Světlo nad zlato

O tom, jak obtížné bylo pro Marušku přesvědčit svého otce, že k životu nutně potřebujeme sůl, nás barvitě přesvědčila Božena Němcová ve své pohádce Sůl nad zlato. Stejně jako sůl je pro náš organismus potřebné i denní světlo. Přitom máme pocit, že pro byt v podkroví trocha šera nevadí, vždyť je to tak romantické, že. Světlo však romantiku nevyžene a navíc prospěje našemu zdraví, pohodě i peněžence.

Proč je denní světlo tak důležité? Protože ovlivňuje správný chod našich biologických hodin, které řídí procesy den co den se v těle opakující. Jejich narušení přináší celou řadu obtíží, nejen zrakových, jak bychom hádali, ale nejvíce se podepisuje na naší psychice. Nedostatek denního světla stojí za zvýšeným výskytem depresí, horší schopností koncentrace, chronické únavě nebo i zvýšené agresivitě. Dokonce může být příčinou i těch zdravotních problémů, které si s nedostatkem světla vůbec nespojujeme ¨C třeba za metabolickými obtížemi, obezitou, nižší imunitou, zvýšenou hladinou cholesterolu. A jistě nemusíme připomínat, že nás nedostatek denního osvětlení zatěžuje i finančně tím, že musíme déle zaměstnávat elektrická svítidla. Přitom považujeme za téměř samozřejmé, že si v podkroví v tmavším koutě pomůžeme lampičkou. Podkroví však žádné tmavé kouty mít nemusí.

2

Posuvné střešní prosklení Solara PERSPEKTIV nabízí maximální otevření střechy a skvělý výhled.

1

Balkonová střešní okna Fakro Galeria se otevřením křídel změní na balkon, možné je i sdružené řešení těchto oken.

JEN SVĚTLO NESTAČÍ

Při plánování osvětlení místností denním světlem by nemělo být naší jedinou snahou přivést do podkroví dostatek světla, ale měli bychom mít cíle vyšší, respektive cílů více. Měli bychom usilovat o to, aby bylo světlo rovnoměrně rozptýleno, aby nás neoslňovalo a aby se nevytvářely příliš velké nebo příliš malé kontrasty, jinak vzniká pocit nepohodlí, bolesti hlavy či únava. A když už jsme zdůraznili důležitost světla pro organismus, přidejme, že je možné pomocí rozmístění prosvětlovacích prvků zajistit takové osvětlení, které nás co nejlépe propojí s přirozeným denním cyklem. Barevný tón denního světla se v průběhu dne mění, přes den svítí chladné bílé světlo, které se při západu a východu slunce postupně proměňuje do teplých tónů. To vnímá lidské oko, od něhož vede přímá linka působící na naši nervovou a hormonální soustavu. Právě působením světla se každý den seřizují naše biologické hodiny, dokonce se podle nich synchronizují i vnitřní hodiny jednotlivých orgánů. Plné denní světlo nás stimuluje k činnosti, s klesající teplotou chromatičnosti při západu slunce stoupá v organismu hladina melatoninu ¨C hormonu spánku a tělesné regenerace. S rozedněním pak přirozeně dochází k jeho odbourávání, abychom vstali čilí a osvěžení. Věnovat pozornost tomu, kolik denního světla a kudy přivedeme do našich domovů je tedy nesmírně důležité pro naši pohodu i zdraví. Vedle světla samotného je pro naši spokojenost důležitý výhled a v neposlední řadě je světlo i důležitým architektonickým prvkem.

4

Kyvné okno FAKRO se zvýšenou osou otáčení, tedy nad středem okna, umožňuje, aby se i vysoká osoba mohla pohodlně dostat ke spodní hraně otevřeného okna. Spodní část křídla – pod osou závěsů – tak vlastně zajišťuje funkci výklopného okna a horní část umožňuje lépe prosvětlit podkroví.

5

Zalomené posuvné střešní dveře Solara PERSPEKTIV umožňují pohodlný výstup na střešní balkon a velkorysé prosvětlení interiéru.

JAK PŘIVÉST SVĚTLO DO PODKROVÍ

Osvětlit místnosti pod střechou můžeme několika způsoby ¨C svislým fasádním oknem povětšinou ve štítové stěně, střešními okny, světlíky či světlovody. Možností máme tedy relativně dost, které z nich dát přednost? Většinou zvolíme určitou kombinaci těchto prvků, abychom tak co nejlépe vyhověli výše uvedeným cílům. Fasádní okno nejlépe zajistí výhled i dostatek světla v jeho blízkosti, ale dále od něj vznikají tmavé kouty s nedostatečnou osvětleností. Vysoko umístěná střešní okna jsou naopak ideální pro rovnoměrné osvětlení místností, čím blíže k hřebeni, tím lépe prosvětlí místnost. Pak však schází výhled. Jak z toho? Častým řešením je vikýř, který sice zajistí výhled, avšak z hlediska světelného zisku poskytne třikrát méně světla než střešní okno s prosklením stejných rozměrů. Na druhou stranu výhodou vikýře je, že zvětšuje využitelný prostor s normální podchodnou výškou. Velmi často však vidíme na střechách vikýře tak úzké, že umožňují pouze přistoupit k oknu a nedovolují kochat se výhledem třeba pěkně vsedě z křesla. Navíc je takové řešení ze stavebního hlediska problematické a nákladnější, z energetického zvyšuje ochlazovanou plochu střechy a tím tepelné ztráty domu.

Přečtě si více o světlovodech ve článku Světlovody – slunce do každého koutu.

Pokud se rozhodujeme pro vikýř, pak by měl být z funkčního i ekonomického hlediska co nejširší, třeba s více okny. Výhled je však možné zajistit i pomocí střešních oken, spodní hrana rámu okna se proto doporučuje ve výši zhruba 90 cm od podlahy, nerušený výhled ve stoje pak zajistí okno s horní hranou rámu ve výši 180 až 220 cm, záleží však na sklonu střechy.

6

Posuvné střešní prosklení Solara PERSPEKTIV v kombinaci s kyvnými křídly – střecha jako kabriolet!

7

Elektricky ovládaný světlík VELUX INTEGRA® CVP na dálkové ovládání umožňuje větrání podle potřeby. Křídlo s dvojitým zasklením je vybaveno laminovým vnitřním sklem pro zajištění naprosté bezpečnosti. Dalším řešením jsou manuálně ovládané světlíky, nebo pokud není prioritou větrání, tak světlíky neotvíravé.

ČARUJEME S OKNY!

S okny můžeme doslova čarovat nejen kvůli světlu, ale jako s architektonickým prvkem a především proto, abychom naplnili výše zmíněné cíle. Osvětlení místnosti jedním oknem, byť by splnilo normovaný požadavek na osvětlení a zajistilo výhled, může přesto vyvolávat pocit uzavřenosti. Místnost se promění téměř k nepoznání, využijeme-li kombinace dvou či více oken vedle sebe. Díky větší, téměř souvislé prosklené ploše se rozšíří výhled a místnost se opticky zvětší, k romantice podkroví přibude i pocit volnosti. Méně obvyklá je kombinace střešních oken nad sebou. Vynikne především tam, kde necháme podkroví otevřené do krovu až pod hřeben střechy. Vznikne tak efektní prostor, a navíc toto řešení napomáhá lepšímu provětrávání Další možností je kombinovat svislé okno v nadezdívce se střešním. Tato velmi opět velmi efektní možnost je však nákladnější a stavebně složitější, využijeme ji proto spíše u novostaveb, než při rekonstrukcích podkroví. K dispozici jsou i střešní balkony ¨C promyšlené sestavy dvou oken, výklopného s velkým rozsahem a dolní prosklenou částí s výsuvným zábradlím, které se jednoduchým způsobem vyklopí směrem ven. I balkonů můžeme sdružit více vedle sebe. Při čarování může pomoci virtuální prostorový model vytvořený počítačem, a jehož pomocí lze analyzovat hodnoty jasu a světelnosti. Program k jeho vytvoření najdete například na www.denni-svetlo.cz.

8

Kombinace svislého a střešního okna je vždy efektní. VELUX

9

Pomocí světlovodu VELUX je možné i během pošmourných dní prosvětlit prostory vzdálené maximálně šest metrů od střechy stejně intenzivně jako prostřednictvím tradiční 60W žárovky.

KAM OKNO NEDOSÁHNE

V každém domě existují místa, která nemohou být dostatečně nebo vůbec osvětlena okny ¨C chodba, koupelna, šatna, kuchyňský kout v rohu místnosti… V těchto případech přicházejí na pomoc světlovody. Jak název napovídá, vedou denní světlo, a to od vstupu umístěného na střeše do interiéru. Světlo prochází tubusem s vysoce odrazivou vnitřní reflexní plochou do difuzéru ve stropě osvětlované místnosti, který rovnoměrně světlo rozptýlí. Střešním vstupem je skleněná nebo plastová kopule, může jím však být i ploché sklo. To nevystupuje nad úroveň střešní roviny, což může být výhodou zejména z estetických důvodů, avšak světla se do interiéru dostane méně. Kolik světla dokáže světlovod přivést, záleží především na průměru světlovodu, ale také na kvalitě použité technologie. Kvalitní světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše 10 ¨C 14 m2. Denní světlo můžeme přivést pod plochou střechu nebo například do centrálních částí bungalovu i pomocí jednoduchého světlíku. Pokud je otevíravý, může efektivně sloužit i k provětrávání místností.

10

Křišťálová kopule světlovodů LIGHTWAY Crystal HP má vynikající schopnosti sbírat světlo z oblohy, i když je slunce pod mrakem, nešpiní se, protože má hladký a tvrdý povrch a tvar, který je samočisticí s každým deštěm. Zrcadlový tubus a difuzér ze sodno-draselného skla se podílejí na výjimečné účinnosti světlovodu.

11

ŘEŠENÍ SVĚŘTE ODBORNÍKŮM

Jak vidno, možností je mnoho a rozhodnout, jakým způsobem přivést do podkroví denní světlo, není jednoduché. Řešení by se nemělo spokojit pouze s naplněním stavebních norem, které nařizují minimální poměr prosklené plochy k ploše místnosti 1:10 a minimální a průměrné hodnoty denní prosvětlenosti. Ve hře je mnohem více faktorů. Skutečný přísun denního světla je ovlivněn okolní zástavbou, její hustotou a odrazivostí ploch, převisy budovy, orientací ke světovým stranám, účelu, provedením ostění, barvou a odrazivostí povrchů v místnosti… Rozdíl je i v průsvitnosti prosklených ploch, dvojsklo propustí světla více než trojsklo… Nezbytnou součástí návrhu je i vhodné zastínění, které může být vnitřní či vnější. A v neposlední řadě musí pamatovat na tepelně izolační schopnosti oken. Ta je ovlivněna jak konstrukcí oken, tak jejich realizací ¨C zapravením do střešního pláště. Okna je třeba hodnotit v rámci celkové energetické bilance, protože mohou být zdrojem pasivních tepelných zisků. Tento stručný nástin by měl posloužit k tomu, abyste nešetřili na nesprávném místě a svěřili návrh prosvětlení podkroví do rukou spolehlivých odborníků. Kvalita návrhu se vám bohatě odmění.

Více informací se nachází v listopadovém čísle, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 11. 12. 2015

Edit: