Fasádní okna a prostup tepla

Nejvíce tepla z interiéru uniká okny. Okna však mají zásadní vliv na přísun denního světla i čerstvého vzduchu – a tedy na zdraví obyvatel domu. Jak s těmito informacemi naložit?

Prosklení zejména na jižní straně domu by mělo být poměrně velkorysé, protože zdraví a pocit tělesné i duševní pohody jsou nenahraditelné a nekoupíte si je za žádné peníze. Na druhou stranu zcela prosklená jižní fasáda by znamenala příliš velký únik tepla. Odborníci proto doporučují prosklít přibližně 40 % jižní fasády, na severní straně domu pak s mírou prosklení výrazně šetřit.

TEPELNÝ PROSTUP

Hlavním ukazatelem izolačních schopností oken je součinitel prostupu tepla U. Čím nižší je jeho hodnota, tím lépe: Nižší prostup tepla znamená vyšší (účinnější) izolaci. Je třeba vědět, že součinitele prostupu tepla jsou v případě oken tři, ale jen jeden z nich vypovídá o skutečné kvalitě okna. Okno se totiž skládá z rámového profilu a skel. Součinitel prostupu tepla rámem se značí Uf (podle anglického „frame“) a bývá zpravidla vyšší, protože rám okna izoluje hůř než sklo. Součinitel prostupu tepla sklem nese označení U g (podle anglického „glass“) a jeho hodnota bývá nižší, tedy lepší. Pochopitelně závisí na použitém materiálu (plast, dřevo nebo hliník, případně jejich kombinace) a přesné konstrukci okenního rámu i na kvalitě zasklení (dvojsklo, trojsklo či dokonce čtyřsklo). Někteří prodejci vydávají lepší hodnotu U g za izolační charakteristiku celého okna. O celkových kvalitách okna ale vypovídá pouze součinitel prostupu tepla celým oknem U w (podle anglického „window“). Jeho hodnota leží mezi hodnotami Uf a U g . Jednotkou všech těchto součinitelů je watt na metr čtvereční a Kelvin (W/m².K). Špičková okna dosahují hodnot U w kolem 0,8 W/m².K, některá ještě nižších. Za standard se dnes považuje Uw kolem 1,1 W/m².K.

Dřevěné lazurované eurookno Natura 78 ze světlého dubu představuje ekonomické řešení: nabízí středové těsnění i trojsklo, vyhovuje Nové zelené úsporám. Vekra.

DŮLEŽITÉ PRVKY OKNA

Těsnění funkční spáry (prostoru mezi křídlem a rámem) je klíčové pro to, aby oknem neunikalo teplo. Běžné je dvouřadé těsnění z EPDM (syntetického kaučuku): jedna řada na vnějším okraji rámového profilu, druhá na vnitřním. Vyšší třída plastových oken nabízí třířadé těsnění (třetí řada uprostřed), které může být vyrobeno z extrudované (vytlačované) gumy nové generace. Stavební hloubka (tloušťka rámového profilu směrem ven) má být 80 mm a více, u dřevěných oken pro pasivní domy až 115 mm. Zasklívací polodrážka (hloubka zapuštění skel do rámu okna) má být nejméně 20 mm, raději více, aby okraje skel nepromrzaly. Teplý distanční rámeček po obvodu mezi skly (nejlépe z plastu, rozhodně ne z vodivého hliníku; v rozích musí být ohnutý – nikoli seříznutý). Zasklení izolačním dvojsklem je samozřejmostí, pasivní dům vyžaduje nejméně trojsklo. Vzácný plyn v dutině mezi skly zlepší tepelnou izolaci. Běžně stačí argon, lépe izoluje dražší krypton. Celoobvodové kování zajistí oknu těsnost i zvýšenou odolnost proti vloupání. Mikroventilace je u dokonale těsnících plastových oken nutnou ochranou proti plísním.

Hliníkové zdvižně-posuvné dveře HS Portal Slim mají štíhlý rám s pohledovou šířkou mezi fixní a posuvnou částí portálu pouze 74 mm. Vekra.

VÝZNAM DENNÍHO SVĚTLA

Není světlo jako světlo, jeho barevné spektrum má svá specifika. Nejzdravější pro lidský organismus je bílé denní světlo, které stimuluje náš přirozený biorytmus. Při jeho nedostatku jsme unavení, podráždění a klesá naše energie. Sluneční svit navíc dodává skrz naši pokožku tělu důležitý vitamin D.

Foto: Lightway

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 15. 5. 2020

Edit: