Na společné zahradě

Když architekti představili manželům plány na jejich novou vilu, prý ani chvíli neváhali – původní rodinný dům jim úplně nevyhovoval, tak ho zbourali a na jeho místě postavili nový. A když jim architekti z Atelieru Flera nedlouho poté představili svou ideu jejich nové zahrady, vrhli se do rekonstrukce se stejným nadšením.

„Pustili jsme se do projektování zcela nové, velké, rodinné – v pravém slova smyslu, moderní zahrady. Takhle velkou zakázku jsme do té doby neměli, respektive tak složitou…“ vypráví architektka Anna Chomjaková z Atelieru Flera. „Rodinný areál, jak jsme celou zahradu nazvali, pozůstává ze tří jednotlivých zahrad, mezi nimiž nejsou ploty. Propojení funguje jak po stránce užívání a provozu, tak po stránce společné údržby. Členění zahrad je jednoduché, minimalistické a má společnou myšlenku a ztvárnění – a tou je prostor a komfort.“

KLID I AKCE

Rozvětvená vícegenerační rodina, které dům s obrovskou zahradou patří, ráda a často tráví čas společně a k tomu potřebuje prostor a dostatečné pohodlí, aby si každý její člen našel místo jak pro své soukromí, tak koutek na aktivní trávení volných chvil. Právě tento požadavek byl hlavním tématem a zároveň nejsložitější částí zadání – připravit zahradu pro tři generace, pro tři odlišné životní styly, zájmy a požadavky velké akční rodiny.

RODINNÉ VAZBY

V dispozici zahrady není snadné se vyznat, ale to jen na papíře, v reálu prostě funguje jako jedno velké území rozdělené funkčně na menší celky – ty ale nikdo nevnímá jako striktně vymezené. Dolní zahrada patří rodičům a tam také stál i jejích původní dům. Starší dcera si před deseti lety postavila dům na parcele hned vedle, na kopci. Její dům je obklopen další menší zahradu, která slouží její rodině a dětem. Nejmladší dcera ještě studuje a domů jezdí jen občas – přesto ji rodiče v nové vile rezervovali celé horní patro, které zatím k radosti všech obývá vitální babička, když přijede na návštěvu, stejně tak jako syn, který za rodiči občas také zavítá, většinou i se svými dětmi.
Jelikož je nová vila doslova zařízlá do svahu, vytváří tím zároveň na střeše skvělou možnost dalšího pobytového prostoru u dvou horních zahrad zmíněných dcer. Pokud někde narazíte na dokonale opečované zeleninové záhonky, vězte, že je to práce právě babičky, která se k pěstování snaží přilákat i vnučky…

ZÁMĚR A PŘÁNÍ

Majitelé chtěli kromě již zmíněného zadání, aby jejich nová zahrada byla především jednoduchá a čistě uspořádaná, toužili po přírodním koupacím jezírku s odpočinkovým molem, které by evokovalo moře, po příjemném pobytovém trávníku a spoustě krásných klidných zákoutí pod vzrostlými stromy.
Architekti jejich přání vyslyšeli a ještě přidali pár svých nápadů – například zahradní postel u jezírka, kolem kterého vysázeli pobřežní rostliny a traviny, a poblíž instalovali zapuštěné ohniště se zabudovaným sezením. Část zahrady je pojata jako více reprezentativní, či společenská, ale ani tam nechybí pohodlný nábytek a intimní zákoutí, atmosféru dotvářejí i plastiky od Davida Černého. Soukromá část zahrady je precizně odcloněna vyššími stromy a keři od sousedních domů, před okny z kuchyně si majitelka přála nízkou květinovo-bylinkovou výsadbu. A nechybí ani dokonalá kino-stěna zapuštěná do zeleně zahrady.

Připravila: Mirka Vernerová, spolupráce Atelier Flera
Foto: Atelier Flera

Datum vydání: 21. 10. 2019

Edit: