Kam chodí slunce, nechodí účty?

4

Solární kolektory BRAMAC, které jsou součástí kompletního uceleného systému, mohou být integrovány do střešní krytiny, u střech s nižšími sklony pak mohou být využity nadstřešní kolektory. Společnost BRAMAC poskytuje na dodávané solární systémy profesionální servis při projektu i instalaci včetně nadstandardní záruky.

 

O využití sluneční energie k ohřevu vody, případně k vytápění, existují dvě rozdílné představy. Na jedné straně očekáváme od slunce příliš, na straně druhé jsme přesvědčováni, že zařízení, které dovede tuto energii zpracovat, je příliš drahé, a že se tato investice nevyplatí. Je to tak?

Je pravdou, že slunce rozdává svou energii zadarmo, a zároveň je pravdou, že musíme zaplatit za to, abychom ji mohli zužitkovat. Je však také pravdou, že se jedná o energii čistou, ekologicky nezávadnou a nevyčerpatelnou, a kromě slunce nás proto zahřeje i vědomí, že nezatěžujeme těžce zkoušené životní prostředí. A neméně důležité je, že snížíme svou závislost na vývoji cen energie. Slunce určitě zdražovat nebude. Budeme-li se na využití sluneční energie dívat čistě ekonomicky, budeme se ptát na dobu návratnosti
investice. Podle konkrétních podmínek to může být pět až deset let. Pak už budeme moci tvrdit, že nám slunce pomáhá téměř zadarmo. Jak vysoká bude vstupní investice, záleží
především na tom, jak dalece chceme slunce zaměstnat.

2     18
OHŘEV VODY
Spotřeba vody v domácnostech neustále vzrůstá, přitom se zvyšuje cena paliv, kterými ji ohříváme. Proto jistě stojí za úvahu snížit každodenní náklady na ohřev vody, a navíc je okořenit notnou dávkou ekologie. Velmi efektivní je využití jednoduchých solárních absorbérů k sezonnímu ohřevu vody ve venkovním bazénu, nebo třeba na chatě. Pro ohřev vody v domácnosti slouží solární systémy nejčastěji s plochými kolektory, které pracují s vysokou účinností během slunných dnů. Pokryjí proto téměř stoprocentně dodávku teplé vody v létě, na jaře a na podzim tak z poloviny, a v zimě, pokud není sníh, z 10 –25 %. Celkově zhruba ze sedmdesáti procent, přitom kvalitní solární systém pro ohřev vody čtyřčlenné domácnosti je možné pořídit již za 80 000 Kč. Co se efektivity, respektive návratnosti vložených prostředků týče, je podstatná výše spotřeby teplé vody v domácnosti: čím větší, tím je využití solární energie přínosnější. Na výpočet má vliv i palivo, se kterým srovnáváme. Systémy pro ohřev vody nejsou závislé na typu a energetické náročnosti domu, stejný užitek nám proto přinesou i ve starém domě.

5

Trubicové kolektory PERSEUS uspoří 55 – 80 % nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody a 25 – 40 % nákladů spojených s vytápěním. Obvykle zajistí jedna trubice celoroční ohřev 90 – 120 litrů vody v zásobníku. NELUMBO

 

 

POMOC PŘI VYTÁPĚNÍ
V našich klimatických podmínkách dokáží solární kolektory pouze snížit spotřebu jiných paliv, která používáme k vytápění. V topné sezoně je slunečního svitu k dispozici nejméně, přesto zapojením kolektorů do centrální otopné soustavy můžeme snížit náklady na vytápění. Využití kolektorů i k vytápění bude mít smysl tehdy, pokud bude jejich podíl na ohřevu vody k vytápění dostatečně vysoký, tedy v domech s malou potřebou tepla na vytápění s nízkoteplotním otopným systémem. Pak vedle sedmdesátiprocentní úspory
tepla na ohřev vody můžeme navíc ušetřit až 40 % nákladů na vytápění. Jde však stále o výpomoc, proto je nutné mít i další zdroj nebo zdroje tepla – plynový kondenzační kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo, elektroohřev, kotel na biomasu… Teplem z použitých zdrojů – dvou, popřípadě tří – se ohřívá voda v multifunkčním zásobníku o velkém objemu, přednostně vždy ze solárních kolektorů. Solární výměník je umístěn ve spodní části zásobníku, a teprve, když teplo z kolektorů nestačí, zapojuje se další zdroj. V těchto systémech se nejčastěji používají trubicové vakuové kolektory, které dokáží pracovat i za zhoršených podmínek, protože umějí zachytit i difuzní záření. Jsou účinnější, především v zimě dosahují vyšších teplot. V systému pro podporu vytápění je však možné použít i ploché kolektory, potřebný výkon může být zvýšen přidáním dalšího kolektoru a musejí mít zvýšenou tloušťku izolace. Vzhledem k vyšší ceně vakuových trubicových kolektorů to nemusí být řešení dražší. Za tyto systémy zaplatíme zhruba o 20 000 až 30 000 korun více než pouze na ohřev vody.

6

Společnost NELUMBO ENERGY připravila řešení energetické nezávislosti – SEN, které zajišťuje vysokou produktivitu a energetický výkon při zachování nízkých provozních nákladů.

 

ZÁLEŽÍ NA PROJEKTU
Lehce jsme nastínili možnosti využití solárních kolektorů a předpokládaných investic. Zatím jsme se nezmínili, že rozhodující zásluhu na efektivitě systému má jeho správný návrh, který vychází z konkrétních podmínek. Neinstalujeme totiž pouze kolektor na střechu, ale celý systém, zásobník, regulaci, oběhové čerpadlo a další pomocná zařízení, jako jsou ventily, expanzní nádoba, potrubí. A rozhodně neplatí, že potřebujeme kolektor s nejvyšší účinností, ale takový, který v celém systému nejlépe vyhoví konkrétní situaci. Je proto nutné obrátit se na projektanta a s ním si vysvětlit, co od solárního systému očekáváme a kolik jsme ochotni investovat. Odborník pak zjistí všechny potřebné údaje o domě a provozu domácnosti a vytvoří projekt. Navržený systém musí být správně nadimenzován a mimo jiné jištěn proti přehřívání a havárii systému, i proto je zkušený odborník nadmíru důležitý.

20

Solární ozdoby
Sluneční energii je snadné využít k osvětlení zahrady pomocí solárních svítidel. Světelný řetěz z LED zajistí efektní osvětlení v létě, v zimě ho můžete použít k osvětlení jednoho stromu k vyvolání vánoční nálady. Solární modul se jednoduše zapíchne do země. Spínačem můžete přepínat mezi blikajícím a trvalým světlem. Vestavěný akumulátor se během dne nabíjí slunečním zářením a večer se osvětlení automaticky rozsvítí. Světelný
řetěz je k dostání v odstínu teplá bílá nebo v kombinaci červené, žluté a zelené barvy.
Pořídíte ho za 891 Kč. www.conrad.cz

19

PROJEKT CO NEJPODROBNĚJI
Bohužel je běžnou praxí, že ve snaze ušetřit se nezpracovává podrobný prováděcí projekt, ale staví se podle projektu pro stavební povolení. Ten ale zpracovávají stavaři nebo architekti, kteří o této problematice často nejsou dostatečně poučeni. Zákon nenutí obstarat si prováděcí projekt, proto se často využívají typové projekty nebo jako projekt slouží mírně upravená schémata od výrobce. Neřeší se tak konkrétní situace, což může mít za následek, že se při spuštění systému projeví mnohé, a často zásadní chyby. I v případě ucelených sestav celého solárního systému je prováděcí projekt namístě. Sice se jedná o prověřené sestavy, které pro vysoké procento aplikací pasují a zkušenému montážníkovi se instalace nejspíš podaří, ale běžný topenář, který vychází ze zastaralé praxe, může způsobit i škody. Solární systém se chová jinak než topný také z hlediska bezpečnosti. Výrobce dodá komponenty systému a schéma zapojení, ale nemůže vždy tušit například velikost expanzní nádoby, řešit délku a dimenzi potrubí, neví, kudy bude procházet v konkrétní střeše, jaké budou prostupy a izolace… Projekt by měl toto vše popsat a na montážníkovi je, aby to podle něj správně provedl. Špatně navržený nebo provedený systém pak správně neběží, zavzdušňuje se, přehřívá se, z nevědomosti může být i zbytečně dražší (dimenze potrubí, izolace). A může být i nebezpečný. V době stagnace – přehřátí, může být teplota v místě kolektoru až 300 °C, v potrubí až 160 °C. A může se například stát, že ve zdi praskne špatně použité plastové potrubí, roztrhne omítku a horké páry se vyvalí do obytné místnosti. Podrobný projekt je důležitý i pro výběr realizační firmy. Pokud při výběrovém řízení předložíme nedokonalý projekt a hledáme firmu, která nabídne realizaci za nejnižší cenu, budeme při realizaci už jen dohánět to, co v projektu chybělo, samozřejmě za cenu zvýšených nákladů a chyb v realizaci.

7

Spojení tepelného čerpadla a solárních kolektorů zaručuje maximální využití obnovitelné energie. Solární sada Daikin Altherma umožňuje prostřednictvím externího tepelného výměníku přenos solárního tepla do zásobníku teplé vody Daikin Altherma. Na rozdíl od zásobníků se dvěma výměníky tepla umožňuje tento systém účinný ohřev celého obsahu zásobníku ze solárního zdroje a v případě potřeby i z tepelného čerpadla. Vyrábí DAIKIN, dodává A-Z Chlazení.

 

HLÍDAT SPRÁVNÝ ČAS
U solárních systémů je dobré sledovat program Nová zelená úsporám. V tomto okamžiku sice žádná aktuální výzva neprobíhá, avšak s vyhlášením nových etap podpor z tohoto programu se počítá. V loňském roce bylo na instalaci solárních systémů možné získat zpět až 40 % nákladů. To je samozřejmě dobrou pobídkou k tomu, abychom o využití solární energie uvažovali.

17

Datum vydání: 6. 3. 2015

Edit: