s rekuperací tepla a přirozeným větráním okny, probíhajícím automaticky pomocí senzorů.

Finanční podpora novostavbám

  • Od října loňského roku mohou získat dotaci z programu Nová zelená úsporám nejen stavby v pasivním standardu, ale i stavby nízkoenergetické. Zásadní podmínkou je instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla. Nejvyšší dotaci ve výši 450 000 Kč mohou získat novostavby v pasivním standardu využívající obnovitelné zdroje energie.
  • Novinka Hypoteční banky Zelená hypotéka je určena pro podporu výstavby i rekonstrukce energeticky šetrného bydlení, tedy pro stavby, které splňují energetickou náročnost ve třídě A nebo B. Při sjednání Zelené hypotéky jsou klienti odměněni balíčkem zvýhodnění v celkové hodnotě minimálně 7000 Kč. Zároveň je poskytována rezerva v podobě 20 % finančních prostředků nad rámec rozpočtu předloženého při žádosti o hypoteční úvěr.

Fotovoltaické elektrárny

Přeměna slunečního záření na elektrickou energii pomocí fotovoltaických slunečních článků je rychle se rozvíjející způsob získávání čisté elektrické a tepelné energie.

  • Základem domácí elektrárny jsou fotovoltaické panely jako zdroj energie, měnič stejnosměrného napětí na střídavé 240 V/50 Hz a akumulátor, který vyrovnává rozdíly mezi výrobou elektřiny a spotřebou.
  • Na pořízení fotovoltaických systémů jsou poskytovány dotace z programu Nová zelená úsporám až do poloviny vynaložených nákladů, a to systémy pouze pro ohřev vody, s akumulací elektrické energie i systémy napojené na distribuční síť. Novinkou je možnost získat dotaci 150 000 Kč na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem.
  • Od ledna 2016 jsou fotovoltaické systémy s výkonem do 10 kWp osvobozeny od daně z příjmu, navíc není k jejich provozu nutná licence od Energetického regulačního úřadu.

Příkladem ohleduplného přístupu ke stavění je dům ve francouzském městečku Baccarat – nízkoenergetický a nízkonákladový. Tvůrci domu – Studiolada – využili v maximální míře dřevo, nejen kvůli ceně, ale zejména proto, že minimálně zatěžuje přírodu. Jako tepelná a zvuková izolace byla použita celulóza a dřevěná vlákna. Pro snížení biologické stopy způsobené výstavbou domu pocházelo navíc veškeré dřevo z nedaleké pily. Kromě dřeva byly použity i prefabrikované betonové prvky či vlnitý plech na střeše i fasádě domu. Zdroj: www.ecofuture.cz

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Uložit

Datum vydání: 12. 3. 2019

Edit: