Jak dostat světlo pod střechu?

Klasickými fasádními okny se nám v mnoha případech nepodaří zajistit všude v domě dostatek denního světla. U šikmých střech jsou řešením vikýře nebo střešní okna, ale jak dostat světlo do místností uvnitř dispozice domu?

Je prokázáno, že denní světlo má nezastupitelný vliv na naši psychiku a celkově na naše zdraví. A vzhledem k tomu, že trávíme v budovách stále více času, je třeba přirozenému osvětlení věnovat maximální pozornost. Přivést do domu dostatek denního světla je důležité i z hlediska finančního, abychom zkrátili dobu, kdy musíme svěřit osvětlení elektřině.

2

Světlovod je možné na noc „zatáhnout“, aby nerušil například v ložnici, i doplnit o žárovku, aby mohl sloužit jako lampa. LIGHTWAY

1

Designový světlovod VELUX navrhl designér Ross Lovegrove, jeden z nejuznávanějších světových průmyslových designérů, autor návrhů Sony Walkman, počítače pro Apple, Audi TT. Světlovod přivádí do místnosti tolik světla jako tradiční 60W žárovka.

NEJEN SVĚTLO, ALE I VÝHLED

Je také prokázáno, a jistě to známe i z vlastní zkušenosti, že se cítíme lépe, když vidíme z místnosti ven, a to nejen přistoupíme-li k oknu, ale i třeba od stolu či z křesla. Na to bychom měli pamatovat při výběru střešních oken. Spodní hrana rámu okna by proto měla být zhruba 90 cm od podlahy, nerušený výhled ve stoje pak zajistí okno s horní hranou rámu ve výši 180 až 220 cm. Aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení místnosti, měla by být plocha střešních oken minimálně 10 % celkové podlahové plochy místnosti. Záleží však na velikosti místnosti, sklonu střechy, umístění okna a dalších faktorech. Čím výše je okno umístěno, tím větší plochu osvětlí. Proto je vhodné střešní okna různým způsobem kombinovat tak, aby zajistila jak výhled, tak dostatek světla. Výhled rozšíří například kombinace svislého okna, které může být i neotevíravé, s výklopným či výklopněkyvným. Více oken prosvětlí místnost rovnoměrněji než jedno velké. Můžeme tak kombinovat okna, ze kterých máme pěkný výhled, s horními, sloužícími k přisvětlení místnosti. O výhled se může postarat i vikýř se svislým oknem. Světelný zisk je však výrazně menší, zvláště u úzkých jednotlivých vikýřů. Navíc je náročnější a nákladnější na realizaci, protože vyžaduje složitou stavební konstrukci. Vikýři proto dáváme přednost především tam, kde chceme rozšířit obytnou plochu s větší podchozí výškou.

3

Čistý design a minimalistické provedení okenního profilu SCHÜCO umožňují toto vtipné řešení doplňkového okna s dokonale skrytým rámem při pohledu zevnitř.

4

Díky křišťálovému či sodno-draselnému sklu a tvaru má kopule LIGHTWAY výbornou schopnost sbírat světlo z oblohy, i když je slunce pod mrakem. Nešpiní se, protože má hladký a tvrdý povrch a tvar, který je samočistící s každým deštěm.

5

Světlovody se často instalují v koupelnách uvnitř dispozice domu, které by jinak zůstaly odkázány jen na umělé osvětlení. LIGHTWAY

CO NEZMOHOU OKNA

V každém domě však existují místa, která ne- mohou být dostatečně nebo vůbec osvětlena okny. Obvykle se jedná o koupelny, šatny, schodiště či chodby situované uvnitř dispozice. Nedostatkem světla může trpět i velká, dnes velmi oblíbená společenská místnost s kuchyňským koutem, který je již příliš vzdálen od oken. Pokud jsou takové místnosti bezprostředně pod plochou střechou nebo jen s mírným sklonem, můžeme do nich přivést denní světlo pomocí střešních světlíků, pevných nebo otevíravých. Ale přirozeného osvětlení se nemusíme vzdát ani v místech, která jsou od střechy vzdálenější, v těchto případech nám nabízejí pomoc světlovody.

6

Světlíky VELUX jsou k dispozici ve dvou variantách. Neotvíravý světlík je finančně příznivé řešení pro horní osvětlení. Elektricky otvíravý světlík navíc zajistí účinnou výměnu vzduchu v místnosti. Otevře-li se společně s okny, docílí se komínového efektu, který umožní krátké a intenzivní větrání.

7

Prvek Blue Performance – dvojsklo nebo trojsklo s mezivrstvou vyplněnou argonem – se vkládá do světlovodů LIGHTWAY v místě, kde světlovodný tubus prochází tepelnou izolací budovy. Zabraňuje tak únikům tepla světlovodem z domu, v létě naopak brání horku proniknout dovnitř. Toto řešení umožňuje využít světlovody i v pasivních domech.

8

JAK SE VEDE SVĚTLO

Vést světlo na potřebné místo je možné na základě fyzikálních principů odrazu a přenosu světla. Denní světlo je od vstupu umístěného na střeše vedeno tubusem s vysoce odrazivou vnitřní reflexní plochou do difuzéru ve stropě osvětlova- né místnosti, který rovnoměrně světlo rozptýlí. Kdyby byl tubus ukončen obyčejným sklem, byla by místnost osvětlena nestejně, tvořily by se nepříjemné svazky paprsků a stíny. Střešním vstupem je skleněná nebo plastová kopule, může jím však být i ploché sklo. To nevystupuje nad úroveň střešní roviny, což může být výhodou zejména z estetických důvodů. Nevýhodou plochého skla je nižší účinnost, nutná údržba a nefunkčnost, pokud napadne sníh. Oproti plochému sklu přivádí kopule více světla, výkonnost zařízení ovlivňuje i její konstrukce a materiál. Původní hladké plastové kopule, které zpočátku světlovodům trochu pošramotily pověst, jsou v současnosti nahrazeny kvalitnějšími tvrzenými plasty, které se již mohou srovnávat se sklem. Nejkvalitnější, avšak i cenově nejnáročnější, jsou kopule ze sodnodraselného nebo křišťálového skla. Jsou přirozeně odolné vůči slunci, nezmatní ani nezmléční. Pokud na jejich tvrdém a hladkém povrchu ulpí nečistoty, přirozeně se smyjí deštěm. Dnešní kvalitní kopule mají takový tvar, aby dokázaly násobit sluneční paprsky a směrovat je co nejvíce do systému. Jejich úkolem je zkrátka „nasbírat“ co nejvíce světla, a to i při nepříznivých světelných podmínkách. Dokáží totiž zachycovat i nepřímé rozptýlené světlo. Průkazná měření pro normy se provádějí za rovnoměrně zatažené oblohy.

9

Speciální střešní okna D_C jsou určena do plochých střech nebo střech s mírným sklonem. Jsou vyrobena z vícekomorových PVC profilů, jejich viditelné části jsou bílé barvy. Dostupná jsou ve verzi s kupolí a bez kupole. FAKRO

10

Sestava střešního okna GGU a doplňkového okna GIU v bílém bezúdržbovém provedení bohatě prosvětlí celou místnost denním světlem. VELUX

11

Kování výsuvně-kyvného okna ROTO WDF posouvá rovinu otáčení otevřeného křídla do horní čtvrtiny okenního rámu a současně vysunuje osu otáčení křídla směrem z místnosti. Křídlo tak nezasahuje do vnitřního prostoru a výsledkem je zcela volný přístup k oknu a neomezený pohyb v jeho okolí.

ZÁKLADEM JE TUBUS

Kolik světla dokáže světlovod přivést, záleží obecně především na průměru světlovodu. Zcela logicky – větší průměr osvětlí větší plochu. S větším průměrem však stoupá i cena. Světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše 10 m2, průměr 35 cm zpravidla vystačí na 15 m2. Na účinnost světlovodu má zásadní vliv kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlové plochy. Povrch je tvořen silně reflexní vrstvou a musí být dokonale hladký. Odrazivost kvalitních tubusů může dosáhnout více než 98 %. Kromě toho je důležitá schopnost vést světlo na určitou vzdálenost, aby s narůstající délkou světlovodu docházelo k co nejmenším ztrátám, na metr délky to u kvalitního světlovodu bývají 2–3 %. Specifickým způsobem přenosu světla jsou flexibilní tubusy, které se díky ohebnému „rukávu“ snadněji montují. Jsou vyrobeny z polyesterové folie s metalizovaným povrchem. Jejich výhodou je nižší cena, možnost montáže svépomocí, nevýhodou nižší světelný výkon.

12

Kombinace svislých a střešních oken zajistí nejen dostatek světla a široký výhled, ale je zároveň velmi atraktivním prvkem řešení interiéru. FAKRO

KDE POMOHOU

Výrobci nabízejí světlovody určené k instalaci do šikmých i rovných střech. Ač je technologicky možné instalovat při dobré účinnosti světlovody dlouhé dvacet i více metrů, v rodinném domě bychom měli vystačit se světlovody kratšími, maximálně do pěti metrů při průměru 25 cm a sedmi metrů při průměru 35 cm. Cesta světla nemusí být přímá, tubus je možné směrovat pomocí kolen. Každý ohyb však znamená určitou světelnou ztrátu, proto se v praxi doporučují maximálně dva ohyby. Při úvaze, zda světlovod pořídit a kam, je třeba si pečlivě rozmyslet, k jakému účelu místnost slouží a jak intenzivní světlo je zde třeba. Pro šatny, toalety, koupelny, chodby či technické místnosti vystačíme se světlovodem o menším průměru a levnějšími komponenty, ale například do pracovny či kuchyně je lépe instalovat světlovod výkonnější. Na funkčnost a účinnost systému má vliv každý detail, od umístění kopule na střeše přes geometrii systému a vhodnost daného typu až po kvalitu provedení. Proto svěřte návrh a instalaci spolehlivým odborníkům.

13

Dřevěné balkonové střešní okno FAKRO FGH-V Galeria s výklopným systémem otevírání a výsuvnou spodní částí okna se zábradlím dovolí i v šikmé střeše využít výhod balkonu.

14

Jednoduchý a chytrý přístup slunce do chodby propojující jednotlivé místnosti rodinného domu zajišťuje světlík z fasádních hliníkových profilů SCHÜCO FW 50+.

Datum vydání: 25. 9. 2015

Edit: