Trendy ve stavbě pasivních domů

Špatné vnější okolnosti člověka nutí dělat správná rozhodnutí. Tak jsme během posledního roku pochopili, že účelný, skromný a udržitelný způsob výstavby představuje nutný krok k tomu, aby i naše děti žily šťastně na této planetě.

Architektura se dnes stává součástí energeticky úsporných opatření stejně jako zateplení nebo alternativní zdroje energie. Je kladen důraz na rovnováhu tří základních pilířů: udržitelnou architekturu + účinné technologie + využití dostupných obnovitelných zdrojů. Jednopodlažní, členité nebo nevhodně orientované domy dnes musí svůj energetický handicap dohánět větším nasazením úsporných technologií a obnovitelných zdrojů. Nová pravidla výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie přinášejí dnešním investorům vidinu významných provozních úspor na desítky let dopředu. Bonusem bude i větší uživatelský komfort a zdravější, vůči přírodě šetrnější způsob bydlení.

betonová střešní krytina

Betonová krytina s technologií STAR omezuje přehřívání střechy. V nabídce jsou dva modely: Classic STAR má klasický, zvlněný profil. Chcete-li moderní design střechy, zvolte Tegalit STAR. Foto: Bramac

Minimální vícenáklady

Pokud bude projekt rodinného domu promyšlený a jeho realizace účelná a kvalitní, měly by vícenáklady, které pomohou stavbu dotáhnout jako energeticky úsporný a ekologický celek na míru, činit jen jedno až dvě procenta celkových investičních nákladů (u menšího dvoupodlažního domu počítejte něco přes 100 000 Kč). Jestliže však projekt bude složitý a realizace nekoncepční, mohou se vícenáklady vyšplhat i na půl milionu. Chytrý architektonický návrh ve spojení s energetickou optimalizací naopak může vícenáklady snížit natolik, že se vám vrátí ve formě úspor energie již během prvních dvou let provozu. Po zbytek životnosti domu pak taková investice funguje obdobně jako důchodové spoření.

Smysluplný celek

Z hlediska energetické náročnosti domu a budoucích úspor na energiích je nejdůležitější koncepční přístup k celé „obálce budovy“. Všechny svislé i vodorovné konstrukce by měly tvořit jednotný systém, který je již z výroby připraven tak, aby jeho prvky navzájem spolupracovaly. Není nutné zbytečně předimenzovat obvodové zdivo, ale dotáhnout všechny prvky konstrukce do smysluplného celku, který nevykazuje žádné slabé místo. Nezáleží jen na parametrech tepelné izolace a akumulace obvodového zdiva, prakticky stejně důležitá je také volba stropní konstrukce či doplňkových cihel. Podstatný prvek tvoří i nadokenní překlady, jež umožňují integraci stínicí techniky bez tepelných mostů. Klíčový význam má pečlivě vytvořená a kvalitně navázaná kombinace masivní (těžké) stropní konstrukce s konstrukcí obvodového zdiva.

Zjednodušeně lze říci, že pokud zvolíte těžký strop a odstraníte tepelné mosty, nemusíte předimenzovat obvodové zdivo, abyste vyhověli požadavkům na energetickou náročnost budovy, jelikož dům bude fungovat jako jednolitý vyvážený celek.

pórobetonový systém Ytong

Vápenopískové tvárnice Silka ideálně doplňují pórobetonový systém Ytong a termoizolační desky Multipor. Přinášejí skvělou akustiku a výborně akumulují teplo. Foto: Xella

Zděná jednovrstva

Jaká konstrukce je v dnešní době „trendy“? V případě zděné stavby se uplatňuje především jednovrstvá konstrukce bez zateplení. „Jednovrstvá konstrukce není trend, ale evoluce,“ prohlašuje Eliška Smolová z firmy Heluz. „Cihla se vyvinula a dnes nabízí možnost stavět domy s téměř nulovou spotřebou energie bez dodatečného zateplování. Nejde jen o to, že tento postup šetří čas. Podstatná je ještě jedna věc: Čím více ubývá kroků na stavbě, tím se také snižuje riziko chyb.“ S jednovrstvou zděnou konstrukcí v současnosti snadno dosáhnete energetického standardu pasivního domu.

Proč stavět těžký strop?

Masivní stropní a střešní konstrukce zlepšuje nejen akustické a termoizolační vlastnosti domu, ale dokonale funguje také z hlediska tepelné akumulace a setrvačnosti – v zimě vám teplo neunikne, v létě se interiér nepřehřeje. Schopnost tepelné akumulace stropu ovlivňuje energetickou náročnost celé budovy. U těžkých stropů je v porovnání s lehkou konstrukcí střechy či stropu úplně někde jinde. „Máme domy, kde si majitelé díky volbě těžkého stropu mohli dovolit postavit obvod z neplněných cihel tloušťky 44 cm bez dodatečného zateplení, a přesto bez potíží splnili požadavky normy,“ říká Eliška Smolová z Heluzu. Další nespornou výhodou těžkého stropu je, že získáte plně funkční horní podlaží. A pokud máte v plánu stavět jen bungalov, získáte spoustu plnohodnotného úložného prostoru v podobě pochozí půdy, navíc včetně možnosti kdykoli v budoucnu patro dostavět. To vám lehký strop nikdy neumožní. Kvalitativní rozdíl mezi těžkým a lehkým stropem poznáte i v uživatelském komfortu a v akustice.

těžký strop schéma

Těžký strop z keramicko-betonových nosníků s cihelnými vložkami MIAKO vám pomůže vytvořit jednolitý celek stavby bez slabin. Foto: Heluz

AKU cihly

Maximální ochrany před hlukem dosáhnete kombinací těžké stropní nebo střešní konstrukce s akustickými cihlami. Výhoda AKU cihel spočívá ve vynikající vzduchové neprůzvučnosti při zachování minimálních rozměrů. Přinášejí více ticha i více užitné plochy. Promyšlený systém doplňkových cihel zase poskytuje značné zrychlení a zjednodušení výstavby, navíc snižuje na minimum nebezpečí vzniku tepelných mostů a konstrukčních chyb. K dokonalému celku přispívají rovněž moderní malty nebo lepidla. „Celý systém by měl zkrátka fungovat jako lego. Dům z cihel dnes rozhodně není jen obvodové zdivo, ale skutečně komplexní systém, který vám nabízí vytvoření smysluplného celku – obálky budovy s minimální energetickou náročností a komfortním provozem,“ uzavírá Eliška Smolová.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Heluz, Bramac, Xella

 

Datum vydání: 26. 10. 2023

Edit: