VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ

4

S mlhou, klesajícími teplotami, deštěm a občas i sněhem tematicky téměř dvacet let korespondoval veletrh AQUA-THERM Praha, který se konal v listopadu a zabýval se vytápěním a jeho měřením, řízením a regulací, ale i vzduchotechnikou, chlazením a klimatizací. Letos ho však nahradil veletrh VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ věnující se stejné problematice.

Souběžně s prvním ročníkem veletrhu VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ se na výstavišti v Praze-Letňanech konaly tematicky příbuzné veletrhy For Elektron, For Energo, For Automation a For Elektron Motion. Ale nepřijdeme ani o veletrh AQUA-THERM. Ten pouze přešel na dvouletý cyklus konání a jeho jubilejní 20. ročník se bude konat na letňanském výstavišti v březnu 2014.

ŠANCE PRO PANELÁKY A BYTOVKY 
Medailí oceněné čerpadlo vzduch/voda Acond TČ 35 EVI je určené pro panelové a bytové domy. Odborná komise ocenila především jeho mimořádně kvalitní technické a ekologické provedení. To je výjimečné především zásluhou odhlučnění. Hluk se podařilo eliminovat uzavřením strojovny do protihlukových panelů, uložením zařízení na několik vrstev silentbloků či předimenzováním výměníků a vzduchovodů, a tím podstatném u snížení rychlosti proudícího vzduchu. Dalším významným benefi tem tepelného čerpadla jsou okamžité fi nanční úspory. Ty mohou v zateplených bytových domech s vyměněnými okny dosáhnout až 60 % v porovnání s dodávkami tepla a teplé vody z centrálního zásobování. Velké úspory vznikají jak samotným úsporným provozem tepelného čerpadla, tak výrobou tepla přímo v místě a eliminací velkých ztrát na rozvodech tepla po městě.

1

Systém GreenLife AQa fi rmy Lafit CB

CO ČEKALO NA NÁVŠTĚVNÍKY
Návštěvníkům veletrhu se kromě toho, že měli možnost seznámit se s novinkami z oblasti technického zabezpečení bydlení domácích i zahraničních firem, naskytla příležitost poslechnout si řadu zajímavých přednášek, které se soustředily například na porovnání nákladů na správné seřízení otopné soustavy a aktuality v dotacích na kotle, ceny pelet a dřevěných paliv. Návštěvníci se také dozvěděli, zda pro přípravu teplé vody volit fotovoltaiku nebo solární tepelné kolektory, jak dosáhnout úspory financí výběrem dodavatele energie a řadu dalších důležitých informací. Velkému zájmu návštěvníků se těšil i seminář přibližující možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Dozvěděli se, že umožňuje získat nejen dotaci na zateplení či výměnu oken a dveří, ale také na plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy pro ohřev teplé vody či rekuperační větrání. Podporována je také výstavba nízkoenergetických domů, přičemž dotace se rovněž poskytují na tvorbu projektové dokumentace, technický dozor či atesty.

OCENĚNÉ VÝROBKY 
Ocenění Nejlepší exponát veletrhu VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ získaly dva výrobky. Společnost Acond za tepelné čerpadlo Acond TČ 35 EVI určené pro panelové a bytové domy a firma LaFit CB za systém Green Life AQa, který pomocí filtračního systému zajišťuje přeměnu dešťové vody na pitnou. Na veletrhu byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší řešení rekonstrukce nemovitosti při dodržování nařízení rady EU 305/2011, o stavebních výrobcích, při které byly provedeny následující úpravy či jejich kombinace. Zvítězil Ing. Antonín Voříšek z Asociace technických zařízení za zabezpečení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti, kde je instalováno plynové zařízení třídy A nebo B a současně byla provedena výměna oken a zateplení.

2

Tepelné čerpadlo Acond TČ 35 EVI společnosti ACOND

3

 

Datum vydání: 11. 7. 2015

Edit: