Vymodelovat si vlastní dům

Zkuste si vymodelovat vlastní dům! Kdo vám to umožní? A co vám to přinese?

O celostním přístupu k architektuře čtěte v březnovém čísle časopisu Domov.

Foto: Petr Topič a archiv Oldřicha Hozmana

Datum vydání: 5. 3. 2022

Edit: