Dům z modulů

Vzorový modulární rodinný dům v obci Černý Vůl za Prahou patří mezi výrazné projekty architektonické kanceláře DOMYJINAK. Je sestaven z modulů, které lze při přípravě návrhu libovolně kombinovat podle potřeby. Nejvýraznějším prvkem domu je kromě ocelového pláště klasická sedlová střecha. Jde o nový typ komfortního úsporného bydlení.

Projekt architektonické kanceláře DOMYJINAK je založen na prefabrikovaných částech domu z ocelových prvků, které nabízejí rychlá konstrukční řešení. Tyto netradiční domy pro rodinu či k rekreaci dokáží růst a upravovat se s potřebami obyvatel. Mají čistý design, úsporný provoz, ekologickou šetrnost a rychlou výstavbu.

2

Klasická sedlová střecha byla původně provedena jako netradiční technicistní „letící střecha“, která odlehčuje hmotě domu. Na přání investora probíhá nyní její náhrada plnohodnotným obytným podkrovním podlažím v obrysu původní hmoty objektu.

1

Ocelová prostorová konstrukce tvoří základ domu v Černém Volu. K ní je ukotven plášť objektu z polyuretanových panelů. Povrch panelů je z plechu v barevné úpravě s jemným prolamováním, zvoleným zejména kvůli větší tuhosti a odolnosti vůči poškození.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavní ideou návrhu bylo vytvoření jednoduché hmoty domu, orientované podélně do zahrady a využívající tak jihozápadní orientace. Hmotu domu odlehčuje „letící střecha“ chránící terasy a okolí domu před deštěm. Celkový vzhled objektu byl zamýšlen jako technicistní, s fasádou z ocelového pláště z PUR panelů s povrchovou barevnou úpravou, prosklenými plochami oken do zahrady a stíněnými posuvnými okenicemi. Přízemní dům má 115metrový interiér. Interiér domu je prostorný, vnitřní dispozice objektu je uspořádána jednoduše a volně. Těžištěm je obytný prostor s jídelním prostorem a kuchyní, nabízející výhledy do zahrady jihozápadním směrem. Terasy jsou přístupné rozměrným posuvným oknem, které zůstává v letních měsících trvale otevřené. Soukromá část domu se skládá ze dvou propojitelných dětských ložnic, umístěných směrem do zahrady, doplněných prostornou koupelnou s vanou, toaletou, bidetem a umyvadlem, zajímavostí je motoricky ovládané okno. Ložnice rodičů je umístěna v protilehlé části domu, s dostatečným šatním zázemím a soukromou koupelnou, ta je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou s bidetem. Barevně je interiér řešen v jednoduché bílé barvě v kombinaci s živými barvami v dětských pokojích. Koupelna je obložena lesklým obkladem Gres Porcellanato Bedonia, který dodává interiéru stavby na materiálové kvalitě. Samostatnou kapitolou je variabilnost vnitřní dispozice rodinného domu. Modularita stavby umožňuje mnoho variant vnitřního uspořádání, od jednoduchého úsporného domku pro mladý pár (s obytným prostorem, ložnicí a koupelnou), až po nadstandardní rodinný dům, který splní požadavky náročné rodiny přidáním jednotlivých modulů (obsahujících ložnicové části, koupelny a ostatní potřebné prostory).

3

Velká balkonová dveřní okna zajišťují obyvatelům domu dostatek světla a kontaktu s venkovním prostředím.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ DOMU

Dům byl investorem i projektanty navržen s ocelovou prostorovou konstrukcí. Důvodem byla zejména rychlost a ekonomie výstavby. Ocelová konstrukce vykazuje dlouhou životnost a odolnost vůči požáru a biologickým škůdcům, kvalitou a přesností se pohybuje na úrovni strojní výroby. Původně bylo uvažováno s výrobou osmi prostorových ocelových modulů ve výrobní hale zhotovitele ocelové konstrukce. Tento modul byl navržen v šíři tří metrů, snadno se přepraví po pozemních komunikacích jako běžný náklad bez potřeby doprovodných vozidel. Moduly byly navrženy tak, aby bylo možné je na pozemku sesadit k sobě a v krátké době montážně pospojovat a dokončit. Konstrukce modulu byla jednoduchá – zavětrované svislé sloupky s vodorovnými spodními a vrchními nosníky, v rovině podlahy ocelový trapézový plech. Výhodou tohoto systému by byla zejména snížená pracnost na stavbě, nicméně poměrně vysoké nároky na dopravu – každý z osmi modulů by byl přepravován samostatně z velké vzdálenosti od výrobce a bylo by přepravováno nezanedbatelných osm prázdných objemů vyplněných vzduchem. Při úvahách nad zjednodušením projektu a snížením nákladů na ocelovou konstrukci domu bylo rozhodnuto nechat vyrobit a dodat pouze samostatné rámy, které byly následně vztyčeny a montážně propojeny na stavbě. Tím se dosáhlo úspory zejména za dopravu, kdy veškerý materiál na nosnou ocelovou konstrukci domu dopravil poloprázdný kamion. Zjednodušení doznala také sama ocelová konstrukce, kdy oproti původně uvažovaným sesazovaným prostorovým modulům nedocházelo ke zdvojování svislých rámů, celková kostra domu tak byla odlehčena o čtyři podélné a dva příčné rámy, což se také kladně promítlo do snížení ceny dodávky.

Zajímá vás další návštěve v netypické stavbě? Podívejte se na Zcela atypický, přitom montovaný.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

V době výroby ocelových rámů ve výrobní hale dodavatele probíhaly nutné přípravy na pozemku investora. Začínalo se vytvořením ocelové základové konstrukce a vyměřením betonových základových patek. Budoucí ocelová konstrukce domu je navržena tak, aby byla podepřena pouze bodově v rastru 5 x 3 m ocelovými patkami osazenými na základových patkách betonových, čímž se dosáhlo zásadních úspor na výkopových pracích a potřebném množství betonové směsi. Důležité bylo přesné vyměření betonových základových patek tak, aby odpovídaly budoucí ocelové konstrukci, a jejich výškové znivelování provedené laserem. „Ocelové patky, osazované na betonový základ a kotvené přes závitové tyče, jsou dokonale chráněny proti korozi žárovým zinkováním. Samotné vztyčení ocelových rámů proběhlo během jednoho dne pomocí malého autojeřábu. Úsměvným momentem byl údiv okolojdoucích, kdy v dopoledních hodinách byl na pozemku složený materiál, k večeru se na něm již tyčila hotová kostra domu. Ta byla v následujících dnech dovařována a montážně dokončována,“ vzpomíná architekt Šikola.

4

Společný prostor obývacího pokoje, kuchyně a jídelny je prostorný a účelný.

5

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PLÁŠŤ DOMU

Plášť objektu je tvořen polyuretanovými panely tl. 100 mm a je kotvený k ocelovému rastru. Povrch panelů je z plechu v barevné úpravě s jemným prolamováním, zvoleným zejména kvůli větší tuhosti a odolnosti vůči poškození. Jednotlivé panely jsou k sobě spojovány zámky, které představují určité slabé místo v tepelně izolačním plášti, z tohoto důvodu je navržena doplňková tepelná izolace ze strany interiéru, která zlepšuje tepelně izolační vlastnosti domu a eliminuje slabší místa v zámkových spojích. Jelikož je objekt posazen na patkách, je dostatečně izolován i zespodu. Asi největším problémem v tepelné obálce budovy byly od samého počátku ocelové patky, které tvoří podporu stavbě a je třeba je ochránit. Patka je proto navržena z trubky vsazené mezi dvojici patních plechů, umožňující vyplnění její dutiny izolační PUR pěnou a obalení izolací tak, aby byly eliminovány veškeré tepelné mosty.

6

Růžové vestavěné vstupní jádro a židle, květiny na stěnách a kouzelné síťky nad postelemi jasně říkají, že jde o pokoj pro malé princezny.

ZMĚNY V PROJEKTU BĚHEM VÝSTAVBY

Během realizace stavby byly na přání investora provedeny některé změny. Jednalo se o zrušení garáže, čímž došlo k rozšíření obytného prostoru pokoje a vzniku místnosti pro sklad. Druhou právě probíhající změnou je náhrada „letící střechy“ plnohodnotným obytným podkrovním podlažím v obrysu původní hmoty objektu. Obě tato přání investora se i během výstavby ukázala jako snadno řešitelná.

7

8

Koupelna je obložena lesklým obkladem Gres Porcellanato Bedonia, který dodává interiéru stavby na materiálové kvalitě.

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 25. 12. 2015

Edit: