Elektricky, úsporně

Chcete mít doma příjemné teplo i v mrazech a dostatek teplé vody ráno i večer? Samozřejmě to jde pomocí elektřiny. Že je to drahé? Nenechte se mýlit: Stačí zvolit vhodný zdroj tepla.

S nohama v teple jde všechno snáze! Chce to jen mladistvý rozlet a pohled upřený do budoucna. Foto Shutterstock

Nabídneme vám hned několik variant: tepelné čerpadlo, klimatizaci, ale trochu překvapivě také sálavé elektrické systémy. Pojďme na to!

 

I/ TEPELNÉ ČERPADLO

Za jeden z nejefektivnějších zdrojů pro vytápění a ohřev vody elektřinou platí tepelné čerpadlo. To ke svému provozu využívá podobný princip jako lednice, ovšem využívá jej obráceně. Tedy čerpá teplo z okolního prostředí, které následně využívá k vytápění objektu. Může je čerpat z vody, země nebo vzduchu, ale nejlevnější, technicky nejjednodušší a dnes nejčastější variantu představuje čerpání tepla ze vzduchu. „Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda odebírá z vnějšího vzduchu nízkopotenciální teplo, a to i v mrazech. Získané teplo pak převádí na vyšší úroveň a následně předává do otopné vody. Do jaké míry v tom dokáže být efektivní, to přímo souvisí s jeho kvalitou,“ vysvětluje Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti Acond, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Čerpadlo pak může nejen vytápět dům, ale i ohřívat užitkovou vodu. Ovšem aby dokázalo pracovat úsporně a nestal se z něj jen drahý přímotop, vyplatí se dát přednost kvalitě. Je třeba zvolit dostatečně výkonné zařízení, které odpovídá potřebám tepla daného domu a dokáže se postarat o úsporný ohřev vody. „Ve starších domech, kde se topilo dřevem nebo uhlím, bývá otopná soustava zpravidla navržená na vysokou teplotu otopné vody. Proto při přechodu na tepelné čerpadlo je třeba podívat se na výkon radiátorů, aby byl dostatečný i pro nižší teplotu otopné vody, nebo zvolit takový model, který umí připravovat otopnou vodu o vyšší teplotě. Ideální je, pokud dokáže čerpadlo ohřát otopnou vodu při -15 °C přibližně na 70 °C pouze kompresorem, bez bivalence,“ radí Jakub Tykal z Acondu. Bivalence znamená napojení na záložní zdroj energie, který pokryje tepelnou ztrátu domácnosti v extrémních mrazech. Nejběžnějším záložním zdrojem u tepelných čerpadel je elektrokotel, který zpravidla bývá už v okamžiku instalace součástí samotného čerpadla.

Schéma fungování klimatizace Daikin Multi+ pro vytápění, chlazení a ohřev vody. Obdobně funguje i tepelné čerpadlo, jen s větším důrazem na vytápění. Foto Daikin

 

Kvalita šetří peníze

Tepelné čerpadlo je poměrně komplexní přístroj, a proto nemusí být snadné zorientovat se v kvalitě nabídky. Nejjednodušším ukazatelem úspornosti čerpadla je třída jeho energetické účinnosti. Tu najdete na energetickém štítku. Nespokojte se ovšem s pouhým „áčkem“: Nejlepší tepelná čerpadla na trhu dnes dosahují účinnosti A+++/A+++. Úsporný provoz se vyplatí nejen k vytápění, ale i k ohřevu užitkové vody. Před pořízením tepelného čerpadla je ale třeba zkontrolovat stávající bojler. Ne každý je totiž k napojení na čerpadlo vhodný. „Aby bylo možné tepelné čerpadlo využít pro přípravu teplé vody, musí být bojler vybaven výměníkem. Při rekonstrukcích tedy bývá nutné vyměnit stávající bojler. Na druhou stranu právě vytápění a ohřev užitkové vody patří v domácnosti mezi největší odběratele energie a využití jednoho společného úsporného zdroje může přinést podstatné snížení nákladů. Bojler v takovém případě doporučuji vybírat s větším objemem a teplotu volit např. 45–50 °C. Nehrozí, že se například dítě spálí, a současně tím šetříte za energie,“ radí Jakub Tykal z Acondu. Tepelné čerpadlo má navíc funkci termické dezinfekce, tedy že jednou týdně ohřeje vodu v bojleru na 80 °C a zničí tím možné bakterie Legionella. A na závěr neškodí připomenout, že na instalaci kvalitního tepelného čerpadla získáte také dotaci z Nové zelené úsporám (dále NZÚ).

Odborná instalace tepelného čerpadla do 30 pracovních dní od hotové stavební připravenosti? To se dá stihnout! Foto Woltair

 

II/ KLIMATIZACE

Multisplitová klimatizace dokáže nejen chladit, ale také vytápět až pět místností najednou. Jde vlastně o tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch, jen jeho bod bivalence (venkovní teplota, při níž už nestíhá efektivně vyrábět teplo) je posunut o pár stupňů Celsia výš. Proto i na pořízení klimatizace dnes můžete čerpat státní dotaci až do výše 60 000 Kč. Ještě před tím, než byly loni splitové (a multisplitové) klimatizace mezi výrobky podporované dotačním programem NZÚ zařazeny, nechala si společnost Daikin zpracovat nezávislou studii, zda a za jakých podmínek mohou být klimatizace plnohodnotným zdrojem tepla v rodinném domě. Studie zpracovaná společností EkoWATT potvrdila, že klimatizace skutečně mohou být jediným a dostatečným zdrojem vytápění pasivního rodinného domu. Další studie, zpracovaná letos společností Energysim, zase na modelovém dvoupodlažním domě s energetickou ztrátou 9 kW ukázala, že při současných cenách plynu a elektřiny je vytápění klimatizací o 44 % levnější. „Plyn byl ponechán jako záložní zdroj využívaný pro bivalenci (tedy ve velkých mrazech, kdy by klimatizace „nestíhala vyrábět“). Kromě úspor finančních tím dochází také k velkým úsporám emisí CO2 – v tomto konkrétním případě cca 1,5 tuny za rok,“ doplňuje Vladimír Macháček, zodpovědný za prodej rezidenčních výrobků Daikin.

Tepelné čerpadlo by mělo být především úsporné a tiché, aby šetřilo vaše náklady a neobtěžovalo sousedy. Foto Acond

 

Jaké to má výhody?

První zřejmou výhodou klimatizace je možnost rychlé instalace. Zatímco na tepelná čerpadla vzduch-voda se v současné době čeká až 6 měsíců, klimatizace ve verzi multisplit jsou skladem, takže montáž může proběhnout do 60 dnů od objednání. Když nebudete váhat, využijete ji už pro letní chlazení. Bonusem je také cena: Pořizovací náklady multisplitových klimatizací jsou nižší než u tepelných čerpadel vzduch-voda. Levnější bývá i montáž, protože není třeba měnit nebo rozvádět po bytě žádné teplovodní trubky. Moderní klimatizace navíc už dokáže vyřešit i ohřev užitkové vody pro domácnost. Například klimatizace Daikin Multi+ dokáže chladit či vytápět až tři místnosti (s účinností A++) a k tomu ještě ohřívat vodu v připojeném zásobníku o objemu 90 nebo 120 litrů. Ten je určen k jednoduché výměně stávajících elektrických ohřívačů vody v koupelnách.

Vytápění klimatizací? Jde o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, jež dokáže chladit, topit a čistit klima interiéru. Na snímku vnitřní jednotka špičkové klimatizace Daikin Emura. Foto Daikin

 

Jak na dotaci?

Z programu NZÚ můžete nově na pořízení klimatizace získat dotaci, a to až 60 000 Kč na rodinný dům nebo 18 000 Kč na bytovou jednotku. Jsou tu ovšem dvě důležité podmínky:
(multi)splitovou klimatizaci budete využívat jako hlavní zdroj vytápění místo nevyhovujícího kotle na tuhá paliva, elektrokotle nebo přímotopů,
• klimatizace musí v režimu vytápění dosahovat účinnosti alespoň A++.
Abyste dotaci získali, hlavně nezapomeňte nafotit původní stav. Dotace z programu Nová zelená úsporám jsou vypláceny vždy až po dokončení celé instalace (nového zdroje vytápění, výměně oken, zateplení atd.). Není možné zálohové čerpání (s výjimkou NZÚ Light – programu pro seniory a nízkopříjmové domácnosti). Postup získání dotace je však velmi jednoduchý: Vše je přehledně popsáno na webu novazelenausporam.cz, kde také najdete ke stažení všechny potřebné dokumenty. A jestli se vám nechce papírovat, najdete na webu dostatek společností, které se toho ujmou za vás.

Sálavé keramické panely Ecosun N: elegantní nízkoteplotní zdroj, ideální do koupelny. Příkon 400 W, cena 5 791 Kč, lze doplnit nerezový držák ručníků. Foto Fenix group

 

III/ SÁLAVÉ SYSTÉMY

Výrazně šetřit při elektrickém vytápění ovšem mohou – poněkud překvapivě – i lidé s relativně nízkými příjmy, kteří se k žádné zásadní investici neodhodlají. Spotřeba elektrické energie v budovách vytápěných sálavými systémy totiž může být až o 40 % nižší než u teplovodních systémů s tepelnými čerpadly. Jedním z důvodů je skutečnost, že sálavé elektrické systémy se často kombinují s kamny na dřevo či krbem, které poskytují levně stejný typ tepla (s převahou sálavé složky). Na rozdíl od teplovodních systémů ty sálavé zcela automaticky reagují na jakýkoli další tepelný zdroj v místnosti, ať již je jím krb, žehlička, varná deska nebo člověk. Pro tuto výhodu je kombinace sálavých zdrojů úspěšně využívána, přičemž podíl jednotlivých energií lze plně přizpůsobit možnostem a potřebám uživatele. Bez dodatečných ztrát způsobených cirkulací teplé vody v otopné soustavě můžete u sálavých systémů libovolně omezit vytápění v jednotlivých místnostech a v komfortním režimu provozovat pouze ty, které jsou pro vás ekonomicky únosné.

 

Velké plus pro planetu

Rovněž environmentální dopady elektrických sálavých systémů jsou výrazně nižší než u tepelných čerpadel. Potvrdila to nová studie, kterou pro Fenix Group realizovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), vysokoškolský ústav ČVUT v Praze. Studie podle metodiky EU srovnávala vliv na životní prostředí u tří variant otopného systému v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie (standard nZEB) s podlahovou plochou 120 m2. První variantou byly elektrické topné kabely se stanovenou životností systému 45 let, druhou sálavé topné panely (životnost 30 let) a třetí tepelné čerpadlo (životnost 15 let) ve spojení s teplovodním podlahovým systémem. Roční spotřeba energie na vytápění sálavými panely a topnými kabely byla stanovena na 3 500 kWh, u tepelného čerpadla na polovinu, tj. 1 750 kWh. Tepelnou potřebu objektu zde pokryly čtyři kusy topných kabelů ADSV, sedm sálavých panelů Ecosun s příkonem 600 W nebo jedno tepelné čerpadlo. Studie porovnala dopady uvedených variant otopných systémů na životní prostředí po dobu životnosti budovy, která je normou stanovena na 50 let. Zároveň hodnotila celý životní cyklus otopné soustavy (výroba-užití-likvidace). Výsledky ukázaly, že ve většině parametrů znamená tepelné čerpadlo v průběhu svého životního cyklu větší zátěž pro životní prostředí než vytápění pomocí sálavých systémů. I kdybychom připustili, že kvalitní tepelné čerpadlo vydrží přes 20 let, je zjištěný výsledek v překvapivém rozporu se současnými podpůrnými programy a mediálním obrazem.

 


Foto: Zehnder

Vybíráte koupelnový radiátor? Nechte se vést!
Pro single jedince, nebo pro početnější rodinu? Za účelem vytápění koupelny, jen na sušení ručníků, anebo pro obojí? S kulatými, plochými, či raději hranatými trubkami? Ve svislém, nebo vodorovném provedení? Při výběru radiátoru lze zvažovat mnoho kritérií. Jedině když opravdu dobře vyberete, padne do koupelny jako ulitý a bude vám skvěle sloužit! „Při volbě je dobré zvážit jak technické požadavky (způsob vytápění, zdroj tepla či tepelný výkon), tak i ty čistě designové. Pro někoho může být rozhodující tvar radiátoru a jeho komponentů, pro jiného povrchová úprava a někdo zase vyžaduje jejich speciální provedení, kterým lze částečně rozdělit prostor koupelny nebo umístit topidlo vodorovně pod okno. Mnohé by třeba vůbec nenapadlo, že si mohou u některých radiátorů sjednotit barevné provedení připojovací sady tak, aby k sobě vše perfektně ladilo,“ říká Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro ČR a SR. „Mnoho lidí dnes raději vyhledává informace z pohodlí domova, protože nejsou vázáni na otevírací dobu obchodů a mají u toho klid. Na tento trend jsme se snažili zareagovat a poskytujeme zákazníkům veškeré možnosti přehledně na jednom místě. Proto jsme vytvořili intuitivní online konfigurátor na adrese https://zehnder-konfigurator.cz/, který laiky vybírající radiátory pro svou koupelnu bezpečně provede všemi nástrahami a dovede k finální správné volbě. Zvolený radiátor si pak stále můžete prohlédnout u nejbližšího prodejce.“ Jednoduše z pohodlí domova, a přitom bez nutnosti odborných znalostí, si vybere každý z nás!


 

 

text Vít Straňák

foto Shutterstock a se souhlasem firem Zehnder, Fenix group, Daikin, Acond, Woltair

Datum vydání: 9. 5. 2023

Edit: