11 rad pro pohodu pod střechou

Bydlet v podkroví má svůj půvab. Atraktivní členitý prostor, výhled přímo do nebe, romantická spleť trámoví, praktické využití doposud zahálejícího prostoru… Důvody, které nás vedou k bydlení pod střechou jsou různé. Zásady, které musejí podkrovní místnosti splňovat, abychom svého rozhodnutí nelitovali, jsou však v podstatě shodné.

Střecha je nejvíce vystavena rozmarům počasí, opírá se do ní slunce, teplo v domě stoupá vzhůru do podkroví, je tedy nasnadě, že každý obytný prostor přímo pod střechou to má o něco složitější, než ostatní místnosti v domě. Starší domy se s těmito podmínkami vyrovnávaly tak, že se přímo pod střechou prostě nebydlelo. Skladovalo se zde seno, sláma, nebo třeba sušilo prádlo. A to šlo na půdě opravdu dobře, protože nevytápěnou půdou mohl netěsnostmi nebo i neprosklenými větracími otvory volně proudit vzduch a půda se tak přirozeně zbavovala vlhkosti. Pokud však chceme v podkroví bydlet, nutně ho musíme utěsnit, střechu zateplit, a tím ukončit přirozené provětrávání půdního prostoru. Zároveň se užíváním místností začne v tomto prostoru vytvářet velké množství vodních par: vaříme, pereme, sprchujeme se, dýcháme…
Úpravou půdních prostor na obytné se samozřejmě zvýší nároky na únosnost stropu a podlah a zcela jistě sem bude potřeba přivést více světla. Situaci komplikuje nestejná výška prostor, jejichž strop tvoří šikmá střecha. Je tedy zcela logické, že naše první rada bude znít, ať se před tím, než se do práce pustíte, nebo dokonce půdní prostor zakoupíte, obrátíte na odborníky.

Na samém počátku je nutný odborný posudek, který prověří stav půdních prostor, především krovu. Nesmí chybět posouzení statika, protože půdní vestavbou se zvýší zatížení, které musejí unést jak stěny domu, tak strop, respektive podlaha podkroví, a zejména krov, který nově ponese tepelnou izolaci. Často je třeba provést i mykologický rozbor, protože dřevěné konstrukce mohu být napadeny dřevokaznými houbami nebo hmyzem. Některé krovy mají tak složitou konstrukci, že je využitelný prostor minimální i při velké půdorysné ploše. U složitějších podkroví se vyplatí zpracováním prostorové studie prověřit, zda získaný prostor bude adekvátní vloženým nákladům.

2. Nechte si vypracovat projekt

Doporučujeme přizvat ke spolupráci odborníka – architekta, projektanta, aby navrhl potřebné zásahy k nápravě nedostatků a vyřešil záludnosti dispozice za splnění nároků hygienických norem na denní osvětlení, větrání i norem požární bezpečnosti… Doporučujeme nechat si vypracovat projekt co možná podrobný, který řeší správné provedení stavebních detailů. To omezí improvizaci při realizaci, která obvykle vede k pozdějším poruchám, které se odstraňují jen obtížně, většinou za mnohem vyšších finančních nákladů, než jsou náklady na podrobný projekt.

3. Zvažte zvětšení užitné plochy

Kolik využitelného prostoru je možné vytvořit, záleží na tvaru střechy a složitosti střešní konstrukce. Alespoň nad polovinou půdorysné plochy by měla být vzdálenost mezi podlahou a stropem 260 cm. Zasahují-li do prostoru trámy, mělo by nám pod nimi stále ještě zůstat alespoň 210 cm. V místech, kde dochází ke zkosení, by měla být minimální světlá výška 110 cm. Více užitkové plochy je možné získat různými stavebními zásahy, jako vybudováním velkoplošných vikýřů, zvýšením nadezdívky, zvětšením sklonu střechy, zrušením valby a dotvořením štítů…
Ty části podkroví, které mají nedostatečnou světlou výšku, nabízejí mnoho kreativních možností využití, od úložných prostor až třeba po jejich vyčlenění z půdorysu a vybudování střešní terasy.

4. Zateplete proti horku

Podstřešní prostory velmi často trpí v teplých slunečných dnech přehřátím, a jsou proto často vybavovány klimatizací. Ale nemusí tomu tak být, je-li podkroví dostatečně zatepleno. Ochrana podkrovních místností před horkem vyžaduje větší tepelně izolační schopnost střešního pláště než ochrana před únikem tepla v zimě. Izolace dostatečná i pro léto je sice finančně náročnější, ale zajistí lepší uživatelský komfort a náklady ušetřené za elektřinu potřebnou k ochlazování podkrovních prostor zvýšenou investici brzy kompenzují.
Dostatečnému zateplení může bránit výška krokví, mezi které se izolace ukládá, proto se tloušťka izolace zvyšuje ukládáním i pod krokve. Pokud se v rámci rekonstrukce provádí i výměna střešní krytiny, může být vhodným řešením nadkrokevní izolace, tedy izolace uložená z vnější strany krovu. Vytvoří nad konstrukcí celistvou vrstvu bez tepelných mostů, a z interiéru může krov zůstat efektně odhalen.

Systém ISOVER VARIO® Xtra dokáže pružně reagovat na konkrétní podmínky a v závislosti na tlaku vodních par mění své difuzní vlastnosti. Nově byl rozšířen o speciální samolepicí spojovací pásku Isover Vario® XtraPatch, určenou pro přichycení fólie Isover Vario® XtraSafe. Funguje na systému suchého zipu a lépe se s ní manipuluje. www.isover.cz

5. Vypořádejte se s vlhkostí

Provozem domácnosti vzniká vlhkost, která nesmí kondenzovat v chladnějších vrstvách střešní konstrukce. To zajistí buď parozábrana, nepropustná fólie, která brání průniku vodních par do konstrukce a nepropouští vodní páry. Toto řešení volíme zpravidla tehdy, nedochází-li při rekonstrukci k výměně střešní krytiny.
Druhou možností je vstup par pouze omezit a umožnit jim se z konstrukce odpařit do odvětrávací mezery pod střešní krytinou. Toto řešení je spolehlivější, méně náchylné na poruchy střešního pláště. Pronikání vlhkosti omezí parobrzda, opět ve formě fólií nebo například dřevovláknitých desek. Nejspolehlivějším řešením jsou nadkrokevní systémy, které nechávají krov volný. Ať zvolíme jakýkoliv systém, je nutné pravidelně intenzivně větrat, nebo instalovat systém řízeného větrání.

6. Přiveďte do podkroví světlo

Svislá okna je obvykle možné umístit pouze ve štítu, hlouběji do interiéru přivedou světlo okna střešní nebo svislá okna vikýřů. Z hlediska světelného zisku je jednoznačně výhodnější střešní okno, protože poskytuje třikrát více světla než vikýř s prosklením stejných rozměrů. Výhodou vikýře je, že zvětšuje využitelný prostor s normální podchodnou výškou, efektivní využití prostoru však zajistí jen široký vikýř s několika okny.
Vhodné je volit kombinaci výše a níže položených oken – okno umístěné blíže k hřebeni dodá více světla, nižší však poskytne výhled. Při rozmisťování oken je třeba pamatovat i na možnost účinného větrání.
Tam, kde tvar střechy neumožňuje použít střešní okna, jsou užitečným pomocníkem světlíky, které mohou být neotvíravé či otvíravé na elektrický pohon.

7. Ochraňte podkroví před sluncem

Střešními okny proniká do interiéru i tepelné záření. Okna s dobrými tepelně izolačními parametry brání nejen úniku tepla z interiéru, ale i před horkými slunečními paprsky. Přesto je vhodné okna také zastínit, zejména na jižní a západní straně střechy. Účinnější je vnější zastínění, předokenní roleta ochrání nejlépe a navíc pomůže i v zimě snížit úniky tepla. Výborně poslouží i markýza, jejíž výhodou je, že nebrání ve výhledu a dovoluje zároveň větrat.

8. Volte lehké materiály

Dbejte na to, aby provedené úpravy co nejméně zatížily stávající konstrukci domu. Přednost proto mají lehké stavební materiály, ze zdicích pórobeton, k realizaci příček, podlah, podhledů, stěn a předstěn výborně poslouží stavební desky sádrokartonové, sádrovláknité, vláknocementové nebo dřevotřískové.

Tam, kde není možné obnažit původní cihlové zdi, můžete tento romantický prvek nahradit pomocí technologie T.overface, která dovede přenést na povrch nábytkových ploch jakýkoliv grafický motiv. Výhodou je odolnost vůči oděru, vysoká stálost barev a narozdíl od cihel i snadná údržba. www.trachea.cz

9. Zvětšete prostor i opticky

Podkroví bude působit prostorněji, čím více zde bude světla a čím méně bude členěn. Lépe je nechat podkroví co nejotevřenější, co nejméně uzavírat místnosti pevnými stěnami. Optickému zvětšení pomohou i známé triky, jako použití světlých barev stěn, podlah, či nábytku, použití zrcadel a skla pro dveře či dělicí příčky. Důležité je nezatížit prostor přemírou nábytku.

10. Využijte řešení na míru

Atypické prostory podkroví vybavte nábytkem na míru, skříně a komody mohou respektovat zešikmení stěn dokonce i z více stran. Stejně tak je možné přizpůsobit tvar dveří, ve složitém prostoru najdou uplatnění zejména dveře posuvné.

Stylovým interiérům v podkroví sluší dřevěné podlahy. Třílamelová podlaha Kährs z kolekce American Naturals z třešňového dřeva je opatřena saténovým lakem. www.kpp.cz

11. Jednejte s úřady

Novela stavebního zákona, která vešla v platnost k 1. lednu letošního roku, umožňuje všechny rodinné domy stavět a rekonstruovat pouze na ohlášení, tedy nevyžaduje stavební povolení. Jednání by se tím mělo zrychlit, nicméně potřebná dokumentace je v podstatě totožná. Ohlášení je nutné, měníte-li neobytné podkroví na obytné místnosti – jedná se o změnu využití, dále pokud měníte vzhled domu či zasahujete do nosných konstrukcí. Vzhledem k tomu, že praxe jednotlivých úřadů se liší, vyplatí se zajít na příslušný stavební úřad s projektem, nebo nejprve se skicou, a domluvit se, co bude vyžadovat.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Edit: