Úsporné domy vyžadují koncepci

Hlavním důvodem, proč si stavíme dům, je vytvořit si pěkný a pohodlný domov. Snaha o jeho co nejnižší energetickou náročnost s tím nemusí být v rozporu. Důležité je vědět, čím vším je možné spotřebu energie ovlivnit.

V prvé řadě jsme to my sami, kdo rozhoduje o budoucích energetických nárocích domu – jak si ho přejeme velký či zda budeme chtít bazén… Je logické, že malý dům bez bazénu spotřebuje energie méně, ale je stejně logické, že se vzrůstajícími nároky bychom měli o to více uvažovat o způsobu, jak ho postavit co nejlépe či jak využít obnovitelné zdroje energie. O čem tedy uvažovat? Ze všeho nejdůležitější je návrh domu, který je rozhodující nejen pro to, jak bude dům vypadat, ale jak bude fungovat, a tedy kolik spotřebuje energie na svůj provoz. Nejde přitom jen o to, jak dalece a kvalitně bude zateplen, jak se často zjednodušeně vnímá, ale o dokonalost souhry všech faktorů, které funkčnost domu ovlivňují.

Orientace domu

Budoucí potřebu energie ovlivní již samo umístění domu na pozemku a jeho orientace ke světovým stranám. Ideální řešení směruje dům obytnými prostory ke slunci, jihu, jihovýchodu či jihozápadu, ne vždy to však pozemek umožňuje. Tedy nemusí to umožňovat snadno, najít řešení je prvním z důležitých úkolů architekta či projektanta.

Tvar a dispozice

Dalším ovlivňujícím faktorem je tvar domu, střechy a především jejich členitost. Členěním se zvětšuje ochlazovaný povrch budovy, což logicky zvyšuje i potřebu energie na vytápění. K tepelným úsporám může přispět i vnitřní dispozice: místnosti s menšími nároky na vytápění je dobré situovat na sever, prosluněné obytné plochy mohou využívat tepla slunečních paprsků. Chytrý projekt by měl umožnit, aby v zimě slunce vstupovalo hluboko do interiéru, v létě naopak zajistit, aby dům zbytečně nepřehřívalo. To je možné jak návrhem samotného tvaru domu – přesahy střechy nad prosklenými plochami, nebo účinným exteriérovým stínění – žaluziemi, roletami, markýzami…

Kvalita obálky

Dobře zateplený plášť domu je nesporně podmínkou nutnou k dosažení nízké energetické náročnosti. Důležitý je materiál pro obvodové stěny, respektive skladba materiálů tvořících stěnu, jednotlivé komponenty střechy, okna, vstupní dveře i základy domu, které musejí být také dostatečně izolovány. A nejde jen o použité materiály, neméně důležitá je precizní realizace, tak aby byla obálka budovy dostatečně vzduchotěsná a nevznikaly tepelné mosty, nejčastěji kolem okenních otvorů, prostupů střech, napojování izolace, složitějších tvarových detailů…

Větrání beze ztrát

Současné domy jsou díky kvalitním stavebním technologiím natolik utěsněné, že by měl návrh domu počítat i s tím, jak v něm bude zajištěno dostatek čerstvého vzduchu. Proto by měly být vybaveny větracími systémy, nejlépe s rekuperací tepla – tedy zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu.

Hospodaření s energiemi

V současné době je sledována a předpisy omezována spotřeba neobnovitelné primární energie. Tu můžeme snížit jednak lepším hospodařením s energií – využíváním úspornějších spotřebičů, a zejména využitím obnovitelných zdrojů – tepelných čerpadel, solárních a fotovoltaických panelů, dřeva a dřevní hmoty…

Napřed vytápění, potom dům

Stavební řešení ovlivňuje takzvanou měrnou potřebu energie na vytápění. Ale jaká bude skutečná spotřeba energie záleží na způsobu vytápění, ohřevu vody, větrání domu… Proto není možné navrhnout dům, a pak teprve uvažovat o způsobu vytápění. Jak bude dům vytápěn a větrán by mělo být rozhodnuto již v návrhu domu. A jsme tam, kde jsme začali: postavit energeticky úsporný dům vyžaduje dobrou koncepci a dobrý projekt. A samozřejmě kvalitní realizaci.

Jak a z čeho stavět?

Konkrétní rady dát nemůžeme, možností je mnoho a průběžně vás s nimi
na stránkách Pěkného bydlení seznamujeme. V tomto čísle se můžete
inspirovat ukázkami realizace úsporných domů, které dokazují, jak
odlišně mohou vypadat – od funkcionalistických v rámci developerského
projektu, přes úspornou dřevostavbu až dokonce klasickou venkovskou
chalupu.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 11. 10. 2019

Edit: