Zasněžená zahrada

Zahrada, kterou pokryje sníh, získá neopakovatelné kouzlo. Zahalí ji do ticha, nízké rostliny začaruje do tajuplných útvarů, stromy zbavené listí ozdobí bílými šperky… A v zahradě malíře a sochaře Zdenka Hůly navíc nasadí výtvarným dílům rozverné čepice…

Pojďte se s námi projít zahradou uprostřed malebného Kostelce nad Černými lesy. Vchod do ní je těsně pod náměstím, v čerstvém sněhu je proházená cestička svědčící o tom, že ani v zimě není zahrada opuštěna. Není divu, vždyť má co nabídnout.

V osmdesátých letech byla zahrada spolu se stodolou a dvorem součástí Galerie H, ve které Zdenek Hůla spolu se svým bratrem Jiřím a Josefem Volvovičem uspořádali na čtyřicet výstav a akcí. I dnes slouží výtvarníkům jako místo setkávání – k jednodenním akcím nad daným tématem nazývaným příznačně Setkání.

„Koncepce zahrady vychází z funkcí, které musí naplňovat: komunikační, meditační a kontemplativní, společenskou a prezentační, užitkovou a pracovní. Zahrada není vytvořená jako jednorázový uzavřený koncept, ale je to projekt reagující v čase na proměny lokace a na pracovní i sociální situaci rodiny,“ vysvětluje majitel zahrady.

V zimní kráse

Cestička vede od vchodu na severovýchodní straně až k domu na jejím jižním okraji. Když po ní půjdete, provede vás skoro celou zahradou. Přitom otevírá různé pohledy na jednotlivé, separované části zahrady. A na výtvarná díla, která ji zdobí, i na věže zámku, které ji jakoby střeží. Za jasného počasí se za nimi rýsují i obrysy Krkonoš. „Zahrada mi umožňuje prožívat přírodu a roční doby jako reálnou nevirtuální skutečnost. A v zimě to platí dvojnásob,“ říká Zdenek Hůla.

Foto: Jaroslav Hejzlar

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Datum vydání: 21. 3. 2017

Edit: