Voda pro dům i pro zahradu

2

Cena vodného i stočného stoupá, vody v přírodě ubývá, v suchém létě se může stát, že nám obecní vyhláška zakáže zalévat zahradu pitnou vodou… Je proto ekonomické a prozíravé, postaráme-li se o vlastní zdroj vody, pitné nebo alespoň užitkové.

Denní průměrná spotřeba vody v domácnosti je více než 100 litrů na osobu a spotřeba vody stále stoupá. Určitě stojí za to uvažovat o zřízení studny jako vlastního zdroje pitné a užitkové vody. Přitom nejméně polovina tohoto množství nemusí být voda pitná, vybudovat studnu může být proto smysluplné, i když nám bude zdrojem pouze vody užitkové.

1

Čtyřstupňový vodní automat Tallas Electra 85/4 s integrovanou řídicí jednotkou je uzpůsoben ke každodenní plynulé dodávce vody do rodinného domu či chalupy. Může se využít i pro zavlažování zahrady. Je zabezpečen proti chodu nasucho, nabízí výborný poměr ceny a výkonu a sedmiletou záruku. MOUNTFIELD

 

CESTA ZAČÍNÁ NA ÚŘADECH
Studna je právně defi nována jako vodní dílo, její zřízení se musí řídit stavebním zákonem a zákonem o vodách. Nemůžeme ji proto vybudovat bez patřičných povolení. Není to zbytečná byrokracie, protože nová studna, dokonce i prohloubení staré, může mít značný vliv na chování podzemní vody v okolí. Budeme potřebovat územní rozhodnutí o umístění stavby a k samotnému vybudování vodoprávní povolení k odběru podzemní vody a stavební povolení ke stavbě studny. O územní rozhodnutí žádáme příslušný stavební úřad, povolení k odběru vody a stavbě vydává vodoprávní úřad pověřené obce. Dokumentaci a vyjádření mohou vypracovat pouze autorizované osoby, v případě dokumentace pro územní a vodoprávní řízení je to autorizovaný inženýr pro obor vodních staveb, žádost o povolení odběru podzemní vody musí vypracovat, podepsat a opatřit svým kulatým razítkem hydrogeolog. Vyhloubit studnu může jen specializovaná studnařská firma, která má ke své činnosti povolení, mimo jiné i od báňského úřadu.

4

KDE HLOUBIT STUDNU?
Tedy jak najít to správné místo, které bude vydatným zdrojem vody? V tuto chvíli bychom se mohli pustit do polemiky, zda se dá či nedá najít zdroj vody pomocí proutku. Zcela záměrně jsme však začali nutnými legislativními podmínkami. Dobrozdání proutkaře nám, jak vidno, nebude nic platné, musíme se tedy vždy obrátit na hydrogeologa, jehož odborný posudek budeme k povolení studny potřebovat. Využívá geologické mapy podloží a posoudí, zda nedojde k ovlivnění pramene sousedních studní, aby se předešlo případným sousedským či právním sporům. Nebo se obrátíme přímo na firmu, která se zřizováním studen zabývá. Ta hydrogeologický průzkum zajistí sama, včetně případných průzkumných vrtů, možná využívá i biodetekci – proutkaření. Její úlohou je stanovit nejen místo, ale především určit správnou koncepci jímání podzemní vody, navrhnout ideální konstrukci a hloubku studny a doporučit takovou technologii hloubení, jaká je v daných podmínkách vhodná. Bez správného návrhu nebude studna dobře fungovat, i když bude dobře umístěná, a může ohrožovat i okolní studny, jak jsme již zmínili.

5

6

KOPAT, NEBO VRTAT?
Kopanou studnu je možné navrhnout v soudržných zeminách, nebo v částečně nesoudržných či rozpukaných skalních horninách. Jen některá kopaná studna dosáhne dostatečné hloubky, aby mohla jímat kvalitní podzemní vodu, vždy je ohrožena kontaminací povrchovou vodou. Může však být vhodným zdrojem vody užitkové a vody pro zahradu. V současné době proto převládají vrtané studny, které je možné zřídit i tam, kde struktura podloží neumožňuje vybudovat studnu kopanou. Získávají vodu z větších hloubek, tedy zpravidla kvalitnější. Vydatnost vrtaných studní bývá vyšší než u kopaných, množství vody v nich není přímo závislé na srážkách a je stálejší v průběhu celého roku. Výhodou je i jejich snadnější provedení i jeho rychlost.

Pozor na kvalitu vody
Pokud máme ve studni pitnou vodu, měla by se její kvalita kontrolovat alespoň jednou do roka, nejlépe po zimě, rozborem v akreditované laboratoři. Zkontrolujte i zpevněné okolí studny, vodotěsnost jejího krytu i technické zařízení pro odběr vody. Nenechte se ošálit vzhledem vody, voda může být chutná a čirá, a přesto může být zdravotně závadná. V případě závad je potřeba hledat zdroj znečištění. V akreditovaných laboratořích vám doporučí i způsob nápravy.

3

JAK DOSTAT VODU ZE STUDNY?
Ač studnám sice vědro, rumpál či ruční pumpa sluší, vodu z moderních studní získáváme pomocí čerpadel. Jaký typ zvolit, záleží na tom, zda čerpáme vodu z vrtané či kopané studny, z jaké hloubky a do jaké výšky ji potřebujeme přivést. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než osm metrů, můžeme zvolit povrchové čerpadlo. To je vhodné i k sezonnímu zalévání zahrady. Z větších hloubek dokáží získat vodu ponorná čerpadla. Pro zásobování domu vodou však nestačí jen čerpadlo, ale musíme použít zařízení, které dopraví vodu až ke kohoutkům v koupelně a kuchyni a postará se, aby byl ve vodovodní síti potřebný tlak. Takové zařízení nazýváme domácí vodárna. Skládá se z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení. Výkon vodárny je dán výkonem čerpadla, velikost tlakové nádoby rozhoduje o tom, jak často bude vodárna spínat. Při menších potřebných výkonech, na chalupu či pro menší domek může vodárnu nahradit automatické čerpadlo. Výběr vodárny či automatu záleží na mnoha dalších faktorech, výběr i instalaci je třeba svěřit do rukou odborníkovi.

7

Pomocí domácí vodárny GARDENA 4000/5 eco Comfort s výkonem 850 W a maximální kapacitou 3500 l/h můžete čerpat vodu nejen ze studny, ale i dešťovou vodu ze sudu či jímky. Vodárna se zapíná a vypíná automaticky v závislosti na požadavcích na vodu, plynule nastavitelný eco režim ušetří až 15 % energie ve srovnání s normálním provozem. GARDENA

 

 

8

Celonerezová čerpadla WILLO do vrtů, studní a nádrží se díky použitým materiálům vyznačují vysokou životností, samozřejmostí je ochrana čerpadla při nedostatku vody. WILO CS

 

Edit: