Otazníky kolem střech

Střecha má rozhodující vliv nejen na vzhled domu, ale i na jeho energetickou náročnost. Hraje tedy důležitou roli v celkové koncepci domu. Co je důležité pro naše rozhodování?

Jaký tvar?

Plochá, šikmá, mansardová, pultová? Kromě toho, že tvar střechy je důležitý pro vzhled celého domu, je potřeba myslet i na to, že jím ovlivňujeme jak velikost užitné plochy pod ní, tak energetickou náročnost domu. Tvar domu určí, jak velkou plochu bude střecha tvořit – čím větší, tím také větší plochou má teplo tendenci unikat, tím více střešní krytiny, tepelné izolace… A více peněz.
Velikost ploché střechy se od sedlové o sklonu 45° nad stejným půdorysem liší zhruba o 40 %. To neznamená, že musíme dát nutně přednost ploché střeše, toto srovnání samozřejmě není jediným kritériem. Pro sedlové střechy hovoří například to, že napomáhají odtoku vody, hůře se na nich drží sníh, dům vypadá méně mohutně. Výhodou plochých střech je zejména to, že se plně využije prostor pod nimi. A není třeba se obávat, že nebudou dobře sloužit, současné technologie zajišťují, že i ploché střechy fungují dobře, bez poruch, bez zatékání.
Více než základní tvar ovlivňuje energetickou náročnost a cenu střechy její členitost. Jednak se zvětšuje ochlazovaná plocha a jednak je členitá střecha, například s mnoha vikýři, náročnější na návrh a realizaci. Zvyšuje se tak riziko, že nám někudy začne do střechy pronikat vlhkost.

Kamenná vlna ROCKWOOL se stále častěji používá k zateplení nad krokvemi – Systém TOPROCK, který je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy. Vytváří souvislou izolační vrstvu bez tepelných mostů. rockwool.cz

Jak izolovat?

Střecha musí být zateplena důkladněji než obvodové stěny nejen proto, že teplo stoupá vzhůru, ale že je nejvíce vystavena slunečnímu záření, které dokáže doslova rozpálit střešní krytinu. A pokud není střecha dobře navržena a realizována, pak i místnosti pod ní. Kvalitní izolace tedy chrání v zimě dům před úniky tepla směrem ven, v létě naopak před přehříváním. Opravdu dobře izolovaná střecha se pozná podle toho, že není v podkrovních místnostech nutná klimatizace.
Dřevěná trámová konstrukce však často nedovolí aplikovat dostatečnou vrstvu izolace pod krokve a mezi krokve, proto se v současné době často dává přednost nadkrokevním systémům, které vytvoří účinnou souvislou izolační vrstvu z vnější strany střechy.
A ještě jeden obtížný úkol musí střešní plášť zvládnout, a to vyrovnat se s vnitřní vlhkostí, která vzniká provozem domácnosti v podkrovních místnostech. Proto se střechy navrhují jako odvětrávané, kdy je mezi svrchní vrstvou a vrstvou tepelné izolace mezera, kterou proudí vzduch a umožňuje odvod vlhkosti. Důležitou roli hrají ve skladbě střechy i speciální fólie – hydroizolace, parozábrany či parobrzdy. Střecha je tedy složitý organismus, v němž má každá z vrstev svou důležitou roli. Proto její návrh patří vždy do rukou odborníků.

Vláknocementová střešní krytina Dánský obdélník má speciální povrchovou úpravu pro zvýšení životnosti a odolnosti. Kromě střechy je možné ji použít jako obklad pro větrané fasádní konstrukce. cembrit.cz

Jakou krytinu?

U novostaveb máme tu výhodu, že nejsme omezeni stavem krovu, a můžeme volit krytinu podle svého vkusu, samozřejmě s ohledem na požadovaný sklon střechy a její členitost. Naší volbě pak projektant přizpůsobí návrh konstrukce střechy. Pokud jsme si vybrali typ krytiny, je dobré se zajímat i o její povrchovou úpravu. Výrobci povrchy krytin neustále zdokonalují a prodlužují tak jejich barevnou stálost, odolnost vůči povětrnostním vlivům i nečistotám. Pamatovat musíme i na to, že tmavé barvy pohlcují více slunečního záření. Přesto se jich však nemusíme vzdávat, existují povrchové úpravy, které sluneční paprsky odrážejí. Přednostním kritériem výběru by neměla být cena, důležité je prověřit si původ krytiny. Důležitým kritériem výběru je životnost krytiny, respektive záruční doba, kterou výrobce poskytuje.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 14. 5. 2019

Edit: