Když se rozhodnete pěstovat violky…

… mohou vám zahradu zdobit fialky nebo i macešky. Proč? Oba druhy spojuje český i latinský rodový název violka a Viola.

Datum vydání: 29. 3. 2022

Edit: