Máte pojištěný domov?

Aktuální průzkum zaměřený na pojištění ukázal, že Češi se spíše než o svou domácnost bojí o své zdraví. Dobře nastavené pojištění přitom ochrání majitele i nájemce bytů či domů před mnoha zbytečnými útrapami.

Před jakými škodami vás může pojištění domácnosti uchránit, na čem se nevyplatí šetřit, co je důležité pro majitele bytu a na co by se měli zaměřit majitelé domů, jsme se zeptali Lukáše Urbánka, finančního poradce Partners:

Na co se obvykle vztahuje standardní pojištění?

Základem každého majetkového pojištění je pojištění škod způsobených požárem, výbuchem, přímým úderem blesku do pojištěné věci, pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení či jeho části, vichřicí a krupobitím. Dále je možné pojistnou ochranu rozšířit o řadu jiných rizik (většinou v balíčku). Je možné mít majetek pojištěný proti kouři, úniku vody, přepětí, poškození skel, nárazu vozidla, poškození živočišnými škůdci a podobně. Vždy se vyplatí raději volit širší rozsah pojistného krytí. Cenový rozdíl již není tak velký a v případě pojistné události se může mnohonásobně vrátit.

Co je důležité pro majitele bytu a co je zásadní pro majitele domu?

Určitě bude jednodušší neudělat chybu u pojištění bytu. Pojištění rodinného domu je složitější. Je potřeba více ohlídat způsob zabezpečení, budete-li chtít pojistit také riziko vloupání a vandalismu. Dále je potřeba zohlednit případné vedlejší stavby (garáž, kůlna, bazén, skleník…). Často se může jednat o nejrůznější stroje, jako jsou tepelná čerpadla, čerpadla k bazénu, elektromotor na bránu a garážová vrata, solární panely a další.

Za co je vhodné si připlatit?

Připlatit byste si měli za vše, co není v základu běžného pojištění nebo je tam příliš nízký limit pojistného plnění. Například vlastníte-li elektrokolo za 55 000 Kč a limit na pojištění kol je standardně 30 000 Kč, bude potřeba si v takovém případě kolo připojistit a pojistnou částku navýšit.

Lze provést nějaká opatření, která částku za pojištění sníží?

Pokud už nemovitost vlastníte, moc možností, jak snížit pojistné, nemáte, respektive to bude vždy znamenat investici z vaší strany. Buď do zabezpečení, protipovodňových opatření nebo jenom tím, že si v pojištění sjednáte vyšší spoluúčast. Nejjednodušší, jak na pojištění ušetřit, je nechat si pojištění nastavit na opravdu skutečné potřeby, nepojišťovat se na rizika, která jsou zanedbatelná, a pečlivě porovnat více nabídek na trhu.

Na čem se nevyplatí šetřit?

Na pojištění obecně. Pojištění majetku není samozřejmě povinné a nemusí jej mít každý. Ale rozumně smýšlející člověk si velice rychle spočítá, že se mu pojištění vyplatí. Že za zlomek hodnoty pojišťovaného majetku může být chráněn proti nejčastěji se vyskytujícím rizikům. Na rozdíl od jiných zemí, žijeme v místě, kde nás potkávají živelní rizika pouze v omezené míře. Silný vítr, kroupy a sem tam menší povodeň ve srovnání s tornády, sněhovými bouřemi, tsunami a zemětřesením. To znamená, že i ceny za pojištění majetku jsou v porovnání s jinými zeměmi zanedbatelné.

NA CO SI DÁT POZOR?

Lukáš Kaňok,
finanční expert nezávislého srovnávacího portálu Ušetřeno.cz

„Rozmyslete si, co chcete pojistit, zda celou domácnost, nebo jen určité vybavení. Vyzkoušejte si kalkulaci v některé z online kalkulaček, kde najdete nejvýhodnější cenu, ale i recenze klientů, které vám mohou pomoci s výběrem správné pojišťovny. Věnujte velkou pozornost pojistné smlouvě, zaměřte se na takzvané podmínky pro výplatu (plnění), které určují, zda pojišťovna případnou pojistnou událost vůbec proplatí. Další zásadní věcí je správný odhad ceny majetku, lidé totiž často zapomínají na limity plnění. Pojišťovny navíc rozlišují cenu majetku, podle které vypočítají výši plnění. U nové ceny odpovídá tato výše ceně, za níž se dnes dá předmět koupit, cena časová vyhodnocuje pokles hodnoty věci na základě opotřebení a cena obvyklá se určuje podle ceny, za kterou lze předmět prodat. Navíc byste u všeho měli mít důkazy, že jste dané věci opravdu vlastnili. Určitě doporučuji pojistnou smlouvu pravidelně aktualizovat, protože hodnota majetku se stále mění.“

ČEŠI ŘEŠÍ SPÍŠE ZDRAVÍ

Zajímavé skutečnosti ukázal aktuální průzkum BNP Paribas Cardif Pojišťovny ve střední a východní Evropě. Na otázku o důležitosti pojištění v jednotlivých oblastech života odpovídali respondenti napříč Českou republikou, že za hlavní oblast z pohledu pojištění považují zdraví – konkrétně riziko vážných onemocnění (55 %), nehody či zranění (53 %) či nepříjemných zdravotních problémů (52 %). Podobné výsledky vzešly z průzkumu na slovenském území. O domácnost a majetek se v tomto ohledu strachují hlavně Rakušané (71 %), a až po tom u našich jižních sousedů následuje snaha pojistit si zdravotní a životní rizika.

Text: Kateřina Nová
Foto: Shutterstock

Datum vydání: 16. 7. 2019

Edit: