Nahlédnutí do roku 2020

1

Orientace a sklony byly zvoleny tak, aby mohly solární kolektory a fotovoltaické panely pracovat na maximální výkon.

 

Podívejte se s námi do domu nedaleko Paříže, který vyrobí z obnovitelných zdrojů více energie, než ke svému provozu potřebuje. Přitom je plný vzduchu a světla v souladu s koncepcí projektu VELUX Model Home 2020.

Proč do roku 2020? Protože tento dům splňuje přísná kritéria, která ukládá směrnice Evropské unie o náročnosti budov, známá pod zjednodušeným názvem 20-20-20. Tedy do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990, stejně tak redukovat spotřebu energie a dosáhnout dvacetiprocentního podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Budovy se totiž podílejí v zemích Evropské unie ze 40 procent na celkové spotřebě energie. A do roku 2020 bychom se měli naučit stavět domy, které budou spotřebovávat minimum energie, nebo ještě lépe – budou v energetické bilanci aktivní jako tento dům.

JAK JE TO MOŽNÉ?
Maison Air et Lumière je navržen tak, aby minimalizoval spotřebu energie na vytápění v zimě, nevyžadoval používání klimatizace v létě a aby snížil potřebu umělého osvětlení. Maximálně využívá obnovitelné zdroje – sluneční energii, vzduch a přirozené denní světlo. Základem je celkový návrh budovy, který zajišťuje nízkou potřebu tepla na vytápění. Díky kompozici hmot se šikmou střechou je budova kompaktní a velmi dobře izolovaná, včetně základové desky zapuštěné do země. Vnitřní zdi domu obložené terakotovými obklady znatelně zlepšují teplotní setrvačnost budovy, aby byla zajištěna stabilní a komfortní pokojová teplota. Na nízké spotřebě energie se významně podílejí tepelné zisky ze slunečního záření vstupujícího okny. Výsledkem je potřeba tepla na vytápění nižší než 15 kWh/m2 ročně.

2

Pro co největší snížení spotřeby elektřiny má dům aktivní fasádu s čidly, která reagují na změny vnější teploty a automaticky řídí otevírání a zavírání oken i pohyb stínicích markýz na oknech.

 

3

VELUX MODEL HOME 2020
Aktivní domy spojuje společná myšlenka – bydlení vycházející z principu pasivních domů, tedy domů s nízkou energetickou náročností. Přidanou hodnotou nového konceptu je maximální důraz na komfort bydlení, zdravé vnitřní prostředí i ohleduplnost k životnímu prostředí. Jednotlivé domy tak díky svému promyšlenému řešení dokážou reagovat na okolí, ve kterém vznikají, a akceptují nejen přírodu, ale i kulturní tradice své země.

PÁTÁ FASÁDA
Unikátní charakteristika Maison Air et Lumière spočívá v inteligentním využití šikmé střechy kombinující pohodlí a úspory energie. Jsou na ní umístěny solární kolektory a fotovoltaické panely, které díky optimálně nastaveným šikminám střechy mohou pracovat na maximální výkon. „Střecha se stává ve skutečnosti pátou fasádou, která reguluje vnitřní prostředí a optimalizuje přívod světla a vzduchu. Zároveň představuje i výrazný estetický prvek. Projekt vychází z konceptu modulární architektury s šikmou střechou, jehož jednotlivé moduly lze kombinovat podle přání,“ říká Klára Bukolská ze společnosti

4

Dřevostavba s kvalitní tepelnou izolací je postavena na zaizolované betonové desce a vyznačuje se poměrem plochy oken a podlahové plochy téměř 1:3.

 

VELUX. AKTIVNÍ BILANCE
Veškerou spotřebu elektrické energie zajištují fotovoltaické panely o celkové ploše 35 m2 integrované do střechy. Dokonce jí při standardním chodu domácnosti vyrobí i trochu navíc. Energii potřebnou k vytápění a ohřevu vody zajišťuje tepelné čerpadlo spolu se solárními kolektory. Pro co největší snížení spotřeby elektřiny má dům aktivní fasádu s čidly, která reagují na změny vnější teploty. Pokud je například během dne slunce příliš intenzivní, markýzy na oknech se automaticky stáhnou, nebo večer se okna automaticky otevřou, aby se dům přirozeně ochladil a vyvětral. K minimalizaci tepelných ztrát přispívá větrání s rekuperací tepla, tedy s využitím tepla ze vzduchu odcházejícího z domu k ohřátí vzduchu čerstvého.

NOMADE ARCHITECTES
Francouzské architektonické studio založené třemi mladými architekty v říjnu roku 2001. Studio má pobočky v Paříži a ve Vannes. V současné době zaměstnává 24 architektů, kteří se věnují široké škále projektů. Autory domu Maison Air et Lumière jsou Raphaël Chivot, Matthieu Laviolle a Vincent Le Garrec.

5

Zařízení domu se nese v duchu minimalismu. Jednoduché a čisté linie tak dávají vyniknout otevřeným prostorům.

 

6

DŮM VZDUCHU A SVĚTLA
Tak zní český překlad jména domu. Jeho tvůrci, studio Nomade Architectes, tak zdůrazňují, že přirozené denní světlo a čerstvý vzduch jsou prioritou celé stavby, což dokazuje i nezvykle příznivý poměr plochy oken a podlahy. Okna totiž tvoří téměř třetinu podlahové plochy stavby, což je oproti běžným dvaceti procentům skutečně nezanedbatelný rozdíl. Místnosti Maison Air et Lumière působí velmi otevřeným dojmem a jsou plné slunečního světla po celý den. Při stavbě domu se také kladl velký důraz na ventilační systém. Navzdory teplým létům, která v tomto regionu panují, nepotřebuje dům klimatizaci, a to díky vhodně zvolené geometrii místností a promyšlenému systému ventilace. Jednoduchý systém hybridní ventilace kombinuje mechanickou ventilaci s rekuperací tepla s automaticky řízenou ventilací fasádními a střešními okny. Automaticky je řízeno i stínění domu.

7

Elegantní design, pohodlí a energetické úspory si už nemusí protiřečit.

 

8

Přirozené denní světlo a čerstvý vzduch jsou prioritou celé stavby, což dokazuje i nezvykle příznivý poměr plochy oken a podlahy. Okna totiž tvoří téměř třetinu podlahové plochy stavby.

 

ÚSPORNĚ BYDLET
V takovém domě není samozřejmě myslitelné, aby se plýtvalo energiemi při provozu domácnosti. Proto bylo umělé osvětlení, domácí spotřebiče a multimediální vybavení vybráno na základě nízké spotřeby elektrické energie. Kromě toho jsou pračka a myčka na nádobí připojeny také na přívod teplé vody, aby byla spotřeba elektřiny ještě více snížena. Fotovoltaické panely dokáží dodat spotřebičům všechnu potřebnou elektrickou energii, a jak jsme již zmínili, při běžném chování obyvatel domu vzniká i přebytek. Toto vše si mohla na rok vyzkoušet rodina se dvěma dětmi, která kromě komfortu ocenila zejména kvalitu vzduchu. Ač je jeden ze synů astmatik a také ostatní členové mívají potíže s různými alergiemi, v tomto domě se jim vedlo i po zdravotní stránce výborně. K tomu jistě přispěl i velký příděl přirozeného denního světla, o němž se ví, že má blahodárný vliv na naši psychiku i fyzické zdraví.

Datum vydání: 3. 5. 2015

Edit: