Nahoru a dolů

Schodiště je klíčovou komunikací ve vícepodlažním domě a významně ovlivňuje fungování domácnosti. Mělo by se proto již v projektu přizpůsobit stylu života rodiny a nikoliv naopak.

V současné době můžeme být oslněni nepřebernou nabídkou efektních schodišť různých materiálových i tvarových řešení, nesmíme však zapomenout na jejich hlavní funkci, kterou je bezpečný pohyb osob. Pamatujme ale i na to, že schody budeme potřebovat třeba k přemisťování nábytku.

Svůdné řešení?

Umístění schodiště je klíčovým rozhodnutím. Je velký rozdíl v chodu domácnosti, je-li schodiště umístěné tradičně mimo obytný prostor, nebo ústí-li do společenské části domu. Ve druhém případě se dvě podlaží domu stávají úzce propojeným obytným celkem zvyšujícím pocit sounáležitosti celé rodiny. Je to řešení svůdné i z estetického hlediska. Přesto je třeba důkladně zvážit, jak ovlivní provoz domácnosti.
Musíme počítat s tím, že se ze společenského prostoru ponesou do patra zvuky, které mohou rušit děti v usínání, naruší se intimita obývacího pokoje… Je potřeba zvážit i energetickou náročnost takového řešení – neustále se vytápí prostor schodiště na teplotu potřebnou v obytných místnostech, vytváří se vzdušný komín. Oproti tomu schodiště umístěné mimo obytný prostor nemusí být tolik vytápěno a naopak může tepelně chránit obývané a vytápěné části domu.

Pohodlně, a hlavně bezpečně

Schodiště jsou poměrně složitou konstrukcí, kterou je třeba pečlivě navrhnout a pečlivě realizovat. Pokud se tak nestane, může být ohroženo – když ne přímo bezpečí, tak alespoň pohodlí. Musí být pevné, tuhé, se stejně vysokými stupni. Třeba jen centimetrová odchylka naruší rytmus chůze a hrozí, že budeme na schodišti pravidelně zakopávat. Stavební předpisy upravují bezpečnost navrhovaných schodišť, není však dobré držet se krajních možností.
Pohodlné schodiště by nemělo být příliš strmé – o sklonu od 25o do 35o, stupně by měly být dostatečně široké – 24 až 30 cm, vysoké od 15 do 18 cm, i když norma povoluje až 21 cm. Důležitá je i šířka schodiště, ideální je 120 cm, kdy se pohodlně minou osoby jdoucí proti sobě. Takový komfort si však vzhledem k nárokům na prostor obvykle nemůžeme dovolit, proto je vhodným kompromisem 90 cm, kde se dvě osoby vyhnou, postaví-li se jedna bokem. Pozornost je třeba věnovat i podchodné výšce mezi jednotlivými rameny nad sebou, minimem je 200 cm. O bezpečnosti rozhoduje i tvar schodiště a zábradlí, jehož bezpečnost také upravují normy.

Jaký zvolit tvar?

Přestože jsou schodiště s přímými rameny nejbezpečnější i nejpohodlnější, tvar schodiště se odvíjí i od možností prostoru, který bude obsluhovat. Nejvíce nároků na prostor si klade schodiště přímé, je však nejpohodlnější, umožňuje využít prostor pod ním a díky jednoduchosti konstrukce zaručuje i finanční úsporu. Méně náročná na prostor jsou schodiště lomená, do tvaru L nebo U, která dokáží zdolat větší výškový rozdíl.
Efektní, avšak vzhledem k nestejné šířce stupňů méně pohodlná jsou schodiště kruhová. Pro dodržení pravidel bezpečné chůze by šířka stupně v nejužším místě měla být aspoň 13 cm. Opatrní bychom měli být při volbě točitých, vřetenových schodišť, která sice mají nejmenší nároky na prostor, avšak nenabízejí dostatečné bezpečí. Taková schodiště s malým poloměrem zakřivení by neměla sloužit jako hlavní vysoce frekventovaná cesta.

Prefabrikované schodišťové stupně Ytong usnadňují a zlevňují stavbu schodiště – není třeba bednění, betonáž, hutnění… Stupně jsou nařezány přesně podle projektové dokumentace, montáž je jednoduchá a zvládne ji zedník s jedním pomocníkem. Schodiště je pochozí do 24 hodin a mezi jeho provozní výhody patří vysoká stabilita, minimum kročejového hluku a nehořlavost. ytong.cz

Jako součást stavby?

Schodiště může být pevnou součástí hrubé stavby, nebo montované, které se instaluje až po jejím dokončení. Klasickým představitelem první z možností jsou monolitická železobetonová schodiště, která se přímo na stavbě tvarují pomocí bednění. Jejich výhodou je jejich pevnost, odolnost i to, že mohou být využívána k pohybu dělníků již v průběhu stavby. Nevýhodou je závislost na zručnosti řemeslníků. Tuto nevýhodu mohou odstranit prefabrikovaná schodiště, která se odlijí v továrně podle projektu na míru a instalují se pomocí jeřábu, nebo schodiště skládající se na stavbě z prefabrikovaných prvků.

Subtilní krásky

Lehké montované konstrukce jsou v současné době velmi oblíbené a můžeme si vybrat z nesčetných tvarových i materiálových možností. O tom, jaký typ schodiště to bude, by mělo být rozhodnuto včas, v projektu, který by měl řešit pro toto konkrétní schodiště potřebnou stavební připravenost. Na druhou stranu však není dobře nechat si vyrobit schodiště předem – podle projektu, ale až po dokončení hrubé stavby, aby mohlo být provedeno konkrétní zaměření. Hotová stavba se může od projektu značně lišit.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Edit: