Dobře utajené žití

Veškeré moderní pohodlí a zároveň minimální energetická náročnost daná využitím současných technologií a postupů – to je hlavní přednost domu, který stojí na kouzelném a dobře utajeném místě, přitom na dosah civilizaci se vším, co k ní patří.

S projektem stavby domu oslovili investoři rodinného přítele, architekta Ondřeje Císlera. Toho poetika pozemku v malé středočeské obci, na němž měl dům vzniknout, velmi příjemně překvapila: „Když jsem poprvé přijel na pozemek, byl jsem ohromený. Jeho skrytostí, krásou, vrstvami, do kterých člověk postupně proniká a odhaluje další a další tajemnější zákoutí. Jsou tu přítomné vrstvy paměti, a zároveň je patrná i současná soustavná péče o pozemek.“ Rozsáhlý areál, jehož součástí pozemek je, náleží k Mikovickému mlýnu. Ten byl dominantní stavbou místního osídlení, dokud k jeho hranicím nedorazily rozšiřující se Kralupy nad Vltavou. Je tu tedy na jednu stranu přítomen městský servis v podobě obchodů, škol, zdravotnické péče i rychlého spojení s hlavním městem, na straně druhé pak soukromí, příroda i historie…

1

Hlavní obytný prostor je pocitově i fakticky součástí vnitřní zahrady.

2

Světlíky umožnily v hluboké dispozici dosáhnout pocitu záplavy světla, lehkosti a vzdušnosti.

SOUŽITÍ S PŘÍRODOU

Investoři, manželský pár se třemi dětmi, od svého budoucího bydlení očekávali v první řadě pohodlí v co nejužším kontaktu s přírodou. „Hlavní myšlenkou konceptu bylo tedy zapojení hlavního obytného prostoru do vnitřní zahrady, vymezené kamennou zdí. Mezi domem a vnitřní zahradou je umístěna krytá pobytová terasa. Obytný prostor na východní a severní straně půdorysně obklopují pokoje a zázemí domu, které se nacházejí mimo čtverec vnitřní zahrady,“ popisuje dispozici domu architekt. Majitelé toužili žít nejen v těsném kontaktu s přírodou, ale také v souladu s ní. „Vcelku rychle jsme se shodli na rozumném energetickém standardu, tedy záměru nepodřizovat architekturu pouze energetickým požadavkům, ale zároveň postavit dům tak, aby přirozeně využíval tepelné zisky ze slunečního záření, nepřehříval se a nebyl provozně náročný,“ podotýká architekt.
Stavebně je objekt kombinací různých konstrukcí. Základním kritériem byla difuzní prostupnost obvodového pláště, který je někde zděný, někde dřevěný. Konstrukci střechy představuje kombinace dřeva a oceli. Uvnitř dispozice jsou dva ztužující betonové rámy.

TOPÍ SE VAŘENÍM?

Dům je úsporný – po většinu roku se netopí. Díky rekuperaci tepla unikajícího větráním a tepelné izolaci jsou využívány tepelné zisky z vaření, elektrických spotřebičů a lidského tepla. Základní tepelné ztráty kompenzují infrafólie. „Elektrické infrafólie, skryté pod sádrokartonovými podhledy, fungují fyzikálně podobně jako sluneční záření, jsou tedy velmi efektivní. Celková investice do systému vytápění je navíc o dost nižší než u plynového kotle s komínem a radiátory. V kombinaci s kamny na dřevo je celý systém praktický a uživatelsky příjemný,“ dodává architekt. Litinová kamna slouží v chladném období roku nejen k pohodlnému přitápění, ale zároveň přinesou do obytného prostoru útulno v podobě plápolajícího ohně.

3

Obložení domu ze sibiřského modřínu bylo vybráno jako materiál korespondující s přírodním prostředím.

4

Za nádhernou kamennou zdí, která vymezuje prostor vnitřní zahrady, se dům otevírá hlavním obytným prostorem. V létě se vnitřní zahrada stává jeho součástí.

SVÍTÍ SE JEN ZA TMY

Přívětivé působení interiéru domu zajišťuje z velké části systém osvětlení, přesněji řečeno prosvětlení. „Prostorové řešení hojně využívá světlíky, což umožňuje v hluboké dispozici dosáhnout pocitu záplavy světla, lehkosti a vzdušnosti. Umělé osvětlení je provedeno v podstatě obyčejně, neexkluzivně, kromě zdrojů skrytých ve světlících, kopírujících částečně denní stav. Nicméně díky bohatému propojení obytného prostoru s exteriérem je potřeba více svítit opravdu jenom v noci,“ popisuje Ondřej Císler.

NEPŘEDESIGNOVAT!

Pokud se jedná o vybavení interiéru domu, je charakteristické jednoduchostí až strohostí. Veškeré jeho součásti jsou ryze funkční. Na míru prostoru byly vyrobeny pouze kuchyně a šatny, které, jak architekt podotýká, nepatří mezi exkluzivní designové produkty. Kuchyň je provedena podle návrhu investorů ve standardních materiálech – dřevo, lamino, nerez. Přesto dobře plní svou funkci a je odrazem tvůrčího vztahu uživatelů k vaření a životu v kuchyni jako srdci domu. Její výjimečnost bez nutnosti designových výstřelků či zbytečně drahých materiálů zajišťuje netradiční dispozice – kratší část elka s vyvýšeným barem je průhledem propojena s chodbou, z níž vedou dveře do koupelny a pokojů. Paní domu tak má díky prosklení vždy rychlý přehled o tom, co se děje před domem, a prostřednictvím průhledu i o tom, co právě probíhá za kuchyní.
Do šatny, která je situována vedle rodičovské ložnice, vnáší exkluzivitu skutečnost, že je nádherně prosvětlená vrchním světlíkem. Obyvatelé domu se tak oblékají v záplavě denního světla, přitom zároveň zůstává zachováno jejich soukromí. Ani zbývající vybavení na sebe nestrhává zbytečně pozornost. „Ostatní nábytek v domě je otevřenou sbírkou různých kusů z různých období, což přispívá k přirozenému, nepředesignovanému pocitu z interiéru,“ komentuje Ondřej Císler.

6

Paní domu může z kuchyně kontrolovat, co se děje na zahradě.

PRVNÍ OVOCE

Kouzlo domu je konečně dílem již zmíněné skrytosti a utajeného soukromí v blízkosti moderního světa. Devízou, o níž by si mnohé dnešní novostavby mohly nechat jen zdát, je zahrada, respektive zahrady – jak menší vnitřní, před hlavním obytným prostorem, tak velmi rozlehlá vnější, za domem. Majitelé je hojně a různými způsoby využívají, a to jak k relaxaci, tak k užitku. Nechybí zde ani vinohrad. „Už jsem ochutnal první víno, které odtud pochází, je lahodné. Je neuvěřitelné, jak moc se majitelé věnují péči o zahradu, pěstování řady plodin, do určité míry jsou vlastně soběstační. Vyrábí se tu mošt, pěstuje základní zelenina, byliny… Atmosféra v domě se všemi jeho různými částmi mi vždy, když ho navštívím, připomíná menší verzi Monticella, domu Thomase Jeffersona, intelektuála, architekta, politika a farmáře…“

DIVOKÉ STAVEBNICTVÍ

Pokud k líčení takové idyly dodáme ještě cenu domu, která je v dnešních poměrech velmi přívětivá, zdá se, že harmoničtější cesta k úžasnému bydlení neexistuje. Škodolibým bude však učiněno zadost. Stavba domu byla v jednu chvíli ohrožena. „Komplikace nastaly, když se zjistilo, že vybraná prováděcí firma není schopná dostát svým závazkům, a bylo nutné dům dokončit částečně improvizovaně. Investoři se s touto situací hrdinně vyrovnali, ačkoliv to nebylo jednoduché. Bohužel to není ojedinělý případ, stavebnictví je u nás stále občas trochu divoké,“ popisuje zkušenost architekt. Další neočekávaná událost, která možná lehce ovlivní život v nedávno dokončeném domě, už je nanejvýš příjemná a patří mezi krásná překvapení, která s sebou lidský život nese. „Rodina se v těchto dnech rozrostla, situace je tedy trochu jiná než na počátku, ale dům zatím funguje uspokojivě a jistě se novým požadavkům přizpůsobí,“ uzavírá Ondřej Císler.

8

Nábytek v domě je otevřenou sbírkou různých kusů z různých období, což přispívá k přirozenému pocitu z interiéru.

VIZITKA DOMU

Realizace: 2012–2014
Zastavěná plocha: 262 m2 včetně terasy
Čistá užitná plocha: 145 m2
Materiály použité na stavbu: dřevo, cihly, beton, ocel, sklo
Střecha: dvouplášťová dřevěná, fóliovaná a oplechovaná
Okna: hliníková a dřevěná
Dveře: atypické bezfalcové, bez prahů a překladů
Podlahy: lité cementové a epoxidové
Ohřev vody: solární
Vytápění: infrafólie + kamna na dřevo
Náklady: cca 5 mil. Kč

pudorys mikovice

MgA. Ondřej Císler, Ph.D. (*1972)

www.cisler.cz
Absolvent Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze (2004) a doktorandského studia na FA ČVUT.

Člen České komory architektů a Akademie české ceny za architekturu. Od roku 2010 vede architektonickou kancelář Aoc, vyučuje na FA ČVUT (vedoucí ateliéru). Věnuje se bytové výstavbě, veřejnému prostoru, vzdělávacím a kulturním institucím.

Vybrané realizace:

Vila Roztoky, 2007
Rekonstrukce divadla Rokoko, 2009
Tři kašny na náměstí Republiky, Plzeň, 2010
Bytový dům Santinka, 2012
Dům v zahradě, 2014
Vila Bílá Hora, 2015
Rekonstrukce barokního domu Klatovy, 2016
Vila Čistovická, 2016
Foto: Ivan Bárta

 

Uložit

Uložit

Datum vydání: 12. 12. 2016

Edit: