Dům, jenž tančí na rohu

Moderní bytový dům vzdušného, ale přesto ukázněného vzezření, který najdete na rohu ulic Gymnastická a Za Strahovem v pražském Břevnově, jen těžko minete bez povšimnutí: budova jako by tančila na jedné noze. Stavební pozemek je asi nejmenší v celé metropoli.

Jeden známý mi před časem dal kontakt na člověka, který stál u zrodu projektu. A tak se ptám Ing. arch. Jana Straňáka, jak tato zvláštní stavba vznikla. „Chtěl jsem koupit malý pozemek na krásném místě pro realizaci zajímavého projektu. Trvalo to roky, než jsem našel tuhle miniaturní rohovou proluku na rozhraní Strahova a Břevnova. Byla na ní černá skládka a stará hruška. Celá parcela měla jen 96 metrů čtverečních. To místo mě přitahovalo. Věděl jsem, že pozemek s takovou atmosférou jsem hledal léta. A dokázal jsem si představit, že by tady mohla vzniknout jedinečná stavba. Nakonec se mi v roce 1999 podařilo pozemek odkoupit od restituentů.“

2

1

POZORUHODNÝ NÁVRH
Na otázku, nakolik se autorsky podílel na projektu, Jan Straňák odpovídá: „Nejsem autorizovaný architekt. Proto jsem se spojil s Ing. arch. Karlem Scheibem, s nímž se znám a považuji ho za vynikajícího architekta.“ Ing. arch. Karel Scheib spolu s Tomášem Velinským, M.A., získal v roce 2006 Grand Prix Obce architektů za Bytový dům v ulici Na Okraji, Praha 6-Petřiny, a stejná dvojice je podepsána také pod prezentovanou stavbou, ve které po dokončení zřídila sídlo svého Atelieru ANTA. „Autory architektonického návrhu jsou Karel Scheib a Tomáš Velinský, já jsem jim do toho jen strkal nos,“ říká člověk, který poskytl pozemek pro výstavbu. „Byly to roky schůzek, diskusí i hádek. Dům byl zkolaudovaný až v roce 2007. Od začátku byla jasná jedna věc: pokud má mít stavba na tak malém pozemku smysl, bude nutné ji v patrech trochu vykonzolovat směrem do ulice. Podařilo se nám přesvědčit o tom stavební úřad. Sousedé záměr podporovali, skládka jim hyzdila okolí.“

3

ŠEST PATER S KRAJKOU 
Jak dům stručně a výstižně popsat? Jde o sedmipodlažní stavbu, přičemž dvě poslední podlaží jsou ustupující. V otevřeném přízemí, kterým se do objektu vchází, byla zřízena tři krytá parkovací stání. V prvním a druhém patře je nebytový prostor spojený vnitřním schodištěm, ve třetím a čtvrtém patře byly navrženy byty dispozice 3 + 1, vždy jeden byt na podlaží. V posledních dvou ustupujících podlažích vznikl mezonetový byt. Hlavní obytné prostory jsou situovány na jih, částečně na východ a západ, s výhledem do parku. Jihozápadním směrem byly v rozsahu druhého až čtvrtého patra navrženy předsazené lodžie, které stíní prosklený obytný prostor před sluncem. Většinu lidí zaujme jakoby krajkové zábradlí lodžií. To je tvořeno dvěma kovovými pásy na sloupkové konstrukci, perforovanými soustavou větších a menších kruhových výsečí. Celý dům je navržen jako vyzdívaný skelet.

4

Bytový dům Gymnastická 2
Projekt: Atelier ANTA – ing. arch. Karel Scheib, Tomáš Velinský, M.A.
Hlavní dodavatel: Apart, s. r. o.
Pozemek: 96 m2
Dokončení: 9/2007

RESPEKT K OKOLÍ 
Nároží na sebe stahuje pozornost: okna přes roh místností, zaoblené prosklené stěny, výška objektu… Protože Ing. arch. Straňák pracoval řadu let v Národním památkovém ústavu, přímo se nabízí provokativní otázka: Myslíte si, že „váš“ dům respektuje své okolí? „Ten dům stojí těsně mimo památkovou zónu, která navíc v době vydání územního rozhodnutí ještě nebyla vyhlášena,“ upozorňuje Jan Straňák. „Ale nechme stranou legislativu. Bezprostřední okolí domu je tvořeno drúzou objektů různého stáří a slohů. Objekt na své okolí reaguje. V místech napojení na starší objekty dům respektuje jejich výšku. Je omítnut, v partiích, které navazují na starší domy, jsou okna menšího formátu. Celoplošné prosklení je u obývacích pokojů v nárožní pozici a v horních ustupujících podlažích. Dům tvoří logickou dominantu bloku. Takže na vaši otázku odpovídám: Ano, myslím, že dům respektuje své okolí. Vy si to nemyslíte?“

5

6

Atelier ANTA 
Projektový ateliér založený v roce 1992 se zabývá komplexní projektovou přípravou novostaveb, rekonstrukcí a oprav občanských i bytových staveb a projekty interiérů. Z hlavních realizací uveďme rekonstrukci Českého centra v Sofii (1997), rekonstrukce zastupitelských úřadů ČR v Bukurešti, Sofii, Paříži, Istanbulu či Tel Avivu, rekonstrukci pěti objektů v areálu Pražské plynárenské v Michli pro administrativní účely, novostavbu administrativní budovy pro SD Holding v Praze 10, řešení hlavního vstupu a výstupu zoo Praha, bytové domy Na Okraji a Gymnastická v Praze 6, obytný areál 320 bytů v Karlových Varech či významný podíl na projektu Sluneční věže v pražském Karlíně (kolaudace 2011). www.anta.cz

Edit: