Jak je to s okny?

Prvotním úkolem oken je přivést do interiéru dostatek světla, zachovat vizuální spojení s okolím a přitom ochránit před vnějšími vlivy. Z hlediska energetického jsou však okna nejslabším článkem pláště domu, důležitou funkcí oken je větrání. Jak skloubit všechny tyto úlohy?

Potěšitelné je, že vývoj oken natolik poskočil, že nám dovoluje zacházet s okny velkoryse. Můžeme si proto v domech energeticky úsporných dovolit velké prosklené plochy.
A jistě nemusíme zdůrazňovat, že se okna významně podílejí na vzhledu domu. Výběr těch správně velkých, pěkně vypadajících, dobře izolujících je jednou z nejdůležitějších součástí projektu. Ukažme si v kostce, na čem záleží.

Zdvižně posuvné dveře (HS portály) umožňují formou posuvných křídel elegantně vyřešit velké průchozí otvory a zároveň zajistí dostatek přírozeného světla v interiéru. Navíc jsou vyráběny jako bezbariérové, takže průchod či průjezd na terasu není ničím omezený. Dřevěné zdvižně posuvné dveře lze použít i do nízkoenergetických či pasivních domů. www.pksokna.cz

Velikost a orientace

Dostatek denního světla má pozitivní vliv na psychiku, proto normy stanoví poměr podlahových ploch prosluněných obytných místností k celé podlahové ploše, i podmínky, za jakých se považuje místnost za prosluněnou a podobně. Pro určení velikosti a proporce oken je důležitá funkce místnosti a orientace ke světovým stranám, obytné místnosti vyžadují přímé oslunění alespoň po určitou část dne z východu, jihu či západu, ale třeba pro pracovny je vhodnější rozptýlené světlo ze severu.

Nejnovější trendy směřují k propojení obytných prostor s exteriérem, což umožňují mimo jiné zlepšující se tepelně izolační vlastnosti prosklení. Systém skládacích stěn Solarlux SL 80 nabízí vysoké úspory energií při nezaměnitelném designu. Prosklená stěna může dosahovat výšky až 3,5 m, prostup tepla stěnou dosahuje Uw až 0,8 W/m2K, spodní kolejničky jsou bezbariérové. www.hladik.info

Tepelně izolační vlastnosti

Okna budou vždy pokulhávat za vlastnostmi obvodových stěn. Naštěstí dnes už daleko méně, než dříve. Na kvalitě oken z hlediska tepelně izolačních vlastností se proto nevyplatí příliš šetřit. Vypovídá o ní součinitel prostupu tepla celým oknem Uw, který závisí především na kvalitě prosklení Ug, ale i na kvalitě rámu Uf.
Okna však nebrání jen únikům tepla z domu ven, ale mohou se stát i zdrojem tepelných zisků. I z tohoto důvodu je důležitá orientace oken a zvolený typ prosklení, které se může lišit i v tom, jak moc brání slunečním paprskům, aby prohřály prostor uvnitř, tedy tepelným ziskům. O tom vypovídá solární faktor g. Obecně bývá nižší u trojskel než u dvojskel, vyrábějí se však i speciální skla se zvýšeným solárním faktorem. Okna v jednom domě se proto nemusejí osazovat stejným typem skel, ale promyšleně podle orientace a typu místností v souladu s celkovým energetickým konceptem domu.

Vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi se mohou pochlubit i PVC profily Inoutic Eforte (www.inoutic.cz), ze kterých byla realizována velkoformátová okna i zdvižně posuvné dveře v tomto pasivním domě navrženém a realizovaném firmou S.P.Z. TREND.

Konstrukce oken

Rámy oken mohou být dřevěné, plastové či hliníkové, případně kombinované, nejčastěji dřevohliníkové. Nezáleží však na materiálu samotném, ale zejména na konstrukci profilu a rámu, na druhu a kvalitě těsnění, a v neposlední řadě i na použitém kování. Důležitá je i povrchová úprava, design rámů a pohledová šířka. Zorientovat se ve všech parametrech je obtížné, pomůže prověřit reference dodavatelské firmy.

Těsnost a větrání

Jednou z důležitých funkcí oken je větrání, které probíhalo u starších oken částečně i při zavřeném okně vlivem netěsností. Současná okna jsou natolik utěsněná, že nedochází k této přirozené výměně vzduchu. Kování oken obvykle umožňuje vytvořit nepatrnou mezeru, tato mikroventilace však nezajistí dostatečnou výměnu, zhoršuje tepelnou izolaci oken i bezpečnost. Proto se vyvíjejí jiné, sofistikovanější systémy větrání, zejména plastové profily mohou nabídnout řadu řešení, kdy dochází k větrání i při bezpečně uzavřeném okně, dokonce se vzduch přicházející do místnosti předehřívá.

HS portály GENEO z materiálu RAU-FIPRO umožňují sjednocení velkoplošné architektury s nejvyšší úsporou energie jako zvuková izolace, bezpečnost a komfort. Stavební hloubka 86 mm, součinitel tepelného prostupu rámem Uf do 1,3 W/m2K. www.rehau.cz

Ať to nezkazí montáž

Nesprávnou montáží se i to sebelepší okno stane nekvalitním, protože se bezprostřední okolí okna promění v tepelný most. Podmínkou pro správné osazení okna je, aby bylo pevně přikotveno do stavebního otvoru a aby byla spára parotěsně uzavřena zvenku i zevnitř speciálními páskami tak, aby byla polyuretanová pěna chráněna před vlhkostí, nekondenzovala v ní, neztrácela svou účinnost a aby zde nevznikaly plísně…
Správné osazení okna by mělo být zajištěno již v projektu popisem detailu, a nezapomeňte ho ohlídat i při realizacI – ve smlouvě i přímo na stavbě. Novým trendem je vsazování oken přímo do izolace, takzvaná předsazená montáž, která se objevila jako řešení pro pasivní domy s velkou tloušťkou izolace, a která minimalizuje tepelné ztráty osazeného okna.

Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 15. 5. 2018

Edit: