Vzpomínka na ak. arch. Leopolda Nikela

V letošním roce by se ak. arch. Leopold Nikel dožil sta let. Spolupracoval s redakcí Domova v 70. letech.


Krátkou vzpomínku na něj a několik ukázek z jeho tvorby uvádíme v prosincovém čísle Domova.

Datum vydání: 29. 12. 2022

Edit: