Masožravky můžete mít i na své zahradě

špirlice

Špirlice jsou statné vytrvalé rostliny. Jednotlivé druhy mohou mít listy nažloutlé, červené nebo s bělavým vrškem. Foto: Zdeněk Roller

Pěstitelé masožravých rostlin se donedávna spokojovali jen se skleněnou vitrínkou v bytě či ve skleníku. Ale při troše píle se mohou atraktivní masožravé rostliny usadit i v koutku vaší zahrady. Poradíme vám jak na to.

Charles Darwin považoval masožravou rostlinu mucholapku za nejzajímavější rostlinný druh světa a věnoval jí obsáhlou studii. Co vede některé zelené rostliny k tomu, že jim „zachutná“ hmyzí maso? Především nedostatek živin v kyselé rašeliništní půdě. Ale pozor, nejsou to žádné živořící chudinky. Naopak: masožravky obsadily prostředí, kde jim ostatní rostliny nekonkurují, a díky fíglu s masožravostí si tu žijí skromně, leč spokojeně. Jenom je nemůžete přesadit do jiné půdy.

Jakou potřebují masožravky půdu

Při pěstování masožravých rostlin na zahradě musíte vyřešit mnohem zásadnější problémy, než je dostatek hmyzu. I kdybyste na zahradě našli ten nejneúrodnější kout, kde vám nikdy nic nevyrostlo, nebude to půda dostatečně chudá živinami, aby se tam třeba takovým špirlicím dařilo. Zkrátka bude nutné vybudovat pro ně rašeliniště. Než se do něčeho podobného pustíte, vyřešte dvě věci: vhodné umístění a dostatek dešťové vody. Rašeliniště je v podstatě fóliové jezírko hluboké alespoň metr, ovšem místo vody je v něm rašelina bohatě nasycená vodou. Dalším bodem seznamu tedy bude získání jezírkové fólie a firmy, která ji svaří, geotextilie (vysvětlíme později) a dostatečného množství rašeliny. Opravdu ji nelze nahradit zahradnickým rašelinovým substrátem.

umístění pro masožravky v zahradě

Ideální umístění rašeliniště: uprostřed přírodně vyhlížejících výsadeb, hned vedle jezírka. Kromě špirlic a rosnatek tu roste několik druhů bahenních rostlin. Foto: Zdeněk Roller

Správné místo pro masožravku v zahradě

Selský rozum říká, že rašeliniště patří do dolíku, kam se stahuje voda z celého okolí. Jen se tam s vodou nesmí splachovat i zemina. Stejně dobře ale v deštivějších oblastech můžete rašeliniště umístit do horních partií a u odtoku zřídit výsadbu vlhkomilných druhů. Při zakládání je tu oproti klasickým jezírkům jeden rozdíl: voda by měla odtékat v hloubce asi dvaceti centimetrů pod povrchem. Vyložení fóliového základu geotextilií dosahující až k povrchu zajistí rovnoměrnější rozmístění vlhkosti. Voda se nebude držet jen u dna.

Pro období sucha by do rašeliniště měl vést přívod ze zásobní nádrže na dešťovou vodu. Stejně důležité jako substrát a voda je i dostatečné oslunění. Rašeliniště v přírodě nebývají ničím zastíněná a masožravky by bez přísunu sluneční energie strádaly. Umístění rašeliniště by mělo mít svou logiku a návaznost na okolní výsadby. Záhon růží se do jeho sousedství opravdu nehodí, spíše volíme výsadby přírodního rázu doplněné nízkými dřevinami (čarověníky). Velikost rašeliniště podřídíme naší ochotě a schopnosti sehnat do něj dostatek vhodných rostlin, ale větší plochy lépe udrží nezbytnou spodní vlhkost.

mucholapka

Mucholapka odmění hmyz pylem a nektarem z květů, ale její listy fungují jako rychlá smrtonosná past. Foto: Zdeněk Roller

Čím osázet rašeliniště

Povrch rašeliniště nemusí být nudná hnědá placka. Můžeme na něm vymodelovat pahorky i prohlubně, osadit povrch zejména prohlubní rašeliníkem (kupovaným, ten z přírody je chráněný) nebo jinými mechy a rozmístit sem staré pařezy i balvany. Vhodná je žula nebo křemen, vápenec ani čedič sem nepatří. Rašeliniště ozdobí keříky kalmie, rojovníku bahenního, klikvy, plazivých vrb a zakrslé břízy. Z dalších rostlin se sem hodí některé ostřice a suchopýry. A samozřejmě naše hlavní pýcha – masožravky.

rosnatky

Rosnatky lapají hmyz na lepkavé kapičky připomínající rosu. Foto: Zdeněk Roller

Které masožravky si můžete zasadit do zahrady?

V našich rašeliništích nejčastěji objevíte rosnatku okrouhlolistou. Nečekejte žádného giganta, její lístky měří jen několik centimetrů a ani stonek s drobnými kvítky nijak neohromí. Svým návštěvám budete nejspíše muset nasměrovat hlavu nosem těsně k rosnatce, aby si jí všimly. Rosnatky by měly sedět přímo mezi živým rašeliníkem. Hmyz lákají na třpytivé kapičky na listech. Kolem polapeného komára se pak celý list ovine a jeho rozpuštěné tělíčko vstřebá. Ani tučnice nejsou o mnoho větší, přece jen však kvetou o poznání nápadněji. Kromě našich druhů (opět – nerýpat v přírodě, nabízejí je specializovaní pěstitelé) lze sehnat i evropské či severoamerické mrazuvzdorné tučnice. Jenom pozor, některé jsou vápnomilné!

tučnice

Drobné tučnice ani nevypadají jako masožravé rostliny. Lapají hmyz na jemné lepkavé chloupky na listech. Foto: Zdeněk Roller

Bleskovou akci předvádějí rostliny mucholapky, když kolem neopatrného hmyzu sevřou svůj dvoudílný list během půl vteřiny. Pak jej tráví několik dní.

mucholapka v zahradě

Listy mucholapky se sevřou překvapivě rychle – během půl vteřiny. Ale nehrajte si s nimi, příliš častým vhazováním hmyzu se vysilují. Foto: Zdeněk Roller

Královnami rašelinišť jsou bezpochyby severoamerické špirlice. Zdobí už svými kornoutovitými listy, někdy červenými, jindy s bělavým vrškem. Také jejich květy jsou atraktivní – v USA jsou využívány i v řezaných kyticích. V supermarketech se prodávají různé hybridy, ale ty se nehodí k venkovnímu pěstování, protože nejsou mrazuvzdorné a často pod povrchem půdy uhnívají.

květ špirlice

Květ špirlice je opravdu zvláštní. Foto: Zdeněk Roller

Také láčkovky lapají kořist do listových „kalichů smrti“ jako špirlice, ale ty opravdu nelze vysadit na zahradě – pocházejí z tropických pralesů. A musíte tedy opravdu masožravkám chytat hmyz? Ani náhodou. Dokonce byste je opakovaným vhazováním hmyzu zbytečně vysilovali. Matka příroda je nakrmí sama ve vhodném množství i bez vás.

láčkovka

Listy láčkovek mají řadu „vychytávek“ pro úspěšné lapání hmyzu, ba i menších žabek. Z boku korýtko navádějící kořist ke kluzkému okraji nádobky, uvnitř lákavě vonící tekutina a stěny nepřekonatelně hladké. Foto: Zdeněk Roller

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Datum vydání: 28. 4. 2024

Edit: