Biosolární střechy jsou efektivní solární kombinací

biosolární střecha

Biosolární střecha Clapham Park v Londýně od firmy Bauder: plocha zelené střechy 500 m2, plocha fotovoltaiky 116 m2. Foto: Nadace Partnerství

V době nejistých cen energií představuje kapitál k nezaplacení energetická soběstačnost. Čím menší je vaše závislost na dodávkách elektřiny z veřejné sítě, tím lépe!

Co pro svou energetickou nezávislost můžete udělat? Dostupnou cestu představuje hybridní nebo ostrovní fotovoltaický systém s následným ukládáním přebytečné energie do baterií. Fotovoltaiku lze také kombinovat s dalšími obnovitelnými zdroji energie, například s tepelným čerpadlem nebo rekuperací, případně přímo na střeše vytvořit účelnou symbiózu solární instalace se zelenou vegetační střechou. Začněme právě z tohoto konce.

Biosolární střechy

Spojení fotovoltaiky se zelenou střechou je elegantní a velmi estetické řešení. Střecha osazená vegetačním porostem, která může sloužit jako místo k setkávání a odpočinku, a zároveň fotovoltaickými panely, jež čerpají sluneční energii. Proč se hodí právě tyto dva fenomény kombinovat? Vysvětlení nabízejí Josef Hoffmann ze společnosti Isover, Saint-Gobain, a Antonín Novák z firmy GreenTop, která se zaměřuje na realizaci zelených střech.

Zelená střecha třikrát jinak

Existují tři základní typy zelených střech. Nejlevnější a nejméně náročná na údržbu je takzvaná extenzivní zelená střecha, tvořená slabší vrstvou substrátu. „Extenzivní zelené střeše stačí kontrola a případné přihnojení jednou až dvakrát ročně. Realizovat ji můžete klidně svépomocí,“ tvrdí Josef Hoffmann, který se v Isoveru na vegetační střechy specializuje.

Intenzivní zelená střecha naopak připomíná běžnou zahradu a je také podobně náročná. Pěstovat na ní můžete trávu, stromy a třeba i zeleninu. Kompromis mezi těmito dvěma typy představuje polointenzivní zelená střecha, jejíž údržba není příliš náročná, navíc se dá osázet širším spektrem rostlin, například bylinami, travinami či trvalkami.

Rostliny panelům pomáhají

Zelená střecha vrací zeleň do měst a nabízí domov mnoha živočišným druhům, jež by uprostřed „betonové džungle“ jinak nepřežily. V kombinaci s fotovoltaickými panely se však může stát základním kamenem udržitelnosti a soběstačnosti. Kombinace vegetační střechy a fotovoltaiky je totiž nejen bezproblémová, ale hlavně velmi praktická. „Takzvané biosolární střechy zajišťují zelenou energii a zároveň eliminují nevhodné tepelné zisky,“ říká Antonín Novák z GreenTopu. Fotovoltaické panely jsou rostlinami ochlazovány, což vede ke zvýšení jejich výkonu zhruba o 10 procent. „Vlivem odpařování vody ze zelené střechy dochází k ochlazování okolí, a tedy i panelů,“ vysvětluje Josef Hoffmann. „Zvýšení jejich výkonu ale nelze chápat jako navýšení základní výkonové hodnoty fotovoltaického panelu. Jde spíše o snížení dopadů jeho přehřívání, které běžně představuje ztrátu výkonu zhruba o čtvrtinu.“ Jelikož zelená střecha akumuluje méně tepla než jiné krytiny, zpomaluje se také stárnutí panelů, které jsou v jiných případech zatěžovány právě akumulovaným teplem.

Panely dárek vracejí

Spojení fotovoltaiky s rostlinami skýtá i další výhody, a to pro obě strany. Díky zelené střeše například odpadá nutnost instalace přitížení, která je jinak pro fotovoltaické panely vyžadována. Kombinace vegetace a fotovoltaiky snižuje také odtok vody ze střechy, čímž napomáhá vracet vodu do takzvaného malého vodního cyklu a vytváří dobré podmínky pro růst rostlin. Panely mají na rostliny pozitivní vliv, protože vytvářejí stín. Ten způsobuje, že jsou na střeše místa s různou expozicí slunečního záření, v důsledku čehož může být zelená střecha rozmanitější, hodnotnější pro životní prostředí a samozřejmě také hezčí,“ říká odborník z Isoveru. Upozorňuje však, že při realizaci je vždy nutné brát ohled na výběr rostlin, aby jim toto specifické prostředí vyhovovalo.

Pomozte sobě i okolí

Díky různým dotačním programům mohou být dnes zelené střechy i fotovoltaické panely dostupné téměř každému. Vloni byl třeba znovu spuštěn program Nová zelená úsporám, v jehož rámci mohou lidé žádat o příspěvek na rekonstrukci rezidenčních bytů a domů, která pomáhá k udržitelnému rozvoji. Čím více konkrétní opatření prospívá životnímu prostředí, tím vyšší bývá v tomto případě dotace. Kombinace vegetační střechy a fotovoltaických panelů tak může být velmi ceněná,“ vysvětluje Josef Hoffmann. Ušetřit díky ní můžete nejen v důsledku výroby vlastní energie ze slunečního záření, ale již při samotné realizaci biosolární střechy.

integrovaná fotovoltaika do pálených krytin

Fotovoltaický střešní modul Wevolt X-Tile lze plně integrovat do pálených krytin Planoton 11 a Renoton 11 značky Tondach. Foto: Wienerberger

Spojení s baterií

Fotovoltaické panely si můžete pořídit buď samotné, nebo s bateriemi. Část vyrobené energie může ohřívat užitkovou vodu pro domácnost, případně i vodu v rodinném bazénu, část lze využít pro nabíjení elektromobilu nebo dokonce pro vytápění (jehož potřeba je ovšem největší v zimě). Ať se budete snažit sebevíc, všechnu energii z letního slunce do vody ani vytápění neuložíte. Jediný skutečně efektivní způsob představují akumulační články.

Fotovoltaické panely s bateriemi jsou u nás rozšířenější a oblíbenější, protože dokážou energii, jež se okamžitě nespotřebuje, uchovat do budoucna. Při využití fotovoltaických panelů bez baterie odtéká energie, kterou domácnost nespotřebuje, do distribuční sítě. Na základě očekávané spotřeby energie je proto nutné zvážit, jak výkonné panely má smysl pořídit. Akumulační bateriové články jednoznačně přinášejí nemalou úsporu. Pokud mají v sobě zabudovaný inteligentní software, který vám umožní výhodné obchodování s energetickými přebytky na spotovém trhu, může úspora činit desítky tisíc korun ročně. Minusem bateriových úložišť, zejména těch větších (s kapacitou přes 10 kWh), ovšem je, že jsou zatím opravdu drahá… Pokud je ale fyzické úložiště energie nad vaše finanční možnosti, můžete vzít zavděk nabídkou některé z energetických společností a využít za minimální měsíční poplatek jejich virtuální úložiště. S oběma variantami vás rámcově seznámíme v tomto článku.

držák na fotovoltaiku

Montáž fotovoltaiky není problém: Na snímku držák Satjam Solar na velkoformátové plechové krytině. Foto: Satjam

Co si pohlídat u fotovoltaiky

1. Zastoupení doma

Kupujte jen technologii, která je v ČR známá a nejlépe zde má zastoupení. To znamená, že i po záruce se budete mít kam obrátit v případě potíží.

2. Reference

Kupujete produkt za půl milionu korun, prověřte si tedy z dřívějších realizací, jak byli zákazníci spokojeni s procesem výstavby elektrárny, jak jim elektrárna funguje, zda jim přišla dotace a zda se zde nevyskytly nějaké potíže.

3. Servis

Při prověřování nezapomeňte na servis. Mnoho firem vadu na díle odstraňuje velmi dlouho, někdy ji neodstraní vůbec. Také je důležité, zda se na servis dá dovolat a jak rychle reaguje.

4. Smlouva o dílo

Před podpisem si prostudujte smlouvu i všeobecné obchodní podmínky, měly by obsahovat záruky, pokuty atd. Také obsahují součinnost, kterou musíte vykonat před a během díla.

5. Komplexnost dodávky

Zkontrolujte si, jestli smlouva obsahuje všechny části díla. Někdy se stává, že klient musí některé části díla zhotovit sám. Často se jedná o úpravu tzv. elektroměrového rozvaděče, lidově sloupku. Můžete pak být nemile překvapeni, že vás čeká více práce za desítky tisíc, nebo že si tuto vícepráci musíte zařídit sami.

6. Pozor na levnou nabídku

Předtím, než se vám zalíbí nabízená cena, zkontrolujte body 1 až 5. Levná nabídka většinou znamená i nekompletní dílo, levné komponenty z Asie nebo nulové sankce vůči firmě.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Satjam, Wienerberger, Nadace Partnerství

Datum vydání: 7. 3. 2024

Edit: