Stálá teplota, stále čerstvý vzduch

V zimním i letním období rekuperace výrazně omezuje tepelné ztráty objektu. Dokáže po celý rok udržovat stabilní mikroklima v interiéru. Přináší finanční úsporu za vytápění i klimatizaci. Prokazatelně zvyšuje kvalitu vzduchu v obytném prostoru. Filtrovaný vzduch brání tvorbě plísní a bakterií, prospívá alergikům i astmatikům. Systém s entalpií udržuje v interiéru také optimální vlhkost vzduchu. Zdravotní přínos rekuperace lze ještě zvýšit pořízením ionizátoru nebo UV lamp.

Chcete vědět, jak lze vcelku snadno, spolehlivě a jednou provždy vyřešit problémy s kvalitou vzduchu v interiéru?

Pokud se odhodláte k řešení, poděkují vám za ně zejména alergici, děti a starší členové domácnosti. Tím řešením je systém řízeného větrání s rekuperací (zpětným získáváním) tepla. Skládá se z rekuperační jendotky a vzducho-technického potrubního rozvodu. Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí (v zimě chladný, v létě horký) a zároveň z druhé strany odpadní (vydýchaný) vzduch z interiéru. Tyto dvě vzduchové masy na sebe narazí uprostřed rekuperační jednotky, kde se nachází výměník tepla. Jeho úkolem je oddělit proudy vzduchu tak, aby i nadále proudil dovnitř čerstvý a ven vydýchaný, ale aby si navzájem předaly co nejvíce ze své teploty.

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ V PRAXI: Systém rozvodů plastového potrubí o průměru 90 mm s antibakteriálním vnitřním povrchem s rozvodnými boxy a tlumiči. Snímky dobře ilustrují „hvězdicovitý“ systém rozvodu ve stropních podhledech. Vpravo rekuperační jednotka Ventbox 300 Standard, která neustále přivádí do interiéru čistý vzduch s účinností až 93 % a spolehlivě zajistí také filtraci prašnosti a různých alergenů i odvětrání radonu a přebytečné vlhkosti. Cena jednotky 65 900 Kč bez DPH (při dodávce s instalací je DPH 15 %). ThermWet

ÚČINNOST JEDNOTKY

Oba proudy vzduchu jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného vzduchu do přívodního. Teplo však přes stěny kanálků prostupuje. Reálná účinnost rekuperačních jednotek se může velmi podstatně lišit. U běžně dostupných vzduchotechnických zařízení na českém trhu se pohybuje v rozmezí 30 až 95 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. Záleží jak na velikosti jednotky a průtoku vzduchu, tak i na konkrétním typu výměníku tepla. Špičková jednotka vám po většinu roku zásadním způsobem snižuje náklady na vytápění i klimatizaci.

TEPELNÁ POHODA

Zdá se, že celoroční řízená regulace teploty bude nabývat na významu zároveň s teplotními extrémy, které se pravděpodobně v nejbližších letech ještě prohloubí. Systém vám totiž dokáže ušetřit nemalé finanční prostředky za energie. Ale zdaleka nejde jen o to, že řízené větrání bude efektivně bránit tepelným ztrátám. V každé budově sehrává pozitivní úlohu už tím, že do vnitřního prostředí přivádí neustále čerstvý vzduch. Navíc může nabízet i další užitečné funkce, například jemné odfiltrování pylů a bakterií nebo zpětné získávání vlhkosti (systém s entalpií – viz dále). Správný výběr nechte na odbornících, ale základní parametry, z nichž je žádoucí vyjít, tvoří počet obytných místností a jejich velikost, počet obyvatel v domě či bytě a zodpovězení otázky, zda je žádoucí regulovat v interiéru vlhkost.

FILTROVANÉ KLIMA

„Rekuperační jednotky umožňují nejen cirkulaci vzduchu, která je nutná pro odvádění vzduchu s vysokou koncentrací CO2, jež by mohla podlomit zdraví a kondici obyvatel domu, ale také přiváděný vzduch čistí, čímž výrazně zlepšují kvalitu vnitřního prostředí,“ popisuje jeden z podstatných aspektů rekuperace Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont. „Úkolem vzduchotechnického potrubí je nejen zajistit distribuci čerstvého vzduchu do všech místností, ale současně také spolehlivý odtah vzduchu znehodnoceného. Ten se odvádí ze všech prostor, nejdůležitější je však samostatný odtah z WC, koupelny a kuchyně.“

KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ PRO RODINNÝ DŮM: Jednotka nové generace Zehnder ComfoAir Q350 nabízí inovativní technologii s mnoha patenty, která zajišťuje maximální energetickou účinnost, nejtišší systém větrání a nejnižší spotřebu energie ve své třídě. Unikátní patentovaný výměník tepla a entalpický výměník ve tvaru diamantu s větší plochou a optimalizací proudění vzduchu zajistí účinnost rekuperace tepla až 95 % a rekuperace vlhkosti až 86 %. Jednotka navíc jako dosud jediná umožňuje vynikající rekuperaci chladu až 87 %. Velmi tichý provoz 41 dB. Cena 73 651 Kč bez DPH. Zehnder.

MOŘE V OBÝVÁKU

Kvalitu vnitřního prostředí můžete zlepšit i dalšími zařízeními přidanými k rekuperační jednotce. Jde o ionizátor vzduchu, entalpii nebo UV lampy. Ionizátor nabíjí vzduch ionty a přibližuje tak jeho kvalitu ovzduší uprostřed lesa nebo na mořském pobřeží. Systém s entalpií (výrobci Paul, Jablotron či Zehnder) umožňuje zpětné využití vzdušné vlhkosti, jejíž určitá míra v interiéru (rozmezí 40 až 55 %) prospívá lidskému zdraví. Přebytečnou vlhkost, která vzniká v koupelně či kuchyni (sprchování, sušení prádla, vaření), lze s užitkem přesunout do jiných částí bytu. Tato schopnost mívá zásadní význam v zimním období (mrazivý vzduch je suchý) a v panelových domech, které dlouhodobě trpí nízkou vlhkostí vzduchu. Důležitý prvek pro zlepšení mikroklimatu v obytném interiéru tvoří také UV lampy, které likvidují bakterie.

TICHO NAD ZLATO

Máte dojem, že zlepšení vnitřního klimatu je sice lákavé, ale peníze jsou až na prvním místě? Pořízení rekuperace nemusí znamenat zásadní investici. Nejjednodušší decentrální rekuperační jednotku koupíte již od 4 000 Kč. Je to však něco za něco: Taková jednotka poslouží jen pro odvětrávání jedné místnosti, je poměrně hlučná a méně účinná. Instalace nevyžaduje téměř žádné stavební úpravy, stačí pouze vyříznout otvor blízko okna. Ale než si pořizovat 6 či 8 decentrálních jednotek, bývá v rodinném domě lepší investovat do kvalitního systému centrální rekuperace. Není o tolik dražší, v jednotlivých místnostech nevzniká hluk a účinnost bývá podstatně vyšší.

REKUPERACE V PATROVÉM DOMĚ: Za větrací jednotku lze umístit prostorově úsporné akustické tlumiče. Rozvod optimálního množství vzduchu do všech prostor umožňují kulaté větrací trubky ø 90 mm vedené ve stropním podhledu a „hvězdicovitý“ systém se samostatným potrubím pro každou místnost. Zehnder.

NA KOLIK VYJDE CENTRÁLNÍ SYSTÉM?

 • Kvalitní pasivní rekuperační jednotku pořídíte od cca 40 000 Kč (Atrea). Pokud umožňuje cirkulaci vnitřního vzduchu, může i vytápět nebo chladit.
 • Kompletní realizace pasivní rekuperace „na klíč“ pro větrání dvoupodlažního rodinného domu by měla vyjít přibližně na 150 000 Kč.
 • Aktivní rekuperační systémy jsou spojeny s tepelným čerpadlem, takže celková investice se tím zvýší (cca 150 000 Kč jen za rekuperační jednotku).
 • Systém řízeného větrání pro vytápění a klimatizaci vychází od 250 000 Kč (pasivní rekuperace) až po 400 000 Kč (aktivní rekuperace).
 • Instalace kompletního systému (větrání, vytápění a klimatizace) vyžaduje mimo jiné snížení stropu podhledy, do nichž se skryjí potrubní rozvody.
 • V bytovém domě vychází nejlevněji centrální systém pro celý dům (náklady 600–900 Kč/m² podlahové plochy).

REKUPERACE – ÚČINNOST A ÚDRŽBA

 • Pokud budete centrální systém rekuperace pravidelně udržovat, může si špičková rekuperační jednotka zachovat účinnost nad 80 % po dobu až 30 let.
 • Abyste vysokou účinnost rekuperace udrželi dlouhodobě, je nutné pravidelně měnit filtrační tkaniny a udržovat výměník tepla čistý.
 • Když údržbu podceníte, účinnost rekuperace se značně sníží v důsledku zanesení výměníku. Jestliže je výměník vybaven entalpií, hrozí navíc i uvolnění zachycených bakterií a nečistot.

SEDM ŠANCÍ S REKUPERACÍ

 • V zimním i letním období rekuperace výrazně omezuje tepelné ztráty objektu.
 • Dokáže po celý rok udržovat stabilní mikroklima v interiéru.
 • Přináší finanční úsporu za vytápění i klimatizaci.
 • Prokazatelně zvyšuje kvalitu vzduchu v obytném prostoru.
 • Filtrovaný vzduch brání tvorbě plísní a bakterií, prospívá alergikům i astmatikům.
 • Systém s entalpií udržuje v interiéru také optimální vlhkost vzduchu.
 • Zdravotní přínos rekuperace lze ještě zvýšit pořízením ionizátoru nebo UV lamp.

Text: VÍT STRAŇÁK
Foto: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 6. 11. 2020

Edit: