Jaro je časem hnízdění


Státní fond podpory investic nabízí úvěrový program s výstižným názvem: Vlastní bydlení. Určen je pro manžele nebo registrované partnery a pro jednotlivce, kteří vychovávají dítě do 15 let věku. Podmínkou je věk žadatelů o úvěr do 40 let, u manželů a partnerů stačí, když 40 ještě nebylo jednomu z nich. V rámci programu lze čerpat výhodný úvěr na pořízení bydlení, a to formou koupě bytu nebo domu (i jeho výstavby) anebo členského podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu. Protože je výše úvěru omezená u domu na 2,4 milionu a u bytu na 1,2 milionu korun, jsou podmínky programu stanoveny tak, aby šlo úvěr od SFPI kombinovat s komerční hypotékou. Je tu možnost zajistit státní úvěr zástavou pořizované nemovitosti ve 2. pořadí ve prospěch Fondu. První pořadí tak může zůstat volné pro hypoteční banku. Kromě toho je možné úvěrem z programu Vlastní bydlení financovat také modernizaci bydlení (čerpat lze 600 tisíc korun). Aktuálně je úroková sazba 1 % p.a. a je fixovaná na 5 let. Když se rodina během trvání úvěrové smlouvy rozroste o potomky, bude si moct snížit jistinu úvěru o 30 tisíc Kč za každé dítě. Informace včetně „chytrých“ příruček a formuláře žádosti o úvěr najdete na sfpi.cz.

Edit: