Dům provoněný dřevem

„Dům v oboře“ je jako živá bytost, která svým tvarem spojuje les za svými zády se svahem kopce, který ubíhá „pod jejíma nohama“ dolů k rybníku. Z několika stran nenápadná a přitom rozsáhlá budova se nachází v nádherné oblasti Český les. Krajina se prolíná s domem, který tím získává nový prostorový a duchovní rozměr. Jeho hlavní část je otevřená k jihovýchodu, obyvatelé si tak ze všech místností užívají úchvatné výhledy do přírody.

Jednogenerační dvoupatrový dům svým stupňovitým členěním působí dojmem starověkého hradiště. Základní tvar budovy je zakřivený do oblouku, čímž zcela zapadá do křivek krajiny a poskytuje výhled větší než 180 stupňů. Konstrukční návrh jednoduše kombinuje přírodní materiály (modřínové dřevo, kámen, sklo a hlínu), a zároveň efektivně využívá přírodní, zejména solární energie (systémem slunolamu). A protože vlastník domu dobře rozumí stavění, stala se pro architekty Martina Rajniše a Davida Kubíka jejich vzájemná spolupráce dvojnásobnou radostí. O realizaci jsme si povídali s architektem Kubíkem.

2

Rozlehlý pozemek obklopující dům zaručuje soukromí a a skýtá jedinečnou možnost otevřít interiér do krajiny.

1

Jaké je dispoziční řešení tohoto velkého otevřeného vnitřního prostoru?

Hlavním výrazovým prvkem interiéru je přiznaná voňavá dřevěná konstrukce. Projevuje se na stropech místností a sloupcích s paždíky v jižní fasádě, tvořících jemný předěl mezi interiérem a exteriérem. Světlo se na modřínovém dřevu krásně láme a pohrává si s jeho přírodní kresbou. Vnitřní členění budovy je velmi jednoduché. Srdcem domu je velký přízemní obytný prostor, k němuž se přimykají dvě křídla, v nichž jsou prostory řazeny po obou stranách a rozčleněny na menší části. Ve východním křídle se nachází rozměrná ložnice propojená s koupelnou a samostatné servisní prostory. Západní křídlo tvoří klasický tandem dvou ložnic s koupelnou mezi nimi. O patro výš v horním podlaží je galerie – trucovna, kde lze v klidu a s nadhledem pracovat, či jen nerušeně rozjímat. Investor si pro výběr zaízení všech místností přizval k ruce interiérového designéra Ing. arch. Otakara Chocholu, kterému se povedlo takto výrazný prostor velmi citlivě zabydlet vhodnými decentními materiály a tvary. Vdechli tak naší dřevěné „bytosti“ duši. A výsledek je úžasný.

Proč jste dům umístili v této poloze? Jak jste strukturovali jeho okolí a exteriér?

Záměrně jsme jej umístili na hranici biotopů, s orientací na jih a dotvořili ho zdmi a zahrádkami. V tom je jeho kouzlo a originalita. Přechod mezi krajinnými prostředími je nejkvalitnější poloha v krajině, nabízí spoustu různých řešení a zároveň uchvacuje svou dynamikou a mnohotvárností. A pro obytný dům je velkým přínosem, když nejlepší výhledy jsou jižním osluněným směrem. Lze jej pak otevřít rozsáhlým proskleným průčelím, které je však třeba řízeně stínit. Vstup do domu je od severu, přes servisní blok (tvořící propojovací můstek), předsazený před vnější obvodovou zeď a prosklenou halu. Na severní straně jsme lehké dřevěné „tělo“ domu propojili s okolním přírodním prostředím dvouvrstvými kamennými části, které se jakoby zakusují do terénu, a také kamennými zdmi a zahrádkami se stromy, na něž se nabízí výhled z menších oken fasády. Stínicí systém zajišťuje pomocí jednotlivých nastavitelných polí optimální oslunění nebo zastínění terasy a prosklené jihovýchodní fasády. Systém polohovatelného stínění je v exteriéru vložen mezi nosné konstrukční prvky a skládá se z jednotlivých kazet, vyplněných lamelami. Prosklené boky a celé jižní průčelí budovy je lemováno stíněnou terasou se skleněnou pergolou. V zimním období bude zatepleno vnější nasouvanou posuvnou izolační stěnou rámové konstrukce z extrudovaného polystyrenu a vodovzdorné překližky, čímž se dřevěné modřínové konstrukce ochrání před povětrnostními vlivy. Okna v severní stěně jsou izolována venkovními okenicemi, jejichž překližkové boxy jsou vyplněné polystyrenem.

3

4

Těžká kamenná stěna orientovaná k severu se zakusuje hluboko do země, tvoří tak záda lehké dřevěné konstrukce.

„Každý projekt si před realizací zaslouží hlubší vysvětlení, uvedení příkladů, různých variant a nejlépe možnost osobně ho investorovi předvést. My jsme vždy připraveni toto vše udělat, pokud bude o náš projekt zájem. Hlavně se však můžeme případně těšit na rozvíjení celého díla s klientem, protože to je na projektování nejkrásnější. Naše studio je tvořené skupinou architektů intenzivně hledajících nové cesty. Stavíme dva až pět domů ročně. Hodně pracujeme, často cestujeme, někdy váháme. Naše stavby by se mohly líbit každému – jsou většinou z přírodních materiálů, prolínají se s přírodou a hledají v ní pravidla, jak vytvořit prostředí lidem přirozené. Soustřeďujeme se zejména na dřevostavby a stavby přírodního stylu. Čas od času si stavíme i experimentální stavby pro potěšení všech. Některé z nich vybočují ze stavebního zákona a o tom vedeme diskuse s úřady.“ www.hutarchitektury.cz

Jakou dřevěnou strukturu jste pro Dům v oboře použili?

Investor vlastní rozsáhlou část pozemků kolem domu. Jelikož má k přírodě silný vztah, bylo jeho přáním postavit si dřevěný dům. Horský modřín, pečlivě vybraný klientem, zajišťuje za výhodnou cenu poměrně vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Úzce jsme spolupracovali s firmou KASPER.CZ, která provedla digitální 3D zpracování realizační dokumentace dřevostavby a zároveň byla dodavatelem jejich dřevěných konstrukcí. Námi použitá dřevěná konstrukce navazuje na staletou tradici takzvaných „balonových rámů“ (Baloon Frames). My tuto technologii posouváme do současného českého kontextu – nosné konstrukce s paždíky a rámy, vytvářejícími kazetová pole, ponecháváme viditelné. Vzniká tím zajímavá dřevěná struktura, která dává stavbám výraz a lidské měřítko. Dostatečná variabilita moderních vícevrstvých fasád pak umožní volbu optimální konfigurace prvků, zasklených rámů, stínění a izolací, odpovídající okamžitému venkovnímu klimatu, roční době a přání uživatele.

5

6

7

Terasy tvořící přechod mezi interiérem a exteriérem jsou kryté sklem proti dešti, v letním období budou doplněny stíněním v podobě rákosových rohoží.

Vaše konstrukční řešení a plášť kombinují spoustu materiálů. Jak vypadá jejich skladba?

U celé konstrukce je brán zřetel na to, aby se v daleké budoucnosti mohly počasím poškozené části vyměnit. Vnější prvky jsou tedy nezávislé na základní konstrukci domu. Spoje jsou demontovatelné a obnovitelné. V místech nejvíce vystavených působení klimatu jsou takzvané suché spoje – plochy, kde se dotýkají dvě dřevěné části, jsou minimální, zatečená voda z nich dobře vysychá. Dům je nepodsklepený, konstrukce pergol a obytné části domu je založena na základových pasech a patkách s ocelovými kotvami v nezámrzné hloubce. Veškeré exteriérové části jsou z horského modřínu a nehoblované. Spojování prvků rámu je v exteriéru provedené přes žárově pozinkované ocelové styčníky. Venkovní dřevěné konstrukce jsou impregnované proti hmyzu a dřevokazným houbám. Kamenné stěny jsou režné, nasucho skládané. Venkovní schodiště na terasy jsou dřevěná a samotné terasy jsou tvořeny dřevěnými rošty na rámové konstrukci. Severní stranu domu ohraničuje akumulační stěna sendvičové konstrukce, sestávající z betonové zdi, tepelné izolace, provětrávané mezery a kamenné přizdívky. Ostatní svislé konstrukce jsou stěny vyplněné dřevěnou sloupkovou konstrukcí z profilů, s rozestupy kopírujícími rytmus stropních prvků obvodu stavby. Rozteče polí rámů tvoří tři pole s vodorovnými paždíky, rámy jsou propojeny distančními vložkami z konstrukční překližky v modulových osách stavby. Mimo pláště stavby jsou rámy redukovány na jednotlivé sloupy ze zdvojeného profilu. Nad vstupní chodbou a halou je provedena prosklená střecha. Pochozí střešní terasa nad obytnou částí a zelená střecha nad technickým objektem má konstrukci obrácené střechy s izolační fólií EPDM. Pro zateplení střech byla použita minerální vata, ve skladbách obrácené střechy a extrudovaný polystyren na spádové vrstvě.

8

Měkká křivka domu dobře zapadá do krajiny a poskytuje panoramatické výhledy. Dům je koncipován jako sluneční hodiny.

9

13

 

10 11

Autoři: Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.
Martin Rajniš, David Kubík
Interiéry: Ing. arch. Otakar Chochola
Zastavěná plocha: 260 m2
Užitná plocha: 340 m2
Obestavěný prostor: 1400 m3

 

Datum vydání: 20. 10. 2015

Edit: