Každý Čech loni vytřídil v průměru 49 kilogramů odpadů

Třídění odpadů nám není cizí. Dokazují to i aktuální statistiky o třídění odpadů v roce 2018, které zveřejnila společnost EKO-KOM. Z nich vyplývá, že stejně jako předloni pravidelně třídilo své odpady již 73 % obyvatel. Do barevných kontejnerů a menších nádob pak přispěl každý Čech v průměru 49 kilogramy separovaného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. To nás opět řadí mezi evropské premianty.

Každý obyvatel ČR loni vytřídil v průměru 21,3 kg papíru, 14,1 kg plastů, 13,2 kg skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů. A k tomu ještě odevzdal téměř 14 kilogramů kovů. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se loni v ČR vytřídilo přes 665 000 tun odpadů, z toho více než polovinu tvořily vytříděné obaly. Spolu s živnostenskými odpady se podařilo loni vytřídit a předat na třídicí linky přes 841 000 tun obalových odpadů. V praxi to znamená, že z více než 1,187 milionu tun jednorázových obalů uvedených loni výrobci baleného zboží na tuzemský trh, se podařilo v systému EKO-KOM vytřídit a předat k dalšímu využití a recyklaci 71 %.

Nádoby na tříděný sběr máme na každém rohu

V ČR můžeme třídit své odpady do více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Jsou už skoro na každém rohu. Díky postupnému zahušťování sběrné sítě, se zkracuje i průměrná docházková vzdálenost k nim – v roce 2018 jsme tak museli s tříděným odpadem ujít v průměru jen 91 metrů. To jsou zhruba 2 minuty chůze. Kvalita sběrné sítě je velmi komfortní i ve srovnání s ostatními zeměmi EU – jedno sběrné hnízdo slouží v ČR 124 lidem, což je ve srovnání s jinými evropskými státy velmi dobrý výsledek. A nádobový sběr je v ČR, zejména v menších obcích, ještě doplněn nebo zcela nahrazen sběrem tříděného odpadu do pytlů. Odpady lze třídit také prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen druhotných surovin.

Komerční prezentace

Edit: