Dům pro naše auto

Garáž by měla vždy respektovat styl domu a zahrady. Stejně jako ploty a brána má ladit s domem, neměla by jej vzhledově přebíjet, ale doplňovat. Garáž má být také bezpečná a nesmí vytvářet snadný přístup do domu zlodějům.

Lidé si stále ještě často stavějí garáže jako nedobytné hrady, předimenzované, obrovské a hyzdící průčelí domu. V inzerátech se často jako charakteristika domu objevuje „široký vjezd do velké dvougaráže“. Měly by se proto stále skloňovat termíny jako úměrnost pokud jde o vzhled, a praktičnost pokud jde o typ vrat, zateplení a rozměry.

2

Novinku v sortimentu sekčních garážových vrat představuje povrchová úprava Micrograin s prolisem velmi jemné drážky. Výsledný dojem čistých linií spolu se zajímavou hrou světla a stínu předurčuje tento povrch zejména ke kombinaci s moderní architekturou. HÖRMANN

1

Tato bílá sekční garážová vrata s povrchem Micrograin navazují na barevnost domu. Svým odstínem ladí s bílými prvky fasády: vstupními dveřmi do domu, orámování oken a bíle natřenými trámy pod střechou domu i navazující garáže. Celek pak působí velmi svěže a odlehčeně. HÖRMANN

GARÁŽ JAKO SOUČÁST DOMU

Garáže bývají součásti rodinného domu, další skupinu tvoří garáže k domu přistavěné a nakonec existují garáže samostatně stojící. U novostaveb je většinou garáž součástí projektu domu. Proti minulosti se však objevuje změna: zatímco dříve byla garáž umístěna v suterénu, dnes se posunula na úroveň terénu – vedle přízemí domu. Je to praktičtější a bezpečnější: garáž pod terénem zvyšuje náklady na stavbu domu asi o 10-15 %. Mimoto se musí ještě investovat do zateplení stropu garáže, respektive podlahy přízemí. Garáže na úrovni terénu jsou také v zimě bezpečnější při vjíždění, odpadá ostrý úhel vjezdu pod dům.

GARÁŽE PŘISTAVĚNÉ A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

Není-li garáž součástí rodinného domu, potom je (k domu) přistavěná anebo samostatně stojí v zahradě. V případě přistavěné garáže je třeba věnovat pozornost bezpečnému propojení garáže s domem. Prostory garáže by měly být od prostorů obytných odděleny protipožárními dveřmi. Zamezit se také musí riziku pronikání výfukových plynů do interiéru domu. Garáž musí být větraná takzvaným příčným tahem. Optimální jsou stále otevřené průduchy v rozích stavby – vpředu dole a vzadu nahoře.

Samostatně stojící garáže bývají zděné (cihlové nebo z pórobetonu), nebo betonové (z prefabrikátu a litého skeletu). Postavit lze i garáž na bázi dřeva – stavbu sendvičovou, sloupkovou, nebo existují i garáže z masivního dřeva – srubové garáže. Škálu možností doplňují jednoduché lehké garáže plechové a garáže-zemljanky. Samostatně stojící garáž se snadněji postaví, ale složitěji se tam většinou zavede voda, elektřina a vytápění.

3

Odolná proti vloupání, tepelně izolující, nenáročná na údržbu. Garážová vrata by měla mít stejné vlastnosti jako vstupní dveře. SOMFY

4

Moderní garážová vrata dokonale zapadají do celkového rázu domu a vystihují záměr architekta nabídnout nový pohled na soudobou architekturu. TRIDO

5

Zavřete vše jedním dotykem. Centralizovaný dálkový ovladač Keytis zavírá garážová vrata a ovládá osvětlení. Možnost zadání ochranného kódu proti zneužití (podobně jako PIN mobilního telefonu). SOMFY

PŘEDPISY A TROCHA ERGONOMIE

Jedna garáž může mít jedno až tři stání se společným vjezdem – tedy s jedněmi vraty. Aby byl pohyb v garáží pohodlný, minimální šířka prostoru mezi autem a zadní stěnou garáže má být alespoň 50 centimetrů. Od garážových vrat má stát auto 80 centimetrů, minimální odstup od zdi na straně řidiče činí 60 až 100 cm a na straně spolujezdce kolem 50 cm. Přičtením rozměrů auta dostaneme minimální velikost garáže pro daný vůz. Malý osobní vůz vystačí s garáží 2,7 x 5,3 metru, střední a velké osobní automobil potřebuje vnitřní rozměr garáže 3,1 x 6,2 metru. Světlá výška garáže musí činit přinejmenším 2,1 metru a musí být o 20 centimetrů vyšší, než je výška vozidla.

I u garáží jsou zloději stále drzejší. Ukázkovým příkladem jsou manželé, kteří si postavili důkladně zabezpečenou garáž jakou součást domu. Proto klidně spali. Ale jen do okamžiku, kdy je ze spaní vytrhlo harašení zloděje, který se do domu dostal oknem a už si v klidu balil cennosti – s klíčky od jejich auta v ruce. Z obývacího pokoje mířil totiž pohodlně do garáže, odkud chtěl s lupem odjet jejich vlastním autem. Garáž tedy musí být nejen zabezpečena směrem do domu (průnik výfukových plynů), ale také opačným směrem. Pokud se do domu dostane nevítaná návštěva, aby se nedostala také k autu.

6

Posuvná sekční vrata LOMAX Praktik zajíždějí podél stěny garáže. Vrata je možno otevřít celá nebo částečně pro průchod osob. LOMAX

7

Sekční garážová vrata LOMAX Praktik. Díky svému vhodně zvolenému designu a barvě SILVER dokonale ladí s architekturou domu. LOMAX

8

Nejběžnějším důvodem, který znemožňuje použití sekčních vrat, je nedostatek místa nebo překážka pod stropem garáže. Automatická vrata RollMatic se při otvírání rolují do pouzdra umístěného nad vratovým křídlem. Vzhledem k minimálním nárokům na manipulační prostor je lze snadno nainstalovat do každé garáže, ať už do novostaveb nebo výměnou za stávající vrata. HÖRMANN

VRATA POSUVNÁ, KŘÍDLOVÁ, SEKČNÍ...

Garáž je pořád prostě jenom garáž: stavba, dům či součást domu. Co ji ale zásadním způsobem odlišuje od jiné garáže, je její přední strana – vrata. Vrata a vjezd určují, jak dobře nebo obtížně se nám do garáže bude vjíždět, jak lehce nebo obtížně se nám bude garáž otvírat a také jak bude zabezpečená.

V zateplené garáži integrované do domu mohou být slabým místem právě vrata. Proto mluví-li se o zateplení garáže, která jsou součástí domu, má se především na mysli zateplení vrat. Kromě běžných křídlových vrat jsou stále běžnější vrata sekční. Jak název napovídá, skládají se z několika spojených sekcí (panelů) umístěných nad sebou. Panely jsou vyplněny PUR pěnou, která vrata chrání proti úniku tepla.

Jedním z typů sekčních garážových vrat jsou vrata posuvná do strany, u nich jsou panely poskládány svisle. Posuvná vrata mají jednu velkou výhodu. Teplo z nich uniká méně, protože pokud chceme jenom projít a nevyjíždíme, nemusíme otevírat celou šíři vrat, postačí skulina na projití. Teplo tak nestačí uniknout, celá garáž se nevyvětrá.

◗ Volbou garáže jako součásti nového domu snížíme nároky na materiál i zastavěnou plochu, do garáže se také dostaneme pohodlně suchou nohou.
◗ Samostatně stojící garáž a její vjezd se na pozemku musí optimálně umístit, aby se neplýtvalo místem. Cesta ke garáži by měla být alespoň 2,5 metru široká.

9

Garážovým sekčním vratům EASY stačí výška nadpraží jen 80 mm! Za bezkonkurenční cenu nabízí několik možností dekoru a automatický pohon s jedním dálkovým ovladačem. Již od 18 860 Kč (bez DPH a montáže). TRIDO

10

Plastová pata kryjící celou dolní část zárubně u vrat zabraňuje přímému kontaktu s vlhkostí nebo agresivními chemickými látkami a díky tomu zamezuje vzniku koroze. HÖRMANN

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VRAT

U dálkového ovládání je důležitá především jeho bezpečnost. Typy ovládání, které nejsou programovatelné, už nepředstavují nejbezpečnější řešení. Zloději takový systém lehce prolomí. Zásadní tedy je to, aby se ovladač a řídicí jednotka garážových vrat daly vždy přeprogramovat, a především aby systém používal takzvané plovoucí kódování. To v praxi zajišťuje, že vrata a ovladač spolu komunikují vždy za použití jiného kódu; komunikační kód je tak prakticky jedinečný – obsahuje biliony možných kombinací.

Do garáže se vždy zavádí elektřina do zásuvek a k osvětlení; její zapojení a testování patří do rukou odborníka. Do garáže se může přivést voda a lze ji napojit i na kanalizaci. Důležité je odvětrání interiéru; pokud je garáž nevytápěná, musí se odvětrávat otvory ideálně umístěnými pod stropem a nad podlahou, proti vratům. Vytápěné garáže je možné větrat vzduchotechnikou.

CO SE DO GARÁŽE VEJDE

Při stavbě nové garáže je výhodné přidat na šířce či délce. Větší garáž je vždycky praktická; slouží i jako sklad a prostor na pneumatiky a bicykly nebo motocykl. Autokosmetika a podobné věci najdou místo na policích. Pokud se vedle auta vejde stojan na kolo, bude se nám s bicykly lépe manipulovat, než když budou zavěšeny na stěně. Když to ale jinak nejde, instalujeme závěsné háky nebo sklopné držáky na kola. Pokud máme garáž zateplenou, dá se využít jako celoroční dílna.

11

Solárni sada. Motorický pohon garážových vrat i v místech bez elektrické sítě. SOMFY

12

Sekce garážových vrat LOMAX Delta pomocí systému torzních pružin zajíždějí na vodicích kolejnicích pod strop. LOMAX

 

Datum vydání: 8. 11. 2015

Edit: