Aby dřevo nezklamalo

akumulační kamna

I v dobře zateplených domech, nízkoenergetických i pasivních si můžete dopřát sálavé teplo. Při topení v akumulačních kamnech TULIKIVI se nevysušuje vzduch, teplo se uvolňuje postupně a rovnoměrně po velmi dlouhou dobu, až 30 hodin. Výkonná krbová kamna VALKIA či AALTO 4 nabídnou zároveň komfortní pohled na oheň díky velkému prosklení. Lze je doplnit teplovodním výměníkem, napojit na externí přívod vzduchu a topit i peletami. VALKIA s účinností 84 % zajistí dlouhodobé sálavé uvolňování tepla po minimálně 26 hodin. TULIKIVI

K topení dřevem nás vede touha po příjemné pohodě u živého ohně, snaha o snížení nákladů na vytápění či po nezávislosti na dodávkách elektřiny a plynu. Nebo vše dohromady. V každém případě se může stát, že naše očekávání nebudou zcela naplněna, pokud si je včas neujasníme a neporadíme se se spolehlivými odborníky.

Právě v případech, kdy očekáváme, že nám topidlo na dřevo splní všechna očekávání na sto procent, budeme nejspíš zklamáni. Musíme si uvědomit, že je vždy něco za něco. Těžko můžeme chtít od krbu, aby byl zároveň krásný, s velkým prosklením do všech stran, a přitom tak účinný, aby zvládl vytopit celý dům.

Co od krbu očekáváme?

Ujasnění toho, co je pro nás nejdůležitější, je základem budoucí spokojenosti. Vždyť se nejedná jen o teplo ani jenom o peníze. Ve hře je také estetika, komfort a naše ekologické cítění. U dřeva je specifické to, že bývá prioritou hledět do plamenů a užívat si příjemného sálavého tepla.

Není výjimkou, že si pořídíme krb pro potěchu, bez ohledu na to, zda ho potřebujeme k vytápění domu. V tom případě může být nárazové teplo z krbu dokonce problémem. Na druhé straně žebříčku priorit je snaha vytopit dřevem co nejlevněji celý dům, pak sáhneme nejspíš po zplyňovacím kotli na dřevo umístěném mimo obytný prostor. Mezi těmito dvěma póly je množství různých variant a kombinací. Kterou zvolit, záleží na konkrétních podmínkách a zmíněných prioritách. Prioritou může být i snaha pořídit si záložní zdroj tepla pro překlenutí přechodných období či přitopení si v chladnějších večerech. Někdy automaticky počítáme s tím, že nás krb zachrání v případě přerušení dodávky elektrického proudu. To však nemusí být pravda, mnohá řešení jsou na dodávce elektřiny závislá.

JAKÁ MÁME OMEZENÍ?

Vedle našich přání musíme zvážit konkrétní podmínky, velikost vytápěných místností, prostorové možnosti, napojení na komín… a zejména tepelnou ztrátu domu. A to nikoliv jenom proto, abychom ji pokryli. V úsporných novostavbách naopak hledáme krb či kamna s nízkým výkonem, aby se nepřetápěl interiér. Samozřejmě musíme zvážit i finanční možnosti, počítat s tím, že vyšší nároky a více funkcí znamenají i vyšší investici. A kalkulovat i s tím, jak se dané řešení promítne do provozních nákladů.

Na rozhodování má vliv i náš způsob života. Má někdo možnost přikládat přes den? Scházíme se doma až večer a chceme si jen tak posedět u ohně? Jak často chceme v krbu topit? Máme místo na uskladnění dřeva? Určitě se vyplatí myslet i na budoucnost, chod rodiny se může změnit, ale zvolené řešení zůstane. Vyslechnout naše přání a posoudit naše možnosti by měl zkušený odborník, u novostavby nejlépe v době projekční přípravy stavby domu. Pak je možné otopnému systému přizpůsobit i stavební řešení. V prvé řadě je třeba řešit připojení na komín a přívod vzduchu – současné velmi utěsněné domy vyžadují externí přívod vzduchu ke spotřebičům. Podívejme se stručně, jaké máme možnosti, s jejich výhodami i slabinami. Nebudeme se zabývat technickými podrobnostmi, ty jsou v kompetenci realizační firmy.

Teplovzdušné krby

Jsou nejčastějším řešením, protože po otevřených krbech nabízejí nejlepší výhled na hořící dřevo. Navíc se jedná o poměrně jednoduchá, a díky tomu i cenově příznivá řešení. Pokud ovšem nesáhneme po designovém, efektním krbu, tam se naopak může cena vyšplhat hodně vysoko. Takové krby se stanou dominantou místnosti, mohou nabídnout velkou plochu prosklení, a to do dvou i tří stran, či dokonce protilehlých. Při plánování krbu je třeba myslet na to, že velkým prosklením se dostává do interiéru i hodně tepla. Kam s přebytečným teplem, by měl rozhodnout odborník. Pokud si v krbu zatopíme občas k večerní pohodě, můžeme situaci řešit jednoduše otevřením dveří pokoje.

Chceme-li využít teplo efektivněji, je třeba rozvést teplo pomocí teplovzdušných rozvodů do dalších místností. A to buď tzv. samotížným způsobem, kdy se vzduch pouze na základě fyzikálních zákonů dostává do místností bezprostředně sousedících. Výhodou tohoto systému je nezávislost na elektrické energii. Anebo mohou jeho pohybu pomoci ventilátory, které se zapínají vždy, když vzduch dosáhne nastavené teploty na termostatu. Ani zde však nedokážeme teplo odvést příliš daleko, vzduch jako špatný nosič tepla v potrubí rychle chladne. Společnou slabinou těchto systémů je proudění vzduchu i s prachovými a pachovými částicemi. Kvalitní návrh může negativní efekty snížit, rozvody mohou být i opatřeny kvalitními filtry. Musíme pamatovat i na to, že se jimi šíří zvuk. U teplovzdušných krbů se šíří teplo převážně prouděním neboli konvekcí. Výhodou je rychlý přenos tepla, nevýhodou pak rychlé vychladnutí.

Obdobně jako krby nám mohou posloužit i krbová kamna. Zastávají stejné funkce, přitom i ona se mohou stát elegantní ozdobou interiéru, některá mají prosklení téměř tak velké jako krbové vložky. Jejich hlavními výhodami jsou nižší cena a snadná instalace, stačí jim běžný průměr komína 10–15 cm. Vlastně je jen zakoupíme a necháme si je odborně napojit na kouřovod. Navíc jsou jistotou – záložním zdrojem v případě i delšího výpadku elektřiny.

Akumulační krby

Chceme-li, aby krb rychle nevychladl, ale naopak dlouho vydával příjemné sálavé teplo, můžeme volit akumulační krb, tedy krb doplněný o akumulační hmotu, která do sebe dokáže vstřebat velké množství tepla odebraného krbovou vložkou plamenům, uchovává je a postupně předává do místnosti co největší plochou. Akumulační hmotou může být velké množství vody v zásobníku nebo krbová obestavba z materiálů s akumulační schopností. Stále ještě je zachován pohled do plamenů, přitom však rovnoměrně vytápí místnost, a to velmi úsporně, protože se cítíme dobře i při nižší teplotě. Zabere však v místnosti mnohem větší prostor a slabinou je především cena. Oblíbené jsou krby kombinované, které mají ventilační mřížky. Při potřebě rychlého tepla je možné otevřít mřížky a z akumulačního krbu se stane krb teplovzdušný. Výhody sálavého vytápění poskytnou i akumulační a kachlová kamna.

Vzduchové ústřední topení

Vytápět vzduchem více místností lze i bez nepříjemných doprovodných jevů, jako je proudění vzduchu, prašnost, přenášení pachů a vysoušení vzduchu, necháme-li si instalovat uzavřený akumulační systém. Horký vzduch cirkuluje v uzavřeném prostoru, proudí z výměníku krbové vložky do keramických výměníků v jednotlivých místnostech a odtud zpět do krbu, kde se znovu zahřívá. Uzavřený systém pracuje vlastně jako ústřední teplovodní topení, jen místo vody v něm koluje vzduch. Hlavní výhodou tohoto řešení je kvalita vzduchu v místnosti, nevýhodou však vysoká pořizovací cena a nároky na prostor.

Teplovodní krby

Jak zajistit, aby nám po zatopení v krbu nebylo příliš horko? Jak zajistit, abychom krbem podstatně snížili náklady na vytápění? A můžeme krbem ohřívat i užitkovou vodu? Na všechny tyto otázky odpovíme kladně s tou podmínkou, že ne každým krbem, ale pouze krbem či kamny s teplovodním výměníkem. Ten umožní zapojení do teplovodní otopné soustavy. Teplovodní krby směrují jen část výkonu do místnosti, zbytek se využije k ohřevu vody. U kvalitně konstruovaných teplovodních krbů lze využít až 85 % celkového topného výkonu krbu k ohřevu vody. Jak jsme naznačili, vždy je něco za něco. V těchto případech je daní omezený výhled do plamenů – dvířka krbu musejí být menší, nejlépe s dvojsklem či trojsklem. Bezpečné zapojení do teplovodního systému je technicky, a tedy i finančně náročné. Zvažujme proto, zda se nám vložené finance vrátí v úsporách na vytápění a ohřev vody. Nejedná se jen o krb či kamna, ale celý systém vyžaduje řadu dalších prvků, např. oběhové čerpadlo, expanzní nádobu…

Mnohem náročnější je zajistit bezpečnost, systém musí obsahovat bezpečnostní ventily, jeden z nich co nejblíže topidlu. Představme si, že v případě přílišného tlaku v systému ventil sice zabrání havárii, ale tryskající pára může způsobit v pokoji pěknou spoušť. Krb jako nárazový zdroj pracuje nejlépe ve spojení s akumulačním zásobníkem vody, kam se tepelná energie ukládá, aby mohla být teplá voda systémem plynule odebírána. Teplovodní krb může být výhodnou volbou tehdy, když je do systému zapojeno více zdrojů (solární kolektory, tepelné čerpadlo) a s akumulační nádobou se zde proto počítá. Topidla s tepelným výměníkem jsou závislá na dodávce elektrického proudu a musí být jištěna pro případ přerušení dodávky, ideálně záložním zdrojem a vychlazovací smyčkou.

Topení peletami

Topení dřevem s sebou nese nevýhody, které jsme doposud nezmiňovali, a to že musíme dřevo skladovat, nosit ke krbu, starat se o čistotu kolem krbu, vybírat popel… Mnohem komfortnější je spalování pelet, tedy dřevního materiálu zhutněného do válečků. Jsou sice dražší než dřevo, ale levnější než plyn a na rozdíl od fosilních paliv jsou obnovitelným zdrojem energie. Spalovat pelety mohou kamna, krbové vložky a kotle. Jsou-li doplněny zásobníkem, omezí se obsluha na minimum, výhodou je bezprašnost provozu. Další nespornou výhodou je možnost regulace výkonu a minimální výkon od 2 kW, a jsou proto vhodná i do mimořádně úsporných staveb. Zároveň se však mohou dosahovat výkonu až 30 kW, hodí se proto pro vytápění starších nebo dvougeneračních domů. Vztahují se na ně dotační programy při výměně starého kotle za ekologický. Nevýhodou, o které se výrobci příliš nezmiňují, je vizuální stránka hoření. V topeništi se nepřevalují plameny jako u dřeva, ale vidíme plamínky jako u plynového hořáku, oheň nepraská, ale spíše syčí. Je to způsobeno tím, že k peletám se musí vzduch vhánět pomocí trysek. Výrobci různými způsoby vzhled ohně vylepšují, aby pohled do plamenů peletových krbů a kamen byl stejně vábivý, jako ten z polínek.

JE TO VĚDA

Tímto stručným přehledem jsme chtěli poukázat na to, že zvolit vhodný způsob vytápění dřevem, navrhnout dobře fungující krb není záležitost pro laiky. Odborník musí posoudit všechny vlivy, stanovit správný výkon a postarat se o bezpečnost. Projekt musí samozřejmě respektovat všechny odpovídající technické a bezpečnostní normy. Každé řešení je individuální a je třeba značné zkušenosti k tomu, aby fungovalo a splnilo vaše očekávání.

line

Vybíráte nová krbová kamna s teplovodním výměníkem? Desítky krbových kamen s výměníkem za skvělé ceny naleznete na www.give.cz/krbova-kamna-s-vymenikem

line

Text: Miloslava Perglová

 

Uložit

Datum vydání: 23. 3. 2024

Edit: